menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Praktyczne wprowadzenie do metodyki BIM

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
INFORMATYKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kurs skierowany jest do: Firmy projektowe i biura projektowe (konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje inżynierskie, geologia, geotechnika, itp.) Biura architektoniczne Firmy consultingowe zajmujące się nadzorami budowlanymi Wykonawcy robót budowlanych (drogi, mosty, budynki, biura, konstrukcje górnicze, konstrukcje inżynierskie itp.) Samorządy i spółki Skarbu Państwa:  Zarządy dróg Zarządy infrastruktury kolejowej   Zarządy infrastruktury górnicze Zarządy infrastruktury wodnej i związanej z ochroną środowiska Zarządcy nieruchomości  Producenci materiałów budowlanych Po grupach zawodowych: Projektanci Architekci Kierownicy Budów Koordynatorzy Budów Menadżerowie Projektów
Program
Celem edukacyjnym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych założeń teorii zarządzania i technologii informatycznych leżących u podstaw Building Information Modeling (BIM) do praktycznego wymiaru tej metodyki.
Celem jest również przekazanie wiedzy zakresu podstawowych pojęć metodyki BIM i towarzyszących narzędzi informatycznych, aby sprawnie poruszać się po rynku dostępnych obecnie rozwiązań, zaznajomienie uczestnika z zasadami przygotowania najważniejszych dokumentów definiujących sposób realizacji przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z metodyką BIM,  z podstawowymi grupami narzędzi używanych w metodyce BIM, zaznajomienie się kursanta z rodzajem przeglądarek modeli IFC, środowiska zarządzania informacją o projekcie oraz z programami do koordynacji międzybranżowej i wykrywania kolizji, dzięki czemu uczestnik zrozumie korzyści wynikające ze stosowania BIM.
Zamierzeniem jest również przekazanie umiejętności  do rozpoznawania podstawowych narzędzi informatycznych środowiska projektowego BIM; wykorzystywanie najważniejszych składników oprogramowania CDE (Common Data Environment); umie prawidłowo identyfikować wymagania stawiane dokumentom definiującym relacje pomiędzy uczestnikami projektu BIM; wykorzystanie regulacji prawnych do prawidłowego zabezpieczenia własności intelektualnych osób zaangażowanych w projekt; a także umiejętność samodzielnie ustanowienia podstawowych kryteriów sukcesu wdrożenia pierwszego projektu BIM.
Uczestnik nabędzie kompetencje do realizacji projektów w metodyce BIM pozwalającej na prawidłową identyfikację i prezentację największych korzyści płynących ze stosowania BIM .


BIM – podstawowe definicje i przykłady zastosowań

 • Słownik podstawowych pojąc BIM
 • Podstawowe różnice pomiędzy BIM i CAD
 • Praktyczne zalety BIM
 • Otwarte standardy BIM – wprowadzenie

Projekt Budowlany jako model BIM

 • Wykorzystanie modelu w procesie inwestycyjnym, praktyczne przykłady na etapie:
 • Przetargu
 • Koncepcji
 • Projektowania
 • Realizacji

BIM w procesie inwestycyjnym

 • BIM na mapie współczesnego procesu inwestycyjnego (podobieństwa i różnice)
 • Podstawowe dokumenty BIM
 • Model zarządzania informacją w cyklu życia projektu
 • Przegląd podstawowych grup narzędzi BIM:
 • Platformy CDE
 • Programy do koordynacji
 • Przeglądarki CDE
 • Harmonogramowanie 4D i zarządzanie projektem
 • Prezentacja projektu w przestrzenie wirtualnej i rozszerzonej

Legislacja BIM

 • Aktualny stan prawny UE
 • Aktualny stan prawny Polska
 • Ochrona własności intelektualnej w środowisku BIM
 • Przykłady wdrożeń w krajach korzystających z BIM

Przykłady wdrożeń BIM

 • Projekty referencyjne – Świat
 • Projekty referencyjne – Polska
 • Omówienie korzyści BIM na konkretnych przedsięwzięciach inwestycyjnych

Mój pierwszy projekt BIM

 • Jak zidentyfikować swoje potrzeby?
 • Jak wybrać pierwszy projekt BIM?
 • Jak przygotować zespół?
 • Kogo zaangażować?
 • Podstawy zarządzania zmianą w organizacji.
Prowadzący
Łukasz Topoliński • wdrożenia metodyki BIM • zarządzanie projektami i portfelem projektów • zarządzanie zasobami ludzkimi • transformacje organizacyjne i technologiczne • rozwój i wdrażanie systemów klasy ERP • innowacyjne narzędzia IT dla branży budowlanej, architektonicznej i inżynieryjnej • Właściciel firm działających w obszarach technologii IT dla budownictwa i architektury: Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. • Construction Industry Lead odpowiedzialny za tworzenie strategii wprowadzenia dedykowanych produktów IT z obszaru Smart Building, Digital Construction i systemów klasy ERP dla budownictwa. • Project Developer na największym projekcie infrastrukturalnym BIM. realizowanym w Szwecji Stockholm By-pass E4 Highway • Project Manager zarządzający realizacją portfela projektów infrastrukturalnych w Skanska S.A. • Projektant układów drogowych m.in. w ramach projektu węzła autostradowego Rzeszów Zachód • Zarządza przygotowaniem i prowadzi jako wykładowca ogólnopolski cyklu szkoleń BIMw5h realizowany przez zespół 15 ekspertów zrzeszonych w Stowarzyszeniu BIM dla polskiego budownictwa • Zbudował i zarządza platformą wiedzy o BIM w ramach serwisu branżowego e-model.io Przygotowywał i prowadził szkolenia korporacyjne w ramach Uniwersytetu Skanska • Prowadził wystąpienia publiczne w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi, m.in. Digital Construction i Międzywydziałowym Projektem BIM przy Politechnice Warszawskiej • inżynier Budownictwa – Politechnika Gdańska • Magister inżynier Zarządzania – Politechnika Gdańska • Absolwent studiów Franklin MBA (anglojęzyczne studia MBA prowadzone przez Franklin University, USA) • Absolwent studiów podyplomowych z Kontrolingu – Akademia Leona Koźmińskiego • Certyfikat PMP (Project Management Professional) • Certyfikat PMI-RMP® (Risk Management Professional)
Czas trwania
6 h
Lokalizacja
Cena
380
Zdobyta wiedza
WIEDZA: pozna podstawowe pojęcia metodyki BIM i towarzyszących narzędzi informatycznych aby sprawnie poruszać się po rynku dostępnych obecnie rozwiązań. pozna w jaki sposób model BIM reprezentuje tradycyjną koncepcję projektową, projekt budowlany, projekt wykonawczy czy polecenia zmian projektowych w całym cyklu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Uczestnicy dowiedzą się też jak wykorzystać zalety jednolitego modelu BIM do usprawniania podstawowych procesów pracy na etapie projektowania, uzgadniania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji obiektu budowlanego. zdobędzie wiedzę o znaczeniu i zasadach przygotowania najważniejszych dokumentów definiujących sposób realizacji przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z metodyką BIM. pozna podstawowe grupy narzędzi używanych w metodyce BIM, między innymi przeglądarki modeli IFC, środowiska zarządzania informacją o projekcie oraz programy do koordynacji międzybranżowej i wykrywania kolizji. Dowiedzą się także jakie narzędzia przynoszą największe korzyści w kolejnych etapach zrealizowanych już projektów. pozna informacje o aktualnym stanie prawnym, definiującym zakres aktualnego i planowanego stosowania BIM w zamówieniach publicznych. dowie się w jaki sposób identyfikować własne potrzeby i przekształcać je na skuteczny plan działania, uwzględniający podstawowe elementy zarządzania zmianą w organizacji.. UMIEJĘTNOŚCI : rozpoznaje podstawowe narzędzia informatyczne środowiska projektowego BIM wykorzystuje najważniejsze składniki oprogramowania CDE (Common Data Environment) od efektywnej i bezpiecznej wymiany informacji prawidłowo identyfikuje wymagania stawiane dokumentom definiującym relacje pomiędzy uczestnikami projektu BIM, m.in. EIR (Employer’s Information Requirements), BEP (Pre- and Post BIM Execution Plan) wykorzystuje regulacje prawne do prawidłowego zabezpieczenia własności intelektualnej osób zaangażowanych w projekt samodzielnie ustanawia podstawowe kryteria sukcesu wdrożenia pierwszego projektu BIM KOMPETENCJE: świadomie wykorzystuje swoje nowe umiejętności w środowisku projektu BIM, jest aktywnym i wartościowym członkiem zespołu, dzięki dobremu zrozumieniu podstaw metodyki BIM optymalnie wykorzystuje dotychczasowe umiejętności w nowych warunkach. rozumienie kontekst biznesowych projektów realizowanych w metodyce BIM pozwala na prawidłową identyfikację i prezentację największych korzyści płynących ze stosowania BIM
Certyfikaty
Dyplom ukończenia kursu wydany przez Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST
Organizator
Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.