menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Z dniem 1 stycznia 2021 wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych, które zostało opublikowane 24 października 2019 r.

Postępowania wszczęte po 1 stycznia 2021 r. będą prowadzone według nowej ustawy, co wymaga od zamawiających umiejętności przygotowania postępowań na nowych zasadach. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych, w tym szacowanie wartości zamówienia, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów postępowania.

Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ).
Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.   
 
Proponujemy Państwu szkolenie, które obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ.
 
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności takie jak:

 • tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
 • weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
 • wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
 • analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających - w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego - dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadmi wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.

Metody prowadzenia zajęć:    
Analiza przepisów prawa, ćwiczenia, analiza porównawcza względem aktualnego stanu prawnego, pytania i dyskusja.

 

Program szkolenia


DZIEŃ I:


 1. Podstawowe pojęcia według słowniczka nowej ustawy Pzp:
  • systematyka nowej ustawy Pzp,
  • charakterystyka podstawowych pojęć nowej ustawy.
    
 2. Zamówienia wielorodzajowe:
  • analiza zamówień wielorodzajowych,
  • podział zamówienia na części.
    
 3. Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp:
  • opis przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane.
    
 4. Szacowanie wartości zamówienia wg. nowej ustawy Pzp.
   
 5. Zamówienia wielorodzajowe - łączenie zamówień wielorodzajowych.
   
 6. Analiza potrzeb zamawiającego - nowy dokument i nowe obowiązki zamawiających.
   
 7. Charakterystyka procedur:
  • tryb podstawowy dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia a Opis potrzeb i wymagań zamawiającego.    

DZIEŃ II:

 1. Kryteria kwalifikacji:
  • analiza kryteriów kwalifikacji,
  • podmiotowe środki dowodowe.
    
 2. Przedmiotowe środki dowodowe - uprawnienia zamawiającego.
   
 3. Przesłanki wykluczeń według nowej ustawy:
  • przesłanki obligatoryjne,
  • przesłanki fakultatywne.
    
 4. Kryteria oceny ofert i cena 100%.
   
 5. Wadium.
   
 6. Termin zawiązania ofertą.
   
 7. Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   
 8. Udostępnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   
 9. Zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zasady udzielania odpowiedzi wg. nowej ustawy Pzp.    

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

 

Termin / Lokalizacja
 1. 15.12.2020 / Warszawa / ONLINE (15-16.12)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.