menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie ON-LINE Transport drogowy: Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym, naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do: prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych, kierowców realizujących przewozy nienormatywne oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/PRZEWOZY_NIENORMATYWNE_W_TRANSPORCIE_DROGOWYM.pdf


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (550zł +23% VAT):
 • 21.12.2020
 • 11.02.2021
 • 18.03.2021
 • 22.04.2021
 • 20.05.2021

Celem szkolenia jest:
 • uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje.
 • poznanie systemu  zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,
 • pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
 • rozpoznawanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem.
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami.

Jakie przykładowe korzyści zapewni uczestnictwo w szkoleniu:
 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów nienormatywnych.
 • „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
 • możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
 • okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE.
 • Podstawowe definicje.
 • Omówienie podstawowych, aktualnych polskich unijnych i przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
 • Obowiązujące normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.

2. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PRZEWÓZ NIENORMATYWNYCH.
 • Rozpoznanie zadania,
  - dobór środka transportu,
  - ustalenie trasy przewozu,

3. DOBÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ

 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w świetle Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r.
 • Warunki wydawania VII kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Parametry pojazdu jako kryterium wyboru odpowiedniej kategorii zezwolenia.
 • Warunki wyznaczenia trasy przejazdu i koszty związane z określaniem tras przejazdu.
 • Opłaty za wydanie zezwolenia, tryb i terminy postępowania oraz termin ważności zezwoleń.

4. PRZYGOTOWANIE ZAŁADUNKU POJAZDU, ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZD.

 • Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego,
 • Środki mocujące oraz środki pomocnicze, rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.
 • Metody mocowania ładunku.
 • Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.
 • Ograniczenia  w załadunku pojazdu:  wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu.

5. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRZEWOZEM
 • Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 • Dokumentacja czynności zdawczo-odbiorczych po załadunku.
 • Dokumenty przewozowe.

6. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH
 •  Wyrok TSUE z 21 marca 2019 r.
 •  Warunki prowadzenia kontroli, uprawnione organy.
 •  Procedura i dokumentowanie kontroli drogowej, procedury ważenia pojazdów
  (prawidłowe wypełnianie protokołu kontroli, wymagania dla wag  i  miejsc do ważenia).

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZAŁADOWCY
 • Postępowanie administracyjne i decyzje o nałożeniu kary pieniężnej za brak zezwolenia.
 • Okoliczności uniemożliwiające nałożenie kary.
 • Wysokość kar pieniężnych.

8. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH


9. PYTANIA I ODPOWIEDZI.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
 • 09:00 – 12:15 Zajęcia część I
 • 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
 • 12:45 – 15:00 Zajęcia część II
CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 550 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 650 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Praktyk, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.
Czas trwania
Jeden dzień: 09.00-15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 21.12.2020 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 11.02.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 18.03.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 4. 22.04.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
550 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE Transport drogowy: Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym, naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: wskazanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem, zapoznanie uczestników z system zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia, przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewoźników, załadowców, nadawców omówienie rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami administracyjnymi, zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez nadawców i załadowców.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.