menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

 

Od sierpnia 2019 r. weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany odnoszą się zarówno do projektów w trakcie realizacji, jak i nowych konkursów.

Najistotniejsze są zmiany dotyczące:

 • wyboru wykonawców,
 • rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów i projektów ryczałtowych, także dla przedsiębiorców.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 9 września 2019 r., co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne,
 • znać zasady rozliczania nowych ryczałtów w projektach,
 • znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych,
 • przygotowani do zarządzania finansowego projektem unijnym.

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Szkolenie przeznaczone dla:

członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty w ramach RPO WP 2014-2020.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

 

Program szkolenia

 

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020:
   
  • ocena kwalifikowalności wydatku,
  • matryca logiczna kwalifikowalności,
  • zasada faktycznego poniesienia wydatku,
  • zakaz podwójnego finansowania wydatków.
    
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020 r.:
   
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • rozliczanie kar umownych,
  • projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania,
  • koszty pośrednie – nowe podejście,
  • środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS - istotne zmiany,
  • najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń.
    
 3. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące od 9 września 2019 r.:
   
  • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
  • sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study.
    
 4. Kluczowe dylematy w kwalifikowalności z uwzględnieniem zmian z 2019:
   
  • kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT,
  • kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR a EFS – istotne różnice,
  • wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego.
    
 5. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu:
   
  • prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,
  • dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków.
    
 6. Kontrole projektów:
   
  • rodzaje kontroli,
  • najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE 2014-2020 wykrywane przez kontrole,
  • uprawnienia kontrolujących,
  • BHP obsługi kontroli przez Beneficjenta,
  • informacja pokontrolna i zalecenia pokontrolne.
    
 7. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

 

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Termin / Lokalizacja
 1. 27.08.2020 / Warszawa / ONLINE (27-28.08)
 2. 06.10.2020 / Warszawa / ONLINE (06-07.10)
 3. 03.12.2020 / Warszawa / ONLINE (03-04.12)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.