menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Umowy i kontrakty handlowe

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień I

09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE  KONDYCJI  KONTRAHENTA
Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym?

 • Jakie przepisy reguluję kwestie umów między spółkami?
 • Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy
 • Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Jaka jest odpowiedzialność członkowie zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?
 • W jaki sposób napisać pełnomocnictwo aby było ważne? 
 • Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej?
 • Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?
 • Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?
 • Umowa przedwstępna

JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej a zawieranie umów
 • Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej
 • Czynności prawne w kontraktowaniu
 • Jakie są stałe elementy umów?
 • Komparycja umowy – prawidłowy opis
 • Co pojawia się w dobrych umowach?
 • Słowniczek i preambuła umów
 • Język umów, formy zawierania umów
 • Określanie obowiązków i uprawnień stron
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
 • Kto podpisuje umowy?
 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach

Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW
Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów?

 • Rodzaje umów oraz analiza ich zastosowania
 • Case study: umowy ramowe, sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy itp.
 • E-umowa:
 • forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
 • w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?
 • elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważności
 • Umowa ostateczna – cechy szczególne
 • Dokumenty, które powinny stanowić załącznik do umowy w zależności od rodzaju umowy

PRZECIWDZIAŁANIE ZAKAZANYM KLAUZULOM  I NIEDOZWOLONYM PRAKTYKOM KONTRAKTOWANIA
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zapisami?

 • Czym są niedozwolone postanowienia umów według przepisów prawnych?
 • Kiedy zapis jest niezgodny z prawem?
 • W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule?
 • Do jakich przepisów odwoływać się?
 • Rejestr klauzul niedozwolonych
 • Niedozwolone praktyki windykatorów

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul  dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
 • Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji

WYKONANIE/NIEWYKONANIE UMÓW
Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?

 • Umowa skutecznie zawarta
 • Problemy aktualizujące się wraz z trwaniem umowy
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Sposób wykonania umowy, czas wykonania
 • Osoby uczestniczące w wykonaniu umowy
 • Dowody wykonania zobowiązania
 • Wyjątki określone ustawowo

KLAUZULE DOTYCZĄCE  WPROWADZANIA  ZMIAN  DO  UMÓW  WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE  WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

 • W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Klauzule dotyczące zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?

KLAUZULE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Jak skutecznie rozwiązać umowę?

 • Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 • W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie?
 • Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
 • Klauzule dotyczące  rozwiązania umów i ich skutki prawne
 • W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?
 • Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
 • Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

16.00 Zakończenie szkolenia

Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 05.09.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 06.09.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Umowy i kontrakty handlowe
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.