menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA -  POWSTAWANIE, PODPISYWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OBIEG

 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
 • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w:
 • obiegu dokumentacji papierowej
 • obiegu dokumentacji elektronicznej
 • obieg dokumentów księgowych
 • Pieczątki w obrocie gospodarczym  i w firmie
 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych

NOWELIZACJA USTAWY O NARADOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?
 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 • Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zgoda na niszczenie dokumentów
 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMY – JAKIE PROCEDURY PRAWNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

 • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Jak prawidłowo konstruować rejestr?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
 • Co reguluje ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach? Jakich standardów i wytycznych
 • w szczególności należy przestrzegać?
 • Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
 • Rola archiwisty  

 

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

 • Czym są dane osobowe?
 • Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
 • Nowa rola i zadania ABI
 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
 • W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych

 

NISZCZENIE DOKUMENTÓW – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ

 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Udostępnianie informacji
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

16.30 Zakończenie szkolenia

Prowadzący
Romana Pietruk
Forma
Warsztaty
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 08.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 09.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
W cenę wliczono
CENA ZAWIERA: uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, certyfikat poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.