menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PODATKI 2019 - ZMIANY W VAT/CIT/PIT ORAZ AKTUALNE PROBLEMY

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

I. Podatek VAT

 • Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.
  • definicja bonu - czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
  • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
  • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
  • praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
  • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
 • Skrócenie okresu do stosowania ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni
 • Planowane zmiany dotyczące JPK_VAT
  • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • zniesienie obowiązku odrębnego składania VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27
  • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK
  • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
 • Zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych
  • nowe rozporządzenie ws. zwolnień
  • możliwość wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP nabywcy
  • kasy fiskalne online - od kiedy i dla kogo?
  • możliwość dalszego używania kas z papierowym oraz elektronicznym zapisem kopii - do kiedy?
 • Wprowadzenie obowiązkowej metody podzielonej płatności w miejsce odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
  • termin wejścia w życie zmian
  • katalog towarów i usług, które objęte będą obowiązkiem zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności
  • możliwość stosowania innych metod zapłaty (np. gotówka, karta płatnicza, potrącenie)
  • nowe obowiązki związane z fakturowaniem transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
 • Nowa matryca stawek VAT
  • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
  • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
  • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
 • Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego
  • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
  • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
  • praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności
  • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
 • Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT
  • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
  • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy - pierwsze orzeczenia WSA

II. Podatki dochodowe

 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.
 • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
  • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
  • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
  • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
  • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
  • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
  • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
 • Podatek od przychodów z budynków
  • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
  • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
  • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
  • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu
 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.
 • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
  • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
  • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
  • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
  • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
  • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
  • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
  • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • Zmiany dotyczące cen transferowych
  • zmiana definicji podmiotów powiązanych
  • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
  • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
  • zakres dokumentacji cen transferowych
  • inne zmiany w zakresie CT
 • Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
  • jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł
  • możliwość zaliczenia do kosztów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
  • wyliczenie hipotetycznej wartości odsetek mogącej stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu dokapitalizowania spółki przez wspólników (tzw. NID)
https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3610.html
Prowadzący
Łukasz Chłond
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
598+ VAT dwa dni
Zgłoszenie
PODATKI 2019 - ZMIANY W VAT/CIT/PIT ORAZ AKTUALNE PROBLEMY
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.