menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

SZKOLENIE ONLINE - odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :) 


Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych to podstawa kwalifikowalności, uznania wydatków w projekcie.

Niestety beneficjenci funduszy unijnych najwięcej błędów popełniają właśnie w obszarze zamówień publicznych, w tym, w odniesieniu do wydatków, które powinny być zgodne z zasadą konkurencyjności. Szkolenie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu beneficjentów na praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie adresowane do osób pracujących na rzecz projektów europejskich – do kadry kierowniczej i do pozostałych osób zainteresowanych usystematyzowaniem  i poszerzeniem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych.  

Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zajęcia mają charakter interaktywny i są oparte na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu).

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej sprawnej realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach unijnych,
 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • praktyczne wskazówki zastosowania obowiązujących przepisów w ramach projektów - w części warsztatowej szkolenia.   

Rezultatem szkolenia będzie uzyskanie aktualnej wiedzy na temat realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach, odpowiedzialności z tym związanej i najczęściej popełnianych błędów.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy uzyskanej podczas szkolenia i warsztatów, w zakresie:

 • aktualnych przepisów i praktycznego ich zastosowania w projektach,
 • opracowania ogłoszenia o udzielanym zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • opracowania protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów.

Metody prowadzenia zajęć:

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia;
   
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.  W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z  praktyki;
   
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze;
   
 • Warsztaty – praca indywidualna uczestników na zadany temat.

 

Program szkolenia


UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.

 • Obowiązki beneficjenta w obszarze udzielanych zamówień wynikające z umowy o dofinansowanie.
 • Obowiązki beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Obowiązki beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020. 

 • Konflikt interesów a udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów.
 • Udzielanie zamówień publicznych według Zasady konkurencyjności.
 • Udzielanie zamówień publicznych według procedury rozeznania rynku.
 • Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 20.000 zł netto.

 

PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.

 • Obowiązki Beneficjenta wynikające z zasady konkurencyjności
 • Szacowanie wartości zamówienia – jak przeprowadzić i jak dokumentować?  
 • Opis przedmiotu zamówienia: zasady upubliczniania zapytania ofertowego, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (system wag punktowych i procentowych, wpływ kryteriów na wybór najkorzystniejszej oferty), terminy składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Najczęściej popełniane błędy.

 

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE.

 • Analiza przykładowych kryteriów wyboru ofert z ogłoszeń  o zamówieniach – dyskusja.
 • Warsztat – opracowanie przykładowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zależności od przedmiotu zamówienia – praca indywidualna i w zespołach.
 • Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2014-2020.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
 • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – jak opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Warsztat – opracowanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie - praca indywidualna i w zespołach.
 • Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

 

SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.

 • Pozostałe procedury w projekcie wynikające z zasady konkurencyjności.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą .
 • Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą.

 

SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020. 

 • Analiza indywidualnych przypadków i pytania.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

Wykładowca

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Termin / Lokalizacja
 1. 15.10.2020 / Warszawa (15-16.10)
 2. 01.12.2020 / Warszawa (01-02.12)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.