menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2019 r.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.
Program

1. Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników.

- nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika

- zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody

- dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa

- dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania

2. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu.

3. Monitoring pracowników – przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

-monitoring wizyjny : dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania, kwestie informacyjne w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,

- monitoring poczty służbowej : wprowadzenie , warunki i ograniczenia stosowania

- inne formy monitoringu (np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) – wprowadzenie, stosowanie

4. Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy – zmiany obowiązujące od czerwca 2018 r.

- wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy  obligujący pracodawcy do zgodę na zmiany

- kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku

5. Zasady wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

6. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.

- okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)

- ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza

- informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy

- zniszczenie dokumentacji pracowniczej

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

- informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci

- przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

7. Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zmian w dokumentacji pracowniczej:

- cztery części akt osobowych,

- zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,

- znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy,

- regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji

8. Związki zawodowe – duże zmiany od 2019 r.

- rozszerzenie uprawnienia do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby wykonujące umowy cywilnoprawne

- nowe zasady informowania o liczebności związku zawodowego

- nowe zasady udzielania zwolnień na wykonywanie doraźnych czynności związkowych

- rozszerzenie ochronny rozwiązaniem umowy na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin). Współpracuje z Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor ok. 30 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej. m.in.: "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r., "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r., "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r., "Zatrudnianie w samorządzie - powołanie, wybór, umowa o pracę", Wyd. C. H. Beck 2015 r., Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor), "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r., "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.
Forma
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
1 dzień 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 18.11.2019 / Warszawa
Cena
590
Zgłoszenie
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2019 r.
W cenę wliczono
komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.
Zdobyta wiedza
W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. 2018 r. to zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), dotyczące pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmują również ZFŚS odnośnie ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również zmiany w zakresie monitoringu pracowników, jak również dotyczące dodatkowych uprawnień rodzicielskich. Jedną z największych nowości będą wchodzące w życie z początkiem 2019 r. przepisy związane z elektronizacją akt osobowych. MRPiPS przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej, który przewiduje obszerne zmiany dotyczące zasad jej prowadzenia. Przygotowywane są również znaczne zmiany odnoszące się do zakresu ewidencji czasu pracy. Z pewnością warto zwrócić uwagę na znaczące zmiany w ustawie o związkach zawodowych.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.