menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane. Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowach

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracujesz w dziale inwestycji? Jesteś członkiem komisji przetargowej? Kontrolujesz zamówienia publiczne? To szkolenie jest Ci pisane!
Program

1. Zespół do nadzoru nad realizacją umowy. Powołanie zespołu, zakres prac zespołu

2. Wybór sposobu realizacji zamówienia i ryzyka z tym związane
• Zaprojektuj i wybuduj;
• Wybuduj.

3. Postępowanie na prace projektowe
• Zakres umowy na prace projektowe;
• Szacowanie wartości zamówienia na prace projektowe;
• Zakres dokumentacji projektowej i STWIORB;
• Zakres programu funkcjonalno- użytkowego;
• Warunki umowy na prace projektowe;
• Zakazy i nakazy wynikające z prawa zamówień publicznych;
• ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
• Zmiany umowy na prace projektowe;
• Udział projektanta w postępowaniu na roboty budowlane – konflikt interesów;
• Prawo opcji w zamówieniu na prace projektowe;
• Nadzór autorski.

4. Postępowanie na roboty budowlane
• Rozwiązania równoważne;
• Zakres podstawowy umowy na roboty budowlane;
• Zakres objęty prawem opcji;
• Ramowy układ umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
• Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
• Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.
• Kiedy można dokonać zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1-6 Pzp. Przykłady.
• Ewaluacja umowy, kiedy będzie konieczna i po co.

5. Niedopuszczalne postanowienia umowy. Przykładowe klauzule abuzywne przewidziane w Projekcie nowego prawa zamówień publicznych. Omówienie przykładowych klauzul abuzywnych- zakaz okreslania odpowiedzialności wykonawcy za
opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym
wykonaniem; zakaz określenia odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; zakaz okreslania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron


6. Klauzule abuzywne w Polsce i w Niemczech

7. Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób

8. Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy

9. Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice

10. Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia

11. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

12. Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych

13. Różnice i podobieństwa miedzy starą a nową ustawą w zakresie postepowań o roboty budowlane

14. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Ewa Wiktorowska Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.
Forma
Szkolenie w godzinach 9:30-15:30, otwarte, dwudniowe
Czas trwania
2 dni, łącznie 12 godzin
Lokalizacja
Cena
990 zł netto
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane. Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowach
W cenę wliczono
Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EduStrefy Lunch i poczęstunki w przerwach Punkty w Programie Premiowym Certyfikat ukończenia szkolenia
Zdobyta wiedza
Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
Certyfikaty
W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej: • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej • Umowa o świadczenie usług prawnych Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.