menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kontrola projektu współfinansowanego ze środków UE, utrzymanie trwałości projektu - warsztaty.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego zamykania projektów finansowanych ze środków UE, przygotowania do kontroli na zakończenie projektu jak i kontroli trwałości projektu.
Program
Szkolenie dedykujemy:

 • pracownikom wydziałów kontroli instytucji pośredniczących/wdrażających.
 • pracownikom zespołów projektowych,
 • kierownikom projektów finansowanych ze środków UE,
 • Beneficjentom i projektodawcom,
1.Dokumentowanie prawidłowej realizacji projektu.
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 • osiągnięcie wskaźników produktu,
 • osiągnięcie wskaźników rezultatu,
 • realizacja projektu zgodnie z zakresem rzeczowym,
 • zasady opisywania dokumentów księgowych,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • archiwizacja dokumentów.
2.Kontrola prawidłowości udzielonych zamówień:
 • dokumentowanie prawidłowego szacowania wartości zamówienia,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień z “wolnej ręki”,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień do 50 tys. zł netto,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień zgodnie z “zasadą konkurencyjności”,
 • zasady dotyczące możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy zawartej z wykonawcą.
3.Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych i sposoby ich rozliczenia:
 • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • amortyzacja środków trwałych i WNiP,
 • umowy o pracę z personelem projektu,
 • umowy cywilno-prawne z ekspertami, badaczami i osobami zarządzającymi projektem,
 • wkład niepieniężny,
 • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu,
 • podatek VAT
 • koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe
 • zakup nieruchomości, gruntów, budowa i remont budynków i pomieszczeń,
 • koszty niekwalifikowalne,
4.Przebieg kontroli:
 • kontrola dokumentów finansowych,
 • kontrola prawidłowości kwalifikowania podatku VAT (jeśli był on kwalifikowalny w projekcie),
 • kontrola udzielanych zamówień,
 • kontrola dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów,
 • kontrola zgodności działań projektowych z politykami horyzontalnymi,
 • dokumenty dotyczące uczestników projektu,
 • uprawnienia kontrolujących,
 • informacja pokontrolna.
5.Nieprawidłowości i korekty finansowe:
 • korekty finansowe dotyczące błędów w udzielanych zamówieniach,
 • korekty finansowe związane z nieosiągnięciem wskaźników projektu,
 • korekty finansowe związane z nieprawidłowościami w zakresie realizacji i rozliczeń wydatków w projekcie.
6.Kontrola trwałości projektu:
 • naruszenie trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego (1303/2013),
 • obowiązek utrzymania wskaźników w okresie trwałości,
 • dochody w projekcie,
 • przesłanki wystąpienia podwójnego finansowania,
 • kontrola kwalifikowalności podatku VAT w okresie trwałości.
Szersze informacje o szkoleniu: https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3616.html
Forma
Szkolenie realizowane w bardzo angażujący sposób. Uczestnicy utrwalą wiedzę podczas rozwiązywania problemów, tworzenia własnych procedur, ćwiczeń na dokumentach, Podczas szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Warsztaty prowadzone na studiach przypadków i ćwiczeniach.
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1090
Zgłoszenie
Kontrola projektu współfinansowanego ze środków UE, utrzymanie trwałości projektu - warsztaty.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.