menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE SKIEROWANE DO: audytorów wewnętrznych kontrolerów wewnętrznych i inspektorów wewnętrznych pracowników komórek 2 linii obrony, w tym departamentów: compliance, prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności, pracowników jednostek biznesowych członków zarządu członków komitetu audytu i komitetu ryzyka, wszystkich tych, którzy chcieliby budować system kontroli wewnętrznej w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie
Program
W związku z wejściem w życie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wedle znowelizowanej Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej, tj. jego organizacji, funkcji kontroli, zapewniania zgodności (compliance) oraz audytu wewnętrznego. Kompleksowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej pozwoli zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się w ramach implementacji Rekomendacji H i jak to skutecznie osiągnąć. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność, co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową.

Gorąco polecam i  zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?:

 • jak skutecznie dostosować system kontroli wewnętrznej do Rekomendacji H zarówno w banku komercyjnym, jak i spółdzielczym
 • jakie zadania należ przypisać zarządowi, radzie nadzorczej i jej komitetom oraz komórkom pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony
 • jak przekształcić dotychczasową kontrolę funkcjonalną w funkcję kontroli
 • jak przeprowadzać weryfikację bieżącą, a jak testowanie
 • jak sporządzać, aktualizować i zarządzać matrycą funkcji kontroli
 • jak zorganizować komórkę ds. zgodności
 • jak zapewniać zgodność w ramach funkcji kontroli, a jak poprzez zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • jak zorganizować komórkę audytu wewnętrznego
 • jak prowadzić badania audytowe wedle nowej Rekomendacji
 • jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION,
 • jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU

 • Model trzech linii obrony
 • Rola zarządu
 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów
 • Podmioty zależne
 • Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne
 • Kategoryzacja i raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących

Cele modułu - poznanie:

 • całościowej koncepcji systemu kontroli wewnętrznej przyjętej w Rekomendacji H,
 • roli organów banku w systemie kontroli wewnętrznej,
 • zakresu systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych,
 • zasad wyodrębniania procesów istotnych i określania celów ogólnych i szczegółowych
 • sposobu kategoryzacji i raportowania o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących

MODUŁ 2. FUNKCJA KONTROLI

 • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
 • Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów
 • Mechanizmy kontrolne
 • Kluczowe mechanizmy kontrolne
 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie)
 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Matryca funkcji kontroli
 • Raportowanie

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • przekształcenia kontroli funkcjonalnej w funkcję kontroli,
 • wyodrębniania kluczowych mechanizmów kontrolnych
 • przeprowadzania weryfikacji bieżącej i testowania
 • tworzenia, aktualizacji i zarządzania matrycami funkcji kontroli

MODUŁ 3. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

 • Komórka ds. zgodności
 • Kierujący komórką ds. zgodności
 • Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
 • Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
 • Outsourcing compliance
 • Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych
 • Compliance w innych rekomendacjach KNF

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • zorganizowania i zapewniania niezależności komórce ds. zgodności
 • zapewniania zgodności w ramach funkcji kontroli
 • identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku braku zgodności
 • organizacji compliance w grupie

MODUŁ 4. AUDYT WEWNĘTRZNY

 • Komórka audytu wewnętrznego
 • Kierujący komórką audytu wewnętrznego
 • Proces audytowy
 • Badanie audytowe
 • Działalność zapewniająca
 • Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
 • Współpraca z biegłym rewidentem
 • Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • zorganizowania i zapewniania niezależności komórce audytu wewnętrznego
 • strategicznego i rocznego planowania audytów
 • planowania, programowania, przeprowadzania i raportowania o badaniach audytowych
 • określania dopuszczalnego zakresu działalności zapewniającej oraz współpracy w ramach grupy
 • dostosowania audytu wewnętrznego w bankach spółdzielczych do specyfiki systemu ochrony

ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Prowadzący
Łukasz Cichy
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 02.01.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 03.01.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF
W cenę wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerwcena *cena nie zawiera noclegu,
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.