menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie ON-LINE Transport drogowy: Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym - Naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do: prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych, kierowców realizujących przewozy nienormatywne oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/PRZEWOZY_NIENORMATYWNE_W_TRANSPORCIE_DROGOWYM.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 22.05.2024
 • 22.10.2024
 • 19.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • KATOWICE 20.05.2024, 21.10.2024, 17.12.2024

Celem szkolenia jest:
 • uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje.
 • poznanie systemu  zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,
 • pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
 • rozpoznawanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem.
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami.

Jakie przykładowe korzyści zapewni uczestnictwo w szkoleniu:
 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów nienormatywnych.
 • „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
 • możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
 • okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE.
 • Podstawowe definicje.
 • Omówienie podstawowych, aktualnych polskich unijnych i przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
 • Obowiązujące normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.

2. ZMIANY OD 13 MARCA 2021R. WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.
 • Nacisk na pojedynczą oś napędową, nowe rozwiązania prawne.
 • Zmiana znaków drogowych i oznakowania dróg.
 • Nowe kary w przypadku przekroczenia dopuszczalnego na pojedynczą oś napędową.
 • Postępowanie z pojazdem, kierowcą  w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego na pojedynczą oś napędową.

3.  DOBÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ z uwzględnieniem zmian w zakresie zezwoleń od 13 marca 2021r.
 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w świetle Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r.
 • Zmiana zasad udzielania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego od 13 marca 2021r. V kategorii zezwoleń.
 • Warunki wydawania VII kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • Parametry pojazdu jako kryterium wyboru odpowiedniej kategorii zezwolenia,
 • Warunki wyznaczenia trasy przejazdu i koszty związane z określaniem tras przejazdu,
 • Opłaty za wydanie zezwolenia, tryb i terminy postępowania oraz termin ważności zezwoleń.

4. PRZYGOTOWANIE ZAŁADUNKU POJAZDU, ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZD.
 • Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
 • Środki mocujące oraz środki pomocnicze, rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.
 • Metody mocowania ładunku.
 • Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.
 • Ograniczenia w załadunku pojazdu: wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu.

5. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 13 MARCA 2021R.
 1. Wyrok TSUE z 21 marca 2019 r.
 2. Warunki prowadzenia kontroli, uprawnione organy.
 3. Nowe organy uprawnione do kontroli nacisków.
 4. Procedura i dokumentowanie kontroli drogowej, procedury ważenia pojazdów
 5. (prawidłowe wypełnianie protokołu kontroli, wymagania dla wag i miejsc do ważenia),
 6. Zmiana procedur ważenia od 13 marca 2021r.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRZEWOŹNIKA/NADAWCY/ZAŁADOWCY/ ODBIORCY po 13.03.2021r.
 • Postępowanie administracyjne i decyzje o nałożeniu kary pieniężnej za brak zezwolenia.
 • Nowe kary od 13.03.2021r., zmiana wysokości kar dotychczas obowiązujących.
 • Okoliczności uniemożliwiające nałożenie kary.
 • Wysokość kar pieniężnych.

7. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

8. PYTANIA I ODPOWIEDZI.DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 07:45 – 08:00 Logowanie do platformy
 • 08:00 – 11:15 Zajęcia część I
 • 11:15 – 11:45 przerwa na lunch
 • 11:45 – 14:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VATCena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Praktyk, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.
Czas trwania
Jeden dzień: 08.00-14.00
Termin / Lokalizacja
 1. 22.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 19.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE Transport drogowy: Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym - Naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: wskazanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem, zapoznanie uczestników z system zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia, przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewoźników, załadowców, nadawców omówienie rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami administracyjnymi, zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez nadawców i załadowców.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.