menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego, która ma ułatwić dłużnikom ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Na mocy tej ustawy zmieniono ponad 70 przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Nowe przepisy weszły w życie 24 marca 2020 roku.

Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w postępowaniach upadłościowych (m.in. w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej, nowe rodzaje postępowań, zmianę zasad zgłaszania wierzytelności).

Szkolenie, które Państwu proponujemy, pozwoli na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz z ich znaczeniem w praktyce.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów oraz windykację - odzyskanie należności przez wierzycieli.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w 2009 r. Od 2015 roku obowiązuje nowelizacja przepisów, która złagodziła rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zniesienie ograniczeń znacząco wpłynęło na liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich i przyczyniło się do powstania praktycznych problemów związanych z konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, w szczególności w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej,
 • będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką,
 • dowiedzą się jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika,
 • poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności,
 • uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego,
 • dowiedzą się jakie są główne założenia projektowanych zmian.

Adresaci szkolenia:
pracownicy działów windykacji i egzekucji odpowiedzialni za dochodzenie wierzytelności od dłużników.

Metody szkoleniowe:
Prezentacja PowerPoint, omówienie przepisów, przykłady z praktyki, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

 

Program szkolenia


 1. Cel upadłości konsumenckiej.
   
 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, z uwzględnieniem zaplanowanych zmian.
   
 3. Dopuszczalność klauzul umownych zabezpieczających wierzyciela przed upadłością konsumenta. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację wierzyciela. Ochrona małżonka upadłego.
   
 4. Organy postępowania upadłościowego i ich kompetencje.
   
 5. Przebieg postępowania upadłościowego. Rodzaje upadłości konsumenckiej, z uwzględnieniem zaplanowanych zmian:
  1. ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych;
  2. ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze - bez wyznaczania sędziego-komisarza;
  3. postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.
    
 6. Zgłoszenie wierzytelności. Cel i skutki zgłoszenia wierzytelności. Skutki braku zgłoszenia wierzytelności lub spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.
   
 7. Pozycja prawna syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta. Czy syndyk lub konsument mogą po ogłoszeniu upadłości zmieniać i wypowiadać zawarte wcześniej umowy albo zawierać nowe umowy?
   
 8. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez konsumenta. Czy i jakie umowy ulegają rozwiązaniu, a na które umowy zawarte przez upadłego ogłoszenie upadłości nie ma wpływu? Dopuszczalność odstąpienia, wypowiedzenia i rozwiązania umowy po ogłoszeniu upadłości konsumenta. Umowy sprzedaży i dostawy, a ogłoszenie upadłości konsumenta.
   
 9. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, a ogłoszenie upadłości obojga małżonków – wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez małżonków.
   
 10. Dopuszczalność pozwania upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości. Dopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości.
   
 11. Dopuszczalność zaspakajania wierzycieli przez upadłego lub małżonka upadłego po ogłoszeniu upadłości i skutki dokonanej zapłaty.
   
 12. Zaspokojenie wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Plan podziału i plan spłaty.
   
 13. Skutki zawarcia układu w upadłości konsumenckiej dla wierzycieli i wpływ układu na umowy zawarte przez upadłego.
   
 14. Plan spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Przesłanki ustalenia planu spłaty wierzycieli. Warunkowy plan spłaty wierzycieli. Dopuszczalność zaskarżenia planu spłaty. Obowiązki upadłego w trakcie realizacji planu spłaty. Uchylenie i zmiana planu spłaty. Umorzenie zobowiązań upadłego
 15. Umorzenie postępowania upadłościowego.
   
 16. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników.

Wykładowca

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

 

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

 

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

 

Termin / Lokalizacja
 1. 20.07.2020 / Warszawa / ONLINE
 2. 09.09.2020 / Warszawa / ONLINE
 3. 18.11.2020 / Warszawa / ONLINE
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.