menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Delegowanie zadań i egzekwowanie – warsztat dla menedżerów

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osoby zarządzające zespołami, które chcą poznać • metody komunikacji z pracownikami z uwzględnieniem osobowości poszczególnych członków zespołu • rolę precyzji w procesie delegowania zadań podwładnym • zasady sprzyjające bieżącemu monitorowaniu realizacji wyznaczonych zadań • zasady służące budowaniu autorytetu w atmosferze zaufania • rolę i znaczenie możliwości konsultacji z menedżerem w przypadku trudności
Program

Praca menedżera wymaga wielu kompetencji, które długofalowo przekładają się na efektywność całego zespołu. Menedżer, który ma skłonności do traktowania pracowników zbyt autorytarnie lub zbyt koleżeńsko może napotkać trudności w ramach egzekwowania terminowości zleconych swoim pracownikom zadań. Z kolei menedżer próbujący samodzielnie sprostać wielu zadaniom i nie oddający odpowiedzialności pracownikom – może nieświadomie stworzyć zespół zdemotywowanych i niezaangażowanych pracowników.

Jak zatem wypośrodkować swoją postawę, by być dla swoich podwładnych autorytetem i szefem, który myśli o celach swojego działu, zespołu czy organizacji?

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • trening umiejętności delegowania i egzekwowania zadań – poznanie konkretnych narzędzi,
 • zrozumienie roli współpracy w zakresie budowania autorytetu lidera,
 • nabycie umiejętności budowania atmosfery partnerstwa i zaufania,
 • wypracowanie technik monitorowania realizacji wyznaczonych zadań i nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce.

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających zespołami, które chcą doskonalić umiejętności zarządzania, komunikowania się z pracownikami, delegowania i egzekwowania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu atmosfery wzajemnego zaufania, pola do doskonalenia i rozwoju dla pracowników oraz rozbudzania motywacji, zaangażowania i poczucia współodpowiedzialności wśród członków zespołu za wyniki pracy i sukces całego zespołu.

Szkolenie pozwoli m.in. na:

 • poznanie metod komunikacji z pracownikami z uwzględnieniem osobowości poszczególnych członków zespołu,
 • zrozumienie i uświadomienie sobie roli precyzji w procesie delegowania zadań podwładnym
 • poznanie zasad sprzyjających bieżącemu monitorowaniu realizacji wyznaczonych zadań,
 • poznanie zasad służących budowaniu autorytetu w atmosferze zaufania,
 • zrozumienie i uświadomienie sobie roli i znaczenia możliwości konsultacji z menedżerem w przypadku trudności.

Uczestnicy nabędą i rozwiną wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • różnice w zachowaniach pracowników wynikające z ich różnych temperamentów,
 • bariery komunikacyjne w zespole zadaniowym,
 • różne style zarządzania zespołem,
 • bariery w korzystaniu przez pracownika z pomocy menedżera w przypadku trudności.

Uczestnicy nabędą / rozwiną umiejętności:

 • precyzyjnego wyznaczania zadań,
 • monitorowania stopnia realizacji zadań wyznaczonych członkom swojego zespołu,
 • współpracy z różnymi typami osobowości,
 • delegowania zadań pracownikom o odpowiednich kompetencjach,
 • wspierania pracownika (bez wyręczania go lub przekazywania zadania innej osobie) w przypadku napotkanych trudności podczas realizacji zadań.
Prowadzący
Trener kompetencji menadżerskich. Przez 15 lat zdobywał doświadczenie w branży finansowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: od kasjera po Dyrektora Regionalnego, w tym 12 lat na stanowiskach menedżerskich. Odpowiadał za budowanie struktury sprzedażowej produktów bankowych w sieciach zewnętrznych. Jego zadania to rekrutacja pracowników, zarządzanie regionem południowej polski (ok 120 osób) oraz szkolenie podległych zespołów. Wdrażał najlepsze standardy pracy wśród kadry menedżerskiej i pracowników firmy będącej liderem usług multimedialnych. Od kilku lat swoje praktyczne doświadczenie wykorzystuje na sali szkoleniowej wdrażając wśród uczestników warsztatów najlepsze praktyki. Prowadzi warsztaty dla sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta jak i dla kadry menedżerskiej będącej łącznikiem pomiędzy oczekiwaniami pracowników i wyzwaniami, jakie nakłada na nich biznes. Specjalizuje się w szkoleniach związanych z: podnoszeniem efektywności biznesowej i osobistej, umiejętności sprzedażowych, obsługowych a także z komunikacji (również menedżerskiej), wdrażaniu kultury coachingowej w firmie, budowaniu efektywnych zespołów. Przełożenie teorii na praktykę ma dla niego kluczowe znaczenie, dlatego uczestnicy warsztatów otrzymują od niego gotową „skrzynkę z narzędziami” do praktycznego wykorzystania. Podczas szkoleń kieruje się podejściem systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniach. Wykorzystuje narzędzia psychometryczne takie jak; Extended DISC, MTQ48 Odporność psychiczna oraz ILM72 Zintegrowany Model Przywództwa. Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na Kierunku Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej oraz na Kierunku Psychologia Zarządzania. Dyplomowany Coachem Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz największej i najstarszej szkoły coachingu w Europie Noble Manhattan Coaching - Practitioner Coach Diploma® (PCD®), Dyplomowany Trener Akademii Trenerów Grupowych, Psycholog Sprzedaży, Socjolog Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej. Projekty szkoleniowe i coachingowe realizował m.in. dla: Orange Finanse, Sieć Agencji PKO BP, Bank Millennium S.A.,Energa S.A., Media Saturn Holding Group Polska, JTI Polska sp. z o.o., Toyota Bank S.A., i wielu innych.
Forma
Metody szkoleniowe: zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne), ćwiczenia i gry szkoleniowe, wykład z prezentacją multimedialną, rozmowa moderowana/ dyskusja, warsztaty w grupach, symulacje.
Czas trwania
2 dni (16h)
Termin / Lokalizacja
 1. 27.11.2019 / Wrocław
Cena
1490,00 zł netto (+23% VAT) = 1832,70 zł brutto
Zgłoszenie
Delegowanie zadań i egzekwowanie – warsztat dla menedżerów
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
tak
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.