menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, wyrobów gazowych i wyrobów węglowych w 2018 i w 2019 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

1. Informacje wstępne:

a) źródła prawa,

b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, nabywca końcowy, PPG, FNG),

c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,

d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.

 

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone w ostatnim czasie w tym m.in.:

a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,

b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,

c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),

d) zmiany w zakresie deklaracji podatkowych,

e) nowe kody CN stosowane na potrzeby akcyzy od 1.01.2019 r.

 

3. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy w 2019 r.:

a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,

b) zasady weryfikacji nabywców gazu,

c) sposób prowadzenia ewidencji,

d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,

e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

 

4. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,

b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,

c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,

d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,

f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,

g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

 

5. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:

a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,

b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

 

6. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:

a) rodzaje składanych deklaracji,

b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,

c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku.

 

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

 

8. Ewidencja energii elektrycznej:

a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

 

9. Stawka akcyzy dla energii elektrycznej:

a) stawka obowiązująca w 2019 r.,

b) zasady postępowania w okresie przejściowym.

 

10. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,

b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) nowe zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,

e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,

f) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,

g) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,

h) nowe zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej.

 

11. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

 

12. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,

b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

 

13. Nowe regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.:

a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2019 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?


14. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c) stawki akcyzy dla biopaliw,

d) stawki akcyzy na gaz ziemny,

e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

 

15. Plany objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:

a) moment wejścia w życie nowych regulacji,

b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403 zawarta w projekcie nowelizacji,

c) planowany zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

16. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
b) zestawienia oświadczeń,
c) skutki błędów formalnych,

d) ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.

 

17. Planowane zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):

a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,

b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),

c) termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.

 

18. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych:

a) zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,

b) obowiązki podmiotu zużywającego,

c) przegląd orzecznictwa,

d) czy podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem powinien prowadzić ewidencję zużycia?

 

19. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

a) likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,

b) wprowadzenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,

c) nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,

d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,

e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,

f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

 

20. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


 

Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
690
Zgłoszenie
Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, wyrobów gazowych i wyrobów węglowych w 2018 i w 2019 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.