menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Opis i cele szkolenia
Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:
•    biznesowych i technicznych;
•    wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu;
•    członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.

AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi.

AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje ona rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.
Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania tych dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.
Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący w projektach będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.

Korzyści dla uczestników
•    zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
•    zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
•    zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
•    umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
•    poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
•    umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
•    poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
•    poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
•    zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
•    umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
•    umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
•    umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
•    zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.


Program szkoleniaDzień 1
1.    Wprowadzenie do kursu.

2.    Wprowadzenie do Agile:
•    Ład P3: portfel, program, projekt,
•    wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,
•    aspekty zarządzania projektem,
•    problemy w projektach tradycyjnych,
•    historia Agile - Manifest Agile,
•    Agile vs. Waterfall,
•    aspekty zarządzania projektem Agile.

3.    Podstawy AgilePM®:
•    świątynia DSDM,
•    filozofia i etos,
•    pryncypia,
•    ludzie,
•    proces,
•    produkty,
•    praktyki.

4.     Podstawy AgileBA®:
•    holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),
•    analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),
•    analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),
•    analiza Łańcucha Wartości,
•    myślenie Lean,
•     implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),
•     analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).

5.    Interesariusze, role i odpowiedzialności:
•    kategorie interesariuszy projektu,
•    role DSDM wg Kategorii,
•    role DSDM wg Interesów,
•     projekty wielu organizacji,
•    umocowanie i eskalacja.

6.    Ludzie, zespoły i interakcje:
•    ważność komunikacji i współpracy,
•    ingredienty efektywnej współpracy,
•    organizacyjne bariery dla współpracy,
•    kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,
•    style zarządzania: tradycyjny i Agile.

7.    Ćwiczenie: Organizacja projektu.

8.    Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.
 
Dzień 2
1.    Przygotowanie do sukcesu:
•    pozycjonowanie projektu do sukcesu,
•    instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
•    kwestionariusz Podejścia do Projektu.

2.    Proces i produkty DSDM:
•    fazy cyklu życia DSDM,
•    produkty w cyklu życia DSDM.

3.    Planowanie i kontrola:
•    koncepcje planowania projektu,
•    koncepcje testowania,
•    koncepcje testowania i kontroli.

4.    Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.

5.    Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:
•    koncepcja Timeboxa,
•    formaty/style Timeboxów,
•    codzienny Stand-up,
•    tablica Zespołu,
•    koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,
•    Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.

6.    Wymagania.
•    co to jest wymaganie,
•    kategorie wymagań,
•    co to jest Historyjka Użytkownika,
•    hierarchia Historyjek Użytkownika,
•    karta Historyjki Użytkownika,
•    inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),
•    typy wiedzy i sposoby pozyskania,
•    wymagania w cyklu życia DSDM.

7.    Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:
•    uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,
•    zawartość Uzasadnienia Biznesowego,
•    uzasadnienie Biznesowe w Agile,
•    priorytetyzacja MoSCoW,
•    scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,
•    model Kano,
•    uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.

8.    Ćwiczenie: Produkty DSDM.

9.    Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.

10.    Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 3
1.    Szacowanie:
•    czym jest szacowanie,
•    szacowanie w Agile,
•    szacowanie z góry i z dołu,
•    poket do Planowania,
•    szacowanie w cyklu życia DSDM.

2.    Ryzyko:
•    proces zarządzania ryzykiem,
•    ryzyka tradycyjne,
•    ryzyka Agile,
•    jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,
•    zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.

3.    Jakość:
•    jakość Rozwiązania,
•    jakość Procesu,
•    koncepcje Utrzymywalności,
•    zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.

4.    Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.

5.    Warsztaty:
•    koncepcja Warsztatu Facylitowanego,
•    cechy Warsztatów Facylitowanych,
•    czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,
•    role w Warsztacie Facylitowanym,
•    warsztaty w cyklu życia DSDM.

6.    Modelowanie:
•    dlaczego stosować modelowanie,
•    modelowanie a Pryncypia DSDM,
•    modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,
•    perspektywy modelowania,
•    prototypowanie,
•    przegląd modeli,
•    modelowanie w cyklu życia DSDM.

7.    Podsumowanie szkolenia.

8.    Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.
 
Dzień egzaminu AgilePM® Foundation
1.    Egzamin AgilePM® Foundation
•    Wstępne działania administracyjne - 25 minut
•    Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
•    Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut
 
Dzień egzaminu AgileBA® Foundation
1.    Egzamin AgileBA® Foundation
•    Wstępne działania administracyjne - 25 minut
•    Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
•    Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut
 
Egzamin
•    W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.
•    Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.
 
AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.
Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.


Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
24 godzin dydaktycznych - 3 dni
Lokalizacja
Cena
1890 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.