menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Identyfikowanie, wykrywanie i aktywne zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek publicznych, w tym administracji centralnej jak i samorządowej realizujących projekty unijne oraz do pracowników instytucji wdrażających i pośredniczących kontrolujących projekty i zatwierdzających wnioski o płatność.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną: rodzaje nadużyć finansowych, różnice pomiędzy nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami, sposoby identyfikowania i skutecznego wykrywania nadużyć finansowych, sposoby i sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zwalczania już wykrytych nadużyć finansowych.
Program

I Dzień

1.Podstawy prawne - definicja i rodzaje nadużyć finansowych:
 • trójkąt nadużyć Cressey'a,
 • definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
 • najczęściej występujące nadużycia finansowe: zmowy przetargowe, konflikty interesów, korupcja, fałszerstwa dokumentów,
 • rozróżnienie nieprawidłowości i nadużyć finansowych,
 • identyfikacja nadużyć finansowych.
2.Identyfikowanie i wykrywanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
 • identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w projektach unijnych,
 • alerty - symptomy nadużyć finansowych, na co zwracać uwagę,
 • identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych nadużyciami finansowymi,
 • sposoby identyfikacji i wykrycia nadużyć finansowych,
 • opracowanie rejestru ryzyk nadużyć finansowych - ćwiczenie,
 • czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania:
  • przypadkom konfliktu interesów,
  • zdarzeniom korupcyjnym,
  • fałszowania dokumentów,
  • zmowom przetargowym.
(omówienie i rozbudowane ćwiczenie).3.Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
 • sposoby i metody zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
  • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym,
  • wykrywanie i zgłaszanie,
  • informowanie, raportowanie i korygowanie,
  • ściganie.
 • etyka w organizacji , kodeks etyki,
 • praca na tzw. stanowiskach pracy wrażliwych,
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • kontrola projektów,
 • system kontroli wewnętrznej,
 • prowadzone rejestry.

II Dzień

1.Analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - metody jego ograniczania:
 • metoda ARACHNE - rekomendowana przez Komisję Europejską,
 • ocena własna ryzyka nadużyć finansowych:
  • ocena ryzyka brutto,
  • ocena ryzyka netto (rezydualnego),
  • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
  • ocena ryzyka docelowego.
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych,
 • Ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
  • na etapie realizacji projektu,
  • na etapie certyfikacji i płatności,
  • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.,
 • Korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć,
 • Zarządzanie ryzykiem - analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - rozbudowane ćwiczenie wraz z omówieniem wyników ćwiczenia.
3.Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego - zwalczanie nadużycia finansowego:
 • procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia,
 • postępowanie w sytuacji wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego,
 • powiadamianie organów, zabezpieczanie dowodów, przykładowe procedury,
 • działania i rola centralnych organów kontrolnych w obszarze nadużyć finansowych,
  • agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • policja i Prokuratura,
  • urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów,
 • powiadamianie o nadużyciach: KE i/lub OLAF.
4.Podsumowanie szkolenia, dodatkowe pytania i wyjaśnienia.
Prowadzący
Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.
Forma
Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach ilustrowanych przykładami (40%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (60% czasu szkolenia). Dyskusje grupowe będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji, Ćwiczenia - praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
990 + VAT
Zgłoszenie
Identyfikowanie, wykrywanie i aktywne zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Zdobyta wiedza
Uczestnicy poznają sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym a także zwalczania nadużyć, które już zostały wykryte w ramach realizowanych projektów.
Certyfikaty
Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.