menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Podatki VAT CIT 2019- OSTATNIE MIEJSCA!

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
I. Podatek VAT1. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.
 • definicja bonu - czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
 • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
 • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
2. Zmiany dotyczące JPK_VAT
 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27
 • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK
 • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
3. Wybrane inne zmiany w VAT w 2019 r.
 • skrócenie okresu do stosowania ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni
 • wprowadzenie tzw. białej listy podatników zawierającej numery rachunków bankowych podatników VAT - obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US, pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
 • zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych - nowe rozporządzenie ws. zwolnień (kolejne ograniczenia w stosowaniu zwolnień dla określonych transakcji), możliwość wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP nabywcy, kasy fiskalne online
 • wprowadzenie obowiązkowej metody podzielonej płatności w miejsce odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
4. Nowa matryca stawek VAT
 • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
5. Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego
 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
 • praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności
 • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
6. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT
 • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych oraz powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu
 • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie definicji “stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na terytorium innego kraju - czy spółka zależna zagranicznego podatnika w Polsce może oznaczać konieczność rozliczenia przez niego VAT w kraju?
 • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy - pierwsze orzeczenia WSA
 • możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany lub wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych
 • prawidłowe rozliczenie podatku dla usług budowlanych oraz elektroniki, objętych odwrotnym obciążeniem - aktualne wyjaśnienia MF i interpretacje KIS
 • stosowanie stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz eksporcie - aktualne interpretacje i problemy
 • kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być opodatkowane VAT?
II. Podatki dochodowe1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.1.1. Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
 • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
 • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
1.2. Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
 • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
 • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
 • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
 • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
1.3. Podatek od przychodów z budynków
 • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
 • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu
2. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.2.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
 • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
 • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
 • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
2.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
 • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
2.3. Zmiany dotyczące cen transferowych
 • zmiana definicji podmiotów powiązanych
 • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
 • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
 • zakres dokumentacji cen transferowych
 • inne zmiany w zakresie CT
2.4. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
 • nowa definicja małego podatnika
 • jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł
 • możliwość zaliczenia do kosztów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
 • wyliczenie hipotetycznej wartości odsetek mogącej stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu dokapitalizowania spółki przez wspólników (tzw. NID)
https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3538.htmlProwadzący
Łukasz Chłond
Lokalizacja
Cena
600 +23% za dwa dni!
Zgłoszenie
Podatki VAT CIT 2019- OSTATNIE MIEJSCA!
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.