menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Od sierpnia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany dotyczyć będą zarówno już realizowanych projektów, jak i nowych konkursów.

 

Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów i projektów ryczałtowych także dla przedsiębiorców.


Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • aktualizacja wiedzy i poznanie nowych zasad kwalifikowalności wydatków,
 • zmniejszenie ryzyka uznania wydatku za niekwalifikowalny,
 • usprawnienie procedury wyboru wykonawców zgodnie z rozeznaniem rynku i zasadą konkurencyjności,
 • zwiększenie możliwości rozliczania wynagrodzeń w projektach,
 • ułatwienie realizacji i rozliczania projektów.

Adresatami szkolenia są:

 • Beneficjenci (uczelnie, szkoły, administracja szczebla rządowego i samorządowego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa), którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020,
 • Opiekunowie projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających,
 • Członkowie i Członkinie Komitetów Oceny Projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą kompetencje w zakresie oceny kwalifikowalności wydatku,
 • będą potrafili wykorzystać możliwości stworzone w zmienionych wytycznych,
 • unikną wielu kosztownych błędów i nieprawidłowości,
 • dowiedzą się, czy w projektach można zarabiać więcej.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

 

Program szkolenia

 

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – zasady, ograniczenia, zmiany od 2 sierpnia 2019 r.
   
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków od 2 sierpnia 2019 r.:
   
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności,
  • projekty ryczałtowe w EFRR,
  • nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi,
  • nowe limity na środki trwałe,
  • nowe podejście do amortyzacji,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS.
    
 3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków.
   
 4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców:
   
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających?
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
    
 5. Pozostałe dylematy w kwalifikowalności:
   
  • kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT,
  • rozliczanie kar umownych,
  • wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego.
    
 6. Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach a kwalifikowalność.
   
 7. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu.
   
 8. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

 

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Termin / Lokalizacja
 1. 24.06.2020 / Warszawa
 2. 07.10.2020 / Warszawa
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.