menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

Kategoria
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także do pracowników banków.

 

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom uzyskać wiedzę i umiejętności m.in. w następującym zakresie:

 • poznanie najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych,
 • zapoznanie się z różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowych i niedrogich alternatyw dla rozwiązań stosowanych tradycyjnie,
 • poznanie najnowszego zabezpieczenia – BPO i najnowszych zwyczajów URBPO 2013,
 • uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania zabezpieczeń.

Celem szkolenia jest także przygotowanie uczestników do wykonywania zadań specjalisty ds. rozliczeń transakcji oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy - dla osób, które już te obowiązki realizują.

 

Uczestnicy uzyskają / uporządkują wiedzę na temat:

 • uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji akredytywą dokumentową i podobnymi formami dokumentowymi,
 • doboru rodzaju akredytywy oraz skutecznego negocjowania przyjęcia dokumentów przez bank w ramach akredytywy,
 • zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat akredytywy, w szczególności w sytuacji różnych problemów.

Uczestnicy zdobędą / rozwiną umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • posługiwania się akredytywą dokumentową czy jej nową formą BPO,
 • radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku,
 • posługiwania się dokumentami w ramach akredytywy, w tym analizy form SWIFT-owych L/C,
 • fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu akredytywy – zleceniodawcą, beneficjentem, bankiem awizującym, bankiem otwierającym i innymi bankami.

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości i analizowanie przykładów zgodnie z zainteresowaniem uczestników, ćwiczenia.

 

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych sytuacji.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.


Program szkolenia


DZIEŃ I

 

W trakcie I dnia szkolenia omówimy poniższe zagadnienia, kładąc nacisk na poszczególne tematy zgodnie z zainteresowaniem uczestników.

 • Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
 • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
 • Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
 • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 • Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
 • Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
 • Nowe zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
 • Możliwości tkwiące w zwyczajach finansowych, w tym w UCP 600, URC 522.
 • Uregulowania dotyczące daty płatności a kwestia odsetek ustawowych. Odsetki maksymalne.
 • Dochodzenie roszczeń finansowych na bazie DOCDEX 811 i ISBP 681.
 • Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
 • Akredytywa – aktywne negocjowanie jej rodzajów i kosztów. Revolving credit.
 • Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
 • Inkaso D/A i D/P oraz wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
 • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami. Awale.
 • Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
 • Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
 • Gwarancje bankowe i pozabankowe. Poręczenie, kredyt dyskontowy.
 • Zmiany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 • Niezbędne uzgodnienia przy blokadzie rachunku i przewłaszczeniu na zabezpieczenie.
 • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
 • Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.
 • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE.

 • Praktyczna analiza zabezpieczeń finansowych umów.
 • Praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami.
 • Praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych.

DZIEŃ II


W trakcie II dnia szkolenia omówimy poniższe zagadnienia, kładąc nacisk na poszczególne tematy zgodnie z zainteresowaniem uczestników.

 1. ISTOTA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ
   
  1. Na czym polega rozliczenie umowy akredytywą dokumentową (L/C)?
  2. Dlaczego warto płatność zabezpieczyć akredytywą i jak ogranicza to ryzyko dla partnerów?
  3. Jakie są obowiązki eksportera (beneficjenta) a jakie importera (zleceniodawcy) w akredytywie?
  4. Jak akredytywa może stanowić alternatywę gwarancji bankowej?
  5. Jakie są koszty akredytywy i jak można je optymalizować?
    
 2. RODZAJE AKREDYTYWY I ICH WYKORZYSTANIE
   
  1. Które z rodzajów akredytywy sprawdzają się najlepiej w konkretnych sytuacjach kontraktowych?
  2. Kiedy sprawdzi się przy dostawach sukcesywnych akredytywa revolwingowa?
  3. W jakich sytuacjach stosować akredytywę z odroczoną płatnością i jak wypełniać traty?
  4. Na czym polega akredytywa standy (zabezpieczająca) i dlaczego nie jest akredytywą?
  5. Dlaczego należy bezwzględnie wynegocjować akredytywę nieodwołaną (irrevocable)?
  6. Jakie są korzyści akredytywy negocjacyjnej i jak ją negocjować?
  7. Czy jest tańsza alternatywa akredytywy potwierdzonej?
    
 3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH W RAMACH AKREDYTYWY
   
  1. Jak przygotować dokumenty do złożenia w banku?
  2. Jak bronić się przed odrzucaniem dokumentów i postępować wobec banku?
  3. Jakie są nowe zasady negocjowania dokumentów przez bank?
  4. Jak interpretować błędy w dokumentach?
  5. W jakich dokumentach nazwa towaru musi być idealnie zgodna a w jakich może być ogólna?
  6. Jak powinna być wypełniona faktura a jak konosament?
    
 4. NEGOCJOWANIE PRZYJĘCIA DOKUEMNTÓW Z BANKIEM
   
  1. Jak banki analizują dokumenty w ramach akredytywy dokumentowej?
  2. Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych w banku?
  3. Co obecnie może zakwestionować bank?
  4. Jak radzić sobie przy odrzuceniu dokumentów przez bank?
  5. Z jakimi błędami bank musi przyjąć dokumenty handlowe?
  6. Jakie są nowe terminy na zbadanie dokumentów przez bank?
  7. Które terminy są krytyczne w akredytywie i jak są interpretowane przez zwyczaje?
    
 5. ALTERNATYWY AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ
   
  1. Dlaczego importer woli inkaso dokumentowe zamiast akredytywy?
  2. Jak można zrealizować inkaso D/P i D/A zgodnie ze zwyczajami URC522?
  3. Kiedy lepiej posłużyć się rachunkiem zastrzeżonym?
  4. Czy gwarancja bankowa może stanowić alternatywę akredytywy?
  5. W jaki sposób posługiwać się nową alternatywą akredytywy - BPO wg. zwyczajów URBPO?
    
 6. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
   
  1. ĆWICZENIA - praktyczna analiza akredytyw (dokumenty SWIFT).
  2. ĆWICZENIA - praktyczna analiza błędów popełnianych przy otwieraniu i realizacji akredytyw.
  3. ĆWICZENIA - praktyczna analiza błędów w dokumentach składanych przez sprzedającego.

Wykładowca

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, w tym poświęcone akredytywie i innym zabezpieczeniom finansowym transakcji.

 

Termin / Lokalizacja
 1. 26.03.2020 / Warszawa (26-27.03)
 2. 04.06.2020 / Warszawa (04-05.06)
Cena
1260,00 zł + 23% VAT = 1549,80 zł brutto
Zgłoszenie
Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.