menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Delegowanie zadań i egzekwowanie – warsztat dla menedżerów

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Praca menedżera wymaga wielu kompetencji, które długofalowo przekładają się na efektywność całego zespołu. Menedżer, który ma skłonności do traktowania pracowników zbyt autorytarnie lub zbyt koleżeńsko może napotkać trudności w ramach egzekwowania terminowości zleconych swoim pracownikom zadań. Z kolei menedżer próbujący samodzielnie sprostać wielu zadaniom i nie oddający odpowiedzialności pracownikom – może nieświadomie stworzyć zespół zdemotywowanych i niezaangażowanych pracowników.

Jak zatem wypośrodkować swoją postawę, by być dla swoich podwładnych autorytetem i szefem, który myśli o celach swojego działu, zespołu czy organizacji?

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • trening umiejętności delegowania i egzekwowania zadań – poznanie konkretnych narzędzi,
 • zrozumienie roli współpracy w zakresie budowania autorytetu lidera,
 • nabycie umiejętności budowania atmosfery partnerstwa i zaufania,
 • wypracowanie technik monitorowania realizacji wyznaczonych zadań i nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce.

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających zespołami, które chcą doskonalić umiejętności zarządzania, komunikowania się z pracownikami, delegowania i egzekwowania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu atmosfery wzajemnego zaufania, pola do doskonalenia i rozwoju dla pracowników oraz rozbudzania motywacji, zaangażowania i poczucia współodpowiedzialności wśród członków zespołu za wyniki pracy i sukces całego zespołu.

Szkolenie pozwoli m.in. na:

 • poznanie metod komunikacji z pracownikami z uwzględnieniem osobowości poszczególnych członków zespołu,
 • zrozumienie i uświadomienie sobie roli precyzji w procesie delegowania zadań podwładnym
 • poznanie zasad sprzyjających bieżącemu monitorowaniu realizacji wyznaczonych zadań,
 • poznanie zasad służących budowaniu autorytetu w atmosferze zaufania,
 • zrozumienie i uświadomienie sobie roli i znaczenia możliwości konsultacji z menedżerem w przypadku trudności.

Uczestnicy nabędą i rozwiną wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • różnice w zachowaniach pracowników wynikające z ich różnych temperamentów,
 • bariery komunikacyjne w zespole zadaniowym,
 • różne style zarządzania zespołem,
 • bariery w korzystaniu przez pracownika z pomocy menedżera w przypadku trudności.

Uczestnicy nabędą / rozwiną umiejętności:

 • precyzyjnego wyznaczania zadań,
 • monitorowania stopnia realizacji zadań wyznaczonych członkom swojego zespołu,
 • współpracy z różnymi typami osobowości,
 • delegowania zadań pracownikom o odpowiednich kompetencjach,
 • wspierania pracownika (bez wyręczania go lub przekazywania zadania innej osobie) w przypadku napotkanych trudności podczas realizacji zadań.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia i gry szkoleniowe,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

Program szkolenia


 1. Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt.
   
 2. Komunikacja z uwzględnieniem różnych typów zachowań.

  Podczas modułu uczestnicy warsztatu poznają typy zachowań, nauczą się rozpoznawać poszczególne typy zachowań. Poprzez poznanie własnego typu nauczą się efektywnie komunikować z pozostałymi typologiami. Określą również mapę swojego zespołu, co znacznie wpłynie na poprawę komunikacji w zespole.
   
 3. Wyznaczanie i delegowanie zadań.

  W tym module uczestnicy poznają zasady związane z efektywnym delegowaniem i wyznaczaniem zadań. Na bazie symulowanego zadania doświadczą różnic w podejściu Lidera do tego tematu oraz wypracują skuteczną metodę komunikacji z pracownikiem.

  Efektem końcowym tego modułu będzie uświadomienie uczestnikom, iż precyzyjne określenie z pracownikiem wyznaczonego zadania opiera się na trzech elementach:
  • co ma być zrobione (Głowa),
  • w jaki sposób (Ręce),
  • co sprawia że jest to ważne (Serce).
    
 4. Bariery występujące w grupie zadaniowej, budowanie autorytetu i atmosfery zaufania jako kluczowe postawy Lidera.

  Moduł rozpocznie się od gry szkoleniowej, podczas której jeden z uczestników wcieli się w rolę lidera a pozostali będą odgrywać określone role w zespole. Na bazie tego doświadczenia zostaną wypracowane metody pracy z różnymi barierami pojawiającymi się ze strony członków grupy zadaniowej. Podczas tego modułu uczestnicy poznają również znaczenie autorytetu lidera i rolę zbudowania zaufania wśród podwładnych. Uczestnicy dokonają również autodiagnozy pod kątem własnego autorytetu i wypracują narzędzia do jego zbudowania w jeszcze większym zakresie.
   
 5. Ocena pracy pracownika / zespołu oraz udzielanie informacji zwrotnej jako narzędzia wspierające pracownika:
  nagradzanie, wyciąganie konsekwencji.

  Uczestnicy poznają narzędzia oraz kryteria służące efektywnej i obiektywnej ocenie pracy zespołu oraz nauczą się przekazywać wzmacniającą i korygującą informację zwrotną. Wypracują również zestaw gotowych narzędzi służących nagradzaniu pracownika, jak i tych, które służą egzekwowaniu nierealizowanych założeń. Uświadomią sobie również, jakie pociąga za sobą konsekwencje nie stosowanie systemu „nagród i kar”.
  W tym module poruszymy też temat radzenia sobie z własnymi emocjami związanymi z podejmowaniem decyzji związanych z omawianym tematem.
   
 6. Praktyczne przećwiczenie zdobytych umiejętności.

  Podczas symulacji uczestnicy przećwiczą zdobyte umiejętności i otrzymają od trenera i innych uczestników konstruktywną informację zwrotną.
   
 7. Podsumowanie szkolenia – indywidualny plan działań.

Wykładowca

Trener kompetencji menadżerskich. Przez 15 lat zdobywał doświadczenie w branży finansowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: od kasjera po Dyrektora Regionalnego, w tym 12 lat na stanowiskach menedżerskich. Odpowiadał za budowanie struktury sprzedażowej produktów bankowych w sieciach zewnętrznych.

Jego zadania to rekrutacja pracowników, zarządzanie regionem południowej polski (ok 120 osób) oraz szkolenie podległych zespołów. Wdrażał najlepsze standardy pracy wśród kadry menedżerskiej i pracowników firmy będącej liderem usług multimedialnych.

Od kilku lat swoje praktyczne doświadczenie wykorzystuje na sali szkoleniowej wdrażając wśród uczestników warsztatów najlepsze praktyki. Prowadzi warsztaty dla sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta jak i dla kadry menedżerskiej będącej łącznikiem pomiędzy oczekiwaniami pracowników i wyzwaniami, jakie nakłada na nich biznes.

Specjalizuje się w szkoleniach związanych z: podnoszeniem efektywności biznesowej i osobistej, umiejętności sprzedażowych, obsługowych a także z komunikacji (również menedżerskiej), wdrażaniu kultury coachingowej w firmie, budowaniu efektywnych zespołów.  
Przełożenie teorii na praktykę ma dla niego kluczowe znaczenie, dlatego uczestnicy warsztatów otrzymują od niego gotową „skrzynkę z narzędziami” do praktycznego wykorzystania. Podczas szkoleń kieruje się podejściem systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniach. Wykorzystuje narzędzia psychometryczne takie jak; Extended DISC, MTQ48 Odporność psychiczna oraz ILM72 Zintegrowany Model Przywództwa.

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na Kierunku Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej oraz na Kierunku Psychologia Zarządzania.  

Dyplomowany Coachem Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz największej i najstarszej szkoły coachingu w Europie Noble Manhattan Coaching - Practitioner Coach Diploma® (PCD®), Dyplomowany Trener Akademii Trenerów Grupowych, Psycholog Sprzedaży, Socjolog Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej.

Projekty szkoleniowe i coachingowe realizował m.in. dla: Orange Finanse, Sieć Agencji PKO BP, Bank Millennium S.A.,Energa S.A., Media Saturn Holding Group Polska, JTI Polska sp. z o.o., Toyota Bank S.A., i wielu innych.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Czas trwania
2 dni (16h)
Lokalizacja
Cena
1490,00 zł netto (+23% VAT) = 1832,70 zł brutto
Zgłoszenie
Delegowanie zadań i egzekwowanie – warsztat dla menedżerów
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.