menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zasada konkurencyjności - jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztat praktyczny.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych to podstawa kwalifikowalności, uznania wydatków w projekcie.

 

Niestety beneficjenci funduszy unijnych najwięcej błędów popełniają właśnie w obszarze zamówień publicznychw tym w odniesieniu do wydatków, które powinny być zgodne z zasadą konkurencyjności.


Proponujemy Państwu szkolenie, które wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu beneficjentów na praktyczną wiedzę w tym zakresie. Szkolenie adresowane jest do pracowników pracujących na rzecz projektów europejskich – do kadry kierowniczej i do pozostałych osób zainteresowanych usystematyzowaniem i poszerzeniem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych.  

 

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy dot. sprawnej realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach unijnych,
 • zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • wskazanie w jaki sposób praktycznie stosować przepisy w ramach projektów - w części warsztatowej szkolenia.

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach, odpowiedzialności z tym związanej i najczęściej popełnianych błędów.


Podczas części warsztatowej przeanalizujemy i przećwiczymy następujące zagadnienia:

 • znajomość aktualnych przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania w projektach,
 • opracowanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • opracowanie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów.

W efekcie uczestnicy szkolenia usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu).


Metodyka prowadzenia zajęć:

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.  
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.  W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z  praktyki.
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze.
 • Warsztat – praca indywidualna uczestników na  zadany temat. Przewiduje się 2 warsztaty.

Program szkolenia


DZIEŃ I

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2014-2020:

 1. Obowiązki beneficjenta w obszarze udzielanych zamówień wynikające z umowy  o dofinansowanie.
 2. Obowiązki beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Obowiązki beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020..

Sposoby udzielania zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2014-2020:

 1. Konflikt interesów a udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów.
 2. Udzielanie zamówień publicznych według Zasady konkurencyjności
 3. Udzielanie zamówień publicznych według procedury rozeznania rynku
 4. Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 20.000 zł netto.

Proces udzielania zamówień publicznych w projekcie unijnym w ramach zasady konkurencyjności:

 1. Obowiązki Beneficjenta wynikające z zasady konkurencyjności
 2. Szacowanie wartości zamówienia – jak przeprowadzić i jak dokumentować?  
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • zasady upubliczniania zapytania ofertowego,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • kryteria oceny ofert  (system wag punktowych i procentowych, wpływ kryteriów na wybór najkorzystniejszej oferty),
  • terminy składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia
 4. Najczęściej popełniane błędy.

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie unijnym w ramach zasady konkurencyjności w praktyce:

 1. Analiza przykładowych kryteriów wyboru ofert z ogłoszeń  o zamówieniach - dyskusja
 2. Warsztat – opracowanie przykładowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zależności od przedmiotu zamówienia – praca indywidualna i w zespołach.
 3. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

DZIEŃ II


Udzielanie zamówień publicznych w projekcie unijnym w ramach zasady konkurencyjności w praktyce:

 1. Analiza przykładowych ogłoszeń  o zamówieniach - dyskusja.
 2. Warsztat – opracowanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym – praca indywidualna i w zespołach.
 3. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach udzielonego zamówienia publicznego 2014-2020:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
 2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – jak opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. Warsztat – opracowanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie - praca indywidualna i w zespołach.
 4. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

Sposoby udzielania zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2014-2020:

 1. Pozostałe procedury w projekcie wynikające z zasady konkurencyjności.
 2. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą.
 3. Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą.

Podsumowanie:

 1. Analiza indywidualnych przypadków i pytania.
 2. Podsumowanie szkolenia.


Wykładowca

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

 

Więcej informacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,udzielanie-zamowien-w-projektach-unijnych-zef.html

Termin / Lokalizacja
 1. 27.06.2019 / Warszawa (27-28.06)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.