menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian wytycznych kwalifikowalności z 2019 r. Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Udzielanie zamówień w projektach unijnych jest jednym z bardziej niebezpiecznych obszarów w ramach realizowanych projektów unijnych. Zmienione wytyczne kwalifikowalności bazują na doświadczeniach pokontrolnych i liberalizują niektóre zagadnienia, w których Beneficjenci popełniali najwięcej błędów. Nie oznacza to jednak, że odstąpiono od Taryfikatora wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 

Najlepszym zabezpieczeniem przed popełnianiem błędów jest aktualna i pogłębiona wiedza – najlepiej zdobyta na doświadczeniu innych projektów i kontroli innych projektów.


Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowywanie i realizację zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Odbiorcy szkolenia:

Beneficjenci prywatni i publiczni, udzielający zamówień w ramach projektów unijnych, w tym kierownicy jednostek, kierownicy i koordynatorzy projektów, specjaliści ds. zamówień, specjaliści ds. rozliczeń, prawnicy, audytorzy i kontrolerzy.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie nowych zasad przygotowywania zapytań ofertowych
 • poznanie najczęstszych nieprawidłowości w zamówieniach w trybie zasady konkurencyjności i konsekwencji dla Beneficjentów
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości dotyczących zamówień we własnym projekcie.

Metody szkoleniowe:   

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
 • studium przypadków (na podstawie przykładów rzeczywistych zapytań ofertowych oraz informacji pokontrolnych)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

 

Program szkolenia

 

DZIEŃ I

 

 1. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zasady ogólne:
   
  • Matryca kwalifikowalności a wybór wykonawców
  • Zobowiązania dotyczące wyboru wykonawców wynikające z Umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych kwalifikowalności:
    
   • Wartość zamówienia a procedura wyboru wykonawcy - wewnętrzne procedury beneficjenta, rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności
   • Aspekty społeczne i środowiskowe w zasadzie konkurencyjności
     
  • Ryzyka dotyczące niekwalifikowalności wydatków związane z niewłaściwym wyborem wykonawcy.
    
 2. Szacowanie wartości zamówienia:
   
  • Kto i dla jakich zamówień jest zwolniony z szacowania wartości zamówienia?
  • Jak i kiedy dokumentować szacownie wartości zamówienia?
  • Jakie są konsekwencje błędów w szacowaniu wartości zamówienia?
    
 3. Wyłączenia ze stosowania Zasady konkurencyjności z uwzględnieniem zmian w Wytycznych kwalifikowalności 2019:
   
  • Wyłączenia dotyczące projektów
  • Wyłączenia dotyczące zamówień
    
 4. Opracowanie zapytania ofertowego wraz z przykładami z opublikowanych ogłoszeń na Bazie Konkurencyjności:
   
  • Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia
  • Niedyskryminacyjne warunki udziału
  • Kryteria oceny:
    
   • Kryteria cenowe i kosztowe
   • Kryteria jakościowe i kontraktowe
     
 5. Warsztat praktyczny:
   
  • Analiza zapytań zamieszczonych na Bazie Konkurencyjności
  • Opracowanie warunków i kryteriów oceny ofert
    
 6. Warsztat praktyczny: Taryfikator Ministra Rozwoju – czyli co nam grozi i ile ryzykujemy
   
 7. Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie Zasady konkurencyjności

 

DZIEŃ II

 

 1. Warsztat praktyczny: Przygotowanie zapytania ofertowego wraz z omówieniem.
   
 2. Ważne zapisy w Zapytaniu ofertowym, o których należy pamiętać:
   
  • Sposób przesyłania ofert
  • Możliwość unieważnienia postępowania
  • Możliwość wprowadzania zmian do Zapytania ofertowego
  • Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
  • Możliwość wprowadzania zmian w umowie.
    
 3. Upublicznienie zapytania ofertowego:
   
  • Upublicznienie zapytania ofertowego przed i po podpisaniu umowy o dofinansowanie
  • Terminy obowiązujące Beneficjenta - jak je liczyć?
    
 4. Proces oceny ofert, w tym weryfikacja braku powiązań
   
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty
   
 6. Sporządzenie protokołu z wyboru ofert
   
 7. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą i zakres ewentualnych zmian w umowie
   
 8. Realizacja zamówienia
   
 9. Główne błędy w stosowaniu zasady konkurencyjności
   
 10. Rekomendacje dobrych praktyk, w tym zalecenia Komisji Europejskiej

 

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

 

Więcej informacji:

 

https://www.jgt.pl/szkolenia,udzielanie-zamowien-w-projektach-unijnych-zef.html

Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.