menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Studium profesjonalnych zakupów.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Pracownicy działów zakupu, zaopatrzenia, importu, logistyki oraz każdy, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.
Wymagania wstępne
brak
Program

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Sprawne stworzenie skutecznych procedur zakupowych to jeden z największych problemów w firmach, które wdrażają nowe systemy ograniczania poziomu zapasów i redukcji kosztów w tym obszarze. Powodzenie takich działań może zapewnić jedynie dostawca, na którego można liczyć w zakresie jakości, terminu dostawy i rozsądnego poziomu ceny. Jak go znaleźć i utrzymać? 

Na to pytanie postaramy się także odpowiedzieć. 

Kolejny problem to zgodność działań z normami ISO i innymi. Jak unikać błędów i stworzyć system najkorzystniejszy dla określonej firmy – to podstawowa wiedza, którą postaramy się przekazać. Jak to robią inni i jakie mają problemy – to warto wiedzieć, by uczyć się na błędach innych, niekoniecznie na swoich. 

„Rutynowe” działania w tym zakresie, prowadzą na ogół do sytuacji, w której firma nie rozwija się, korzystając z tego co nazywa sprawdzonymi procedurami, ale nie nadają się one ani do aktualnych wyzwań rynkowych, ani do sprostania nowym normom i przepisom. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji. 

PROGRAM SZKOLENIA:


SESJA 1.
ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPU, KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW I ZAWIERANIE UMÓW KRAJOWYCH. 


DZIEŃ 1. LOGISTYKA ZAOPATRZENIA. 
 • Procesy logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 • Identyfikacja i optymalizacja kosztów zakupu. 
 • Analiza rynku zaopatrzenia i zasady wyboru dostawców.
 • Budowa sieci zaopatrzenia – analiza przypadków.
 • Organizacja stanowiska purchasing manager w firmie.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące nawiązywania stosunków z dostawcami.
 • Zasady oceny, weryfikacji i kwalifikacji dostawców.
 • Procedury zakupowe - tworzenie książki dostawcy.
 • Ćwiczenia praktyczne – tworzenie sprawnego systemu oceny dostawców. 

DZIEŃ 2. ZAWIERANIE UMÓW RAMOWYCH I KRAJOWYCH UMÓW DOSTAWY. 
 • Uwarunkowania prawne i zwyczajowe umów zawieranych z dostawcą.
 • Wpływ aktualnych zmian prawnych na krajowe umowy dostawy.
 • Formułowanie i włączanie do umowy Ogólnych Warunków Zakupu.
 • Zapytanie ofertowe i zamówienie – ujednolicone procedury.
 • Posługiwanie się dokumentami etapu ofertowego.
 • Zakup poprzez platformy przetargowe.
 • Finansowanie i rozliczanie zakupów krajowych w świetle uregulowań o terminach zapłaty. 
 • Posługiwanie się przez kupującego zabezpieczeniami wykonania umowy.
 • Ćwiczenia praktyczne – zawieranie umowy korespondencyjnie przez kupującego. 


SESJA 2.
TWORZENIE SIECI ZAOPATRZENIA ZA GRANICĄ I ZAWIERANIE KONTRAKTÓW IMPORTOWYCH. 


DZIEŃ 1. WYBÓR BAZY DOSTAWY I ROZLICZENIA UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO. 
 • Specyfika zakupów za granicą w różnych obszarach geograficznych.
 • Wybór ogólnej koncepcji umowy przez kupującego.
 • Zwyczaje handlowe w imporcie a zasada minimalizacji ryzyka.
 • Incoterms z punktu widzenia kupującego.
 • Negocjowanie akredytywy dokumentowej przez kupującego.
 • Alternatywne propozycje kupującego – rachunek zastrzeżony, inkaso i inne.
 • Gwarancje, ubezpieczenia i niekonwencjonalne metody zabezpieczeń.
 • Ćwiczenia praktyczne – analiza konkretnych problemów na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych. 

DZIEŃ 2. ZAKUPY U PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH NA RÓŻNYCH RYNKACH. 
 • Formułowanie klauzul umowy zabezpieczających interesy importera.
 • Ograniczanie ryzyka zmienności cen i kursów.
 • Specyfika negocjowania kar umownych przez kupującego.
 • Ustalanie klauzul odpowiedzialności za odstąpienie od umowy.
 • Klauzule poufności i praw autorskich z punktu widzenia kupującego.
 • Zabezpieczanie renegocjowania umowy przez kupującego na wypadek zmian rynkowych. 
 • Niebezpieczeństwa dla kupującego w klauzulach kontraktowych – wykrywanie i neutralizowanie. 
 • Ćwiczenia praktyczne – praktyczna analiza zapisów w kontraktach przez kupujących na przykładach.  

SESJA 3.

NEGOCJOWANIE WARUNKÓW ZAKUPU I ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH. 

DZIEŃ 1. REKLAMACJE DOSTAW PRZEZ KUPUJĄCYCH. 
 • Postępowanie reklamacyjne z punktu widzenia kupującego.
 • Dochodzenie reklamacji na bazie odpowiedzialności umownej (gwarancji).
 • Dochodzenie reklamacji na bazie odpowiedzialności z mocy prawa (rękojmi).
 • Interpretacja niezgodności dostawy z umową na bazie Konwencji CISG.
 • Ujednolicone zasady odpowiedzialności za dostarczony towar w ramach UE.
 • Odpowiedzialność dostawcy a postępowanie arbitrażowe i sądowe.
 • Uwzględnianie w umowie międzynarodowej wykonywalności wyroków arbitrażowych i sądów państwowych.
 • Ćwiczenia praktyczne – formułowanie reklamacji w zakresie jakości towaru przez kupującego. 

DZIEŃ 2. NEGOCJOWANIE WARUNKÓW ZAKUPU.
 • Przygotowanie negocjacji zakupowych ze strony kupującego.
 • Taktyki negocjowania umów przez kupującego.
 • Reagowanie na taktyki negocjacyjne stosowane przez dostawców.
 • Negocjowanie ceny i pozacenowych elementów umowy z dostawcą.
 • Negocjacje korespondencyjne, przez sieci komputerowe i przy wspólnym stole rokowań. 
 • Skuteczne metody przełamywania impasu w negocjacjach z dostawcą.
 • Psychologia negocjacji – mowa ciała i retoryka w negocjacjach zakupowych.
 • Analiza zachowań dostawcy z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.
 • Ćwiczenia praktyczne - negocjowanie rzeczywistej umowy dostawy przez kupującego.  

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia najpóźniej 10 dni przed jego terminem. 

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP.
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym, procedur zakupowych i logistyki. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej, m.in.: Zakupy w przedsiębiorstwie. Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami” (2016), „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „„Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport - import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.” „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
3 Sesje x 2 dni
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
Zgłoszenie
Studium profesjonalnych zakupów.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - poznają aktualny stan prawny w zakresie zawierania umów handlowych, - uzyskają praktyczne wskazówki jak formułować z punktu widzenia kupującego, zapisy umowne, zgodne z obowiązującymi przepisami, - poznają interpretację poszczególnych sformułowań w aktualnych przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania kupującego, który jest płatnikiem w umowie, - nabędą aktualną wiedzę handlową na temat innych, niedawnych zmian, dotyczących współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, - poznają zasady analizy ryzyka umowy w sferze zakupu i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych, - uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów, zawieranych przez działy zaopatrzenia, uzyskają porady dotyczące strategii zakupowej w odniesieniu do różnych grup dostawców.
Certyfikaty
Dyplom ukończenia Studium z wpisanym programem merytorycznym.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.