menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Od ponad 18 lat nasi trenerzy wspierają rozwój kompetencji zawodowych managerów produkcji. Nasze doświadczenie pozwala nam rekomendować szkolenie "Zarządzanie produkcją": Dyrektorom i managerom produkcji odpowiedzialnym za organizację i wynik działów produkcji. Kierownikom produkcji zarządzającym operacyjnie procesem produkcji i zespołami i produkcyjnymi. Brygadzistom i mistrzom produkcji odpowiedzialnym za realizację zadań produkcyjnych i pracę zespołów.
Program

Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządzanie produkcją, to przede wszystkim walka o konkurencyjność, czyli efektywność procesu produkcyjnego. Wymóg efektywności w produkcji oznacza, z punktu widzenia managera produkcji, konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych związanych z zarządzaniem produkcją i kierowaniem zespołami produkcyjnymi.

 

Szkolenie "Zarządzanie produkcją" dostarcza wiedzy o nowoczesnych i efektywnych formach organizowania i zarządzania produkcją. Rozwija kompetencje managerów produkcji. Bardzo istotnym elementem szkolenia z zarządzania produkcją jest jego wymiar praktyczny. Trener prowadzący szkolenie (Pan Dariusz Misztal) jest managerem wyższego szczebla posiadającym ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją. Podczas zajęć w dużej mierze skupimy się na praktycznym zastosowaniu omawianych rozwiązań produkcyjnych w firmach uczestników.

 

Program szkolenia
1. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
 • Detekcja marnotrawstwa
 • 5S - porządek i organizacja stanowiska
 • SMED - szybkie przezbrojenia
 • TPM, OEE - szybkie usuwanie awarii
 • Kanban - proste wspomaganie planowania - reagowanie na potrzeby
 • Kaizen i pracownicze pomysły usprawniające produkcję

2. ROLA NADZORU NA PRODUKCJI
 • Funkcje kierownicze - zadania i odpowiedzialność
 • Kim powinien być kierownik produkcji: Cechy, Kompetencje, Umiejętności
 • Budowanie autorytetu oraz rola zaufania i szacunku

3. PLANOWANIE (PROCES) I WARUNKI WYKONALNOŚCI
 • Priorytety i terminowość zleceń
 • Planowanie może być proste i zrozumiałe
 • Wizualizacja / informacja zwrotna (wykonalność)
 • Planowanie w excel-u (nie musisz mieć drogich systemów)

4. EFEKTYWNE ORGANIZOWANIE PRODUKCJI
 • Podział zadań, priorytety i Pareto
 • Wprowadzanie kluczowych wskaźników wykonania (KPI). Stawianie celów produkcyjnych
 • Wyważanie produkcji i OPF

5. REALIZACJA
 • Nadzór i sprawdzanie
 • Wizualizacja /raportowanie wyników: jakość, wydajność, terminowość
 • Informacja zwrotna - wypełnianie dokumentacji, identyfikowalność

6. PROBLEMY PRODUKCYJNE
 • Rozwiązywanie problemów. Szukanie przyczyn źródłowych (RCA, 5WHY)
 • Analiza - Wnioski. Plany doskonalenia i korekty działań

7. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
 • Bariery i sposoby ich pokonywania
 • Standardy i zasady poprawnej komunikacji (asertywność, szacunek, empatia)
 • Komunikacja werbalna (feedback) i niewerbalna. Efektywne słuchanie i zadawanie pytań
 • Poprawa i cele na przyszłość

8. MOTYWOWANIE
 • Zasady szacunku i równości
 • Czynniki motywujące i demotywujące
 • Jak budować system premii i nagród
 • Pozafinansowe metody wynagradzania
 • Technika wyrażania uznania
 • Przyjmowanie krytyki

9. PRACOWNICZA OCENA PERIODYCZNA, EWOLUCJA I PODWALINY NA PRZYSZŁOŚĆ
 • Matryca kompetencji – znaczenie i budowa

10. UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA
 • Trudności i warunki udzielania delegacji
 • Egzekwowanie i kontrola

11. RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI
 • Konflikt na produkcji (rozwiązywanie i zarządzanie)
 • Aspekty pokoleniowe i kulturowe
 • Zarządzanie byłymi kolegami
 • Asertywność i budowanie dyscypliny (walka z oporem i agresją)
 • Umiejętność proszenia i przepraszania
Prowadzący
DARIUSZ MISZTAL Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada ponad 24-letnie doświadczenie biznesowe. W latach 1990 - 1998 związany zawodowo z takimi firmami jak Logicys Polski (Dyrektor Generalny), Thompson Polkolor (Szef Działu Inwestycji - wprowadzający zmiany technologiczne), Remy Polska (Dyrektor Finansowy), Citroen Polska (Kontroler Zarządzania). Od 1998 do 2007 roku Dyrektor Generalny i Prokurent w "Sopolfam" i "Starfarm" - spółek należących do francuskiej grupy Chantelle gdzie odpowiada za zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób o obrotach przekraczających 40 mln USD rocznie. Do zakresu jego obowiązków należy pełne zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i administracja, produkcją, logistyka. Główne osiągnięcia: Wprowadzenie zmian organizacyjnych takich jak: grupy autonomiczne, lean manufacturing i 5S, zmiana systemów motywacyjnych; 12-krotny wzrost wielkości produkcji (największy w grupie międzynarodowej); wzrost wydajności pracy o 35%; 3-krotne zmniejszenie błędów; Konsultant we wprowadzenie 5S w zakładach na Węgrzech oraz Tunezji; Konsultant ds. planowania i budowania budżetu dla nowego zakładu w Maroku; Wykonanie studium rynkowego dla potrzeb inwestycji bezpośredniej na Ukrainie i Białorusi. W latach 2007 - 2011 Dyrektor Generalny i Prokurent spółki Anis Opakowania należącej do grupy Guilin S.A.. Spółka zatrudniała ponad 200 osób i generowała obroty rzędu 15 mln euro. Do jego głównych obowiązków należało opracowanie dla firmy strategii obejmującej Polskę i kraje Europy Wschodniej. Odpowiadał za właściwe zarządzanie w obszarach produkcji, sprzedaży do blisko 20 krajów, zasobów ludzkich, R&D, zakupów i logistyki. Główne osiągnięcia: Reorganizacja i rozwinięcie sprzedaży do trzech różnych segmentów (hurtownicy, klienci przemysłowi, sieci handlowe); Poszerzenie rynków eksportowych o kraje bałkańskie; 50% wzrost wydajności pracowników; 12% wzrostu obrotów; 5-krotne zmniejszenie reklamacji; 30% zmniejszenie wskaźnika zapasów przy jednoczesnej poprawie wskaźnika dostaw. Do października 2014 roku Prezes Zarządu Quartz S.A. "copackera" produktów chemicznych i kosmetycznych odpowiada za przygotowanie i realizację strategii spółki oraz zarządzanie operacyjne. Wprowadza metody zarządzania produkcją w duchu Lean Manufacturing. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Ukończył Executive MBA na European University Montreux-Genewa. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Swoje szkolenia prowadzi również w języku angielskim i francuskim.
Forma
Praktyczny warsztat nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Tak najkrócej możemy określić formę prowadzenia szkolenia „Zarządzanie produkcją”. Uczestnicy będą zdobywać umiejętności i wiedzę: Biorąc udział w angażujących ich do pracy zadaniach i ćwiczeniach zespołowych i indywidualnych. Rozwiązując i poznając studia przypadków (case study) z zakresu zarządzania produkcją i zespołami produkcyjnymi. Biorąc udział w dyskusjach moderowanych i burzach mózgów. Rozwiązując testy managerskie, które dostarczą im cennej informacji zwrotnej.
Czas trwania
2 dni (16h)
Lokalizacja
Cena
do ustalenia
Zgłoszenie
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zdobyta wiedza
Biorąc udział w szkoleniu "Zarządzanie produkcją" podniesiesz swoje kompetencje managerskie związane z organizowaniem, planowaniem i zarządzanie procesem produkcyjnym. W trakcie zajęć z zarządzania produkcją: Poznasz nowoczesne metody zarządzania produkcją (5S, SMED, TPM, OEE, Kanban, Kaizen). Dowiesz się jakie są kluczowe kompetencje skutecznego managera produkcji. Nauczysz się metod i sposobów planowania produkcji. Opanujesz zasady efektywnego organizowania produkcji. Rozwiniesz umiejętności zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego. Poznasz metody i narzędzia, które pozwolą ci poprawić wyniki dzięki eliminacji różnych rodzajów marnotrawstwa. Podniesiesz swoje kompetencje związane z zarządzaniem zespołem produkcyjnym. Poznasz skuteczne metody rozwiązywania problemów występujących w zespołach produkcyjnych.
Certyfikaty
Certyfikat B&O NAVIGATOR.
Organizator
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.