menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zasady przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Na szkoleniu będziemy omawiać zagadnienia: tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia wg nowej ustawy, w tym m.in tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, określanie kryteriów kwalifikacji, określanie kryteriów oceny ofert.

 

Postępowania wszczęte po 1 stycznia 2021 r. prowadzone są według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, co wymaga od zamawiających umiejętności przygotowania postępowań na nowych zasadach. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych, w tym szacowania wartości zamówienia, sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów postępowania.

Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.   

 

Cel szkolenia:

  • omówienie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  • przygotowanie uczestników do prowadzenia postepowań wg nowej ustawy PZP, w tym do realizacji zadań związanych z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności takie jak:

  • tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
  • weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
  • wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
  • analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających - w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego - dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadami wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.

 

Metody prowadzenia zajęć:

Analiza przepisów prawa, ćwiczenia, analiza porównawcza względem aktualnego stanu prawnego, pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-publiczne-siwz-siz.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
  1. 12.10.2022 / Warszawa / ONLINE (12-13.10)
  2. 13.12.2022 / Warszawa / ONLINE (13-14.12)
Cena
1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto
Zgłoszenie
Zasady przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.