menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - studia podyplomowe

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Uczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby które, chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze.
Wymagania wstępne
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy adresowane są do osób które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.
Program
Celem edukacyjnym studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów BHP. Studia maja na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie w aktualnie obowiązującymi przepisami i Standarami. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu przepisów BHP; źródeł i zagrożeń w środowisku pracy oraz metod oceny ryzyka zawodowego. Nabędzie umiejętności z zakresu obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP; sporządza rejestr wypadków przy pracy oraz rejestru potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Uczestnik nabędzie kompetencje do rozumienia działań udzielania pierwszej pomocy. Będzie potrafił współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań  z uwzględnieniem prawnych aspektów.

 • Ogólne i szczegółowe wymagania przepisów BHP
 • Problematyka wypadków przy pracy. Postępowanie powypadkowe
 • Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe
 • Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy
 • Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań
 • Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa
 • Elementy prawa pracy. System ochrony prawa pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy
 • Systemy zarządzania BHP oraz środowiska
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków  i chorób zawodowych. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
 • Seminarium
Prowadzący
Pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, posiadają doświadczenie dydaktyczne.
Forma
Zajęcia mają formę teoretyczną oraz praktyczną
Czas trwania
Studia podyplomowe trwają 2 semestry, ogólna liczna godzin wynosi 210
Termin / Lokalizacja
 1. 27.09.2020 / Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Cena
3800
Zgłoszenie
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - studia podyplomowe
Zdobyta wiedza
WIEDZA: ma wiedzę na temat umysłowego i fizycznego funkcjonowania w środowisku pracy ma wiedzę w zakresie  przepisów BHP zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu BHP  ma wiedzę  w zakresie źródeł i zagrożeń w środowisku pracy zna nomy prawne w zakresie BHP posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem zna metody oceny ryzyka zawodowego zna podstawowe  treści dotyczące chorób zawodowych oraz ratownictwa medycznego ma wiedzę z ekonomicznych aspektów skutków wypadków przy pracy zna i rozumie  potrzebę  i znaczenie komunikacji oraz skalę i możliwości wykorzystania multimediów dla  tworzenia bezpiecznych warunków pracy UMIEJĘTNOŚCI: posiada umiejętność obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP oraz ich opisu, analizy         i interpretacji stosując podstawowe ujęcia teoretyczne wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej potrafi samodzielnie dokonać oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy potrafi przewidywać zachowania członków organizacji, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie umie posługiwać się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi instytucji w celu uzasadniania konkretnych działań umie sporządzić rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy potrafi sporządzić dokumentację powypadkową KOMPETENCJE: ma świadomość ważności i zrozumienia bezpiecznych zachowań w środowisku pracy wykazuje gotowość   samodzielnego i krytycznego uzupełnienia  wiedzy i umiejętności w zakresie BHP potrafi inspirować i organizować proces uczenia się bezpiecznych zachowań innych osób ma świadomość ważności i zrozumienia działań udzielania pierwszej pomocy umie współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań  z uwzględnieniem prawnych aspektów wykazuje się umiejętnością współdziałania z innymi w grupie niezbędną do wykonania analizy z systemów zarządzania BHP  oraz środowiska
Certyfikaty
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z Bezpieczeństwa i higiena pracy
Organizator
Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.