menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Ekspert BHP - kompendium wiedzy

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Program

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawa.
Przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, które z pewnością przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nadzoru nad maszynami oraz elementów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie poprowadzi zespół naszych specjalistów, osób z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przemyśle i innych firmach doradczych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa pracy.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznych inspektorów pracy (SIP), osób kierujących pracownikami oraz osób, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy w zakładzie pracy.

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje następujące moduły:

Moduł I: Ochrona pracy

Moduł II: Ryzyko zawodowe

Moduł III: Wymagania „zasadnicze” – problemy z interpretacji podstawowych wymagań prawnych

Moduł IV: Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Moduł: V: Zarządzanie chemikaliami, ochrona ppoż i urządzenie energetyczne.

Uwaga: Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia. Zgłoszeń na wybrane moduły szkoleniowe można dokonywać od 2 grudnia 2019 r.
Pierwszeństwo udziału mają osoby zapisujące się na cały program. Liczba miejsc ograniczona.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


Dzień 1: Ochrona pracy

 • Prawna ochrona pracy – polskie i europejskie wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, procedura kontroli PIP
 • Osoba kierująca pracownikami
  • Kto jest osobą kierującą pracownikami?
  • Obowiązki osoby kierującej pracownikami
 • Wymagania prawne dla osób kierujących pracownikami
  • Jakie wymagania powinien znać kierownik?
  • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP
 • Odpowiedzialności prawne za poziom bezpieczeństwa dotyczące osób kierujących pracą ludzi
 • Konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Dzień 2: Ryzyko zawodowe

 • Ocena ryzyka jako narzędzie do zarzadzania bezpieczeństwem
 • Podstawowe pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego
 • Podstawowe założenia i wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego
  • Czynności rutynowe/nierutynowe, zachowanie człowieka, infrastruktura, zagrożenia poza miejscem pracy, projektowanie stanowisk roboczych
  • Ocena ryzyka dla wykonawców i gości
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania środków kontroli
  • Odpowiedzialności w zakresie oceny ryzyka
  • Udział pracowników operacyjnych w ocenie ryzyka
  • Zasady aktualizacji oceny ryzyka
 • Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy, w tym badania i pomiary środowiska pracy
 • Współczesne zagrożenia na stanowiskach pracy – mobbing oraz stres
 • Dokumentowanie wyników oceny
 • Określanie środków kontroli (rodzajów działań)
 • Wykorzystanie oceny ryzyka do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie
 • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
 • Specyficzna ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka dla czynników chemicznych
  • Ocena ryzyka dla czynników biologicznych
  • Ocena ryzyka przy ręcznych pracach transportowych
  • Ocena ryzyka przy pracach z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne
  • Ocena ryzyka dla stanowisk, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dzień 3: Wymagania „zasadnicze” – problemy z interpretacji podstawowych wymagań prawnych

 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
  • Organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy w firmie
  • Badania wstępne / okresowe / kontrolne
  • Nadzór nad podwykonawcami, w tym z zagranicy.
 • Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wypadki przy pracy / w drodze
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Regulamin pracy
 • Dokumentacja pracownicza – karty ewidencji ŚOI/odzież robocza
 • Komisja BHP – uczestnictwo i zadania – konsultowanie
 • Analiza stanu BHP
 • Panel dyskusyjny.

Dzień 4: Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

 • Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
 • Szerokie omówienie podstaw prawnych kluczowych przy odbiorach nowych maszyn i urządzeń oraz ich modernizacjach:
  • Omówienie wymagań zasadniczych i minimalnych w kontekście obowiązków użytkownika maszyny oraz producenta
  • Zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE
  • Czym są normy zharmonizowane.
 • Poprawność dokumentacji technicznej wymaganej przy nowych i modernizowanych maszynach – instrukcje, deklaracje zgodności etc.
 • Omówienie idei maszyny nieukończonej, do wbudowania, deklaracji włączenia
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn zespolonych
 • Praktyczne podejście do odbioru maszyn
 • Modernizacja maszyny – obowiązki użytkownika, zasady postępowania w kontekście spełnienia wymogów prawnych.
 • Wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych, w tym osłon elementów ruchomych maszyn.
 • Wymagania wewnętrznej Procedury Systemu LOTO
 • Przepisy prawne mające zastosowanie do kontroli niebezpiecznej energii
 • Uznane najlepsze praktyki w zakresie Systemu LOTO
 • Partycypacja operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka zawodowego.
 • Nowe rozporządzenie o UTB i zmiany ustawy o dozorze technicznym
 • Kwalifikacje – wózki podnośnikowe
 • Kwalifikacje – pozostałe wózki jezdniowe
 • Nowe instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych
 • Obowiązujące zasady przed dopuszczeniem do pracy operatora wózka
 • Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
 • Resurs – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego

Dzień 5: Zarządzanie chemikaliami, ochrona ppoż i urządzenie energetyczne

 

 • Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne
 • Zarządzanie infrastrukturą budowlaną – książka obiektu budowlanego
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów budowlanych
 • Obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych
 • Najczęstsze problemy ochrony przeciwpożarowej z zakładach przemysłowych.
 • Podstawowe dokumenty w ochronie przeciwpożarowej – instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, ocena zagrożenia wybuchem, itp.
 • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów
 • Obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników:
 • Zezwolenie i ograniczenia w obrocie chemikaliami
 • Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin
 • Wymagania dla kart charakterystyki
  • elementy karty charakterystyki
  • sposób przekazywania
 • Scenariusze narażenia
  • kiedy scenariusz powinien zostać dostarczony
  • w jaki sposób weryfikować zastosowanie opisane w scenariuszu.
Prowadzący
Grzegorz Brylonek, Magdalena Masternak, Monika Marczak-Żynkin, Piotr Kowalski Więcej informacji o trenerze: https://akademiaecoms.pl/trenerzy/
Czas trwania
5 dni szkoleniowych (40 godzin lekcyjnych)
Lokalizacja
Cena
3000/os. - 5 dni szkoleniowych
Zgłoszenie
Ekspert BHP - kompendium wiedzy
W cenę wliczono
Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.
Certyfikaty
Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawiony Certyfikat.
Organizator
EcoMS Consulting Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.