menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Gospodarka odpadami w 2019 r. na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych stykają się z problematyką dotyczącą gospodarowania odpadami, m.in. sporządzających dokumentacje techniczne, wykonujących zadania organów administracji publicznej, stosujących prawo w praktyce.
Wymagania wstępne
Szkolenie obejmuje przegląd prawa Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącego klasyfikacji odpadów, właściwości odpadów, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów oraz prawa krajowego w zakresie ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz ze zmianami obowiązującymi od września 2018 r., a także w świetle najnowszych orzeczeń organów odwoławczych, WSA oraz NSA, a także zmiany prawne obowiązujące od 2020 r. Uwaga! Nowa ewidencja odpadów od dnia 1 maja 2019 r.
Program
1.Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.2.Założenia nowelizacji ustaw o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. 2018, poz. 1564 i 1592).3.Decyzje administracyjne wymagane w gospodarowaniu odpadami: zezwolenia odpadowe a pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.4.Posiadacz a wytwórca, zbierający jako posiadacz pierwotny lub wtórny, przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.5.Zwolnienia z obowiązków zmiany posiadanych decyzji administracyjnych.6.Rejestr - kogo dotyczy, kiedy się rejestrować, ważne terminy dotyczące rejestru, dokonywanie aktualizacji w rejestrze, opłaty, stosowanie numeru rejestrowego.7.Magazynowanie oraz składowanie odpadów - zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, skrócenie czasu magazynowania odpadów, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia, kontrole Państwowej Straży Pożarnej, zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza.8.Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie przepisów prawa UE.9.Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.10.Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.11.Właściwość organów wydających zezwolenia i pozwolenia, w tym uprawnienia kontrolne12.Uprawnienia - pozwolenia/zezwolenia obejmujące zbieranie i przetwarzanie odpadów13.Decyzje na wytwarzanie produktów ubocznych14.Transport odpadów dokumenty potwierdzające transport odpadów, znakowanie pojazdów, nowe kary za niezgodny z prawem transport odpadów.15.Ewidencja i sprawozdawczość -praktyczne stosowanie numerów rejestrowych16.Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.17.Nowe zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.18.Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców posiadających decyzje na zbieranie odpadów.19.Zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji mające obowiązywać od 2020 r.
Szersze informacje o szkoleniu: https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3712.html
Prowadzący
Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie w branży konsultingowej. Autor publikacji, trener na szkoleniach.
Forma
Szkolenie otwarte
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
590 zł + VAT
Zgłoszenie
Gospodarka odpadami w 2019 r. na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.