menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciow

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

 Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów amortyzacyjnych. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi jak i podatkowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnorakiego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.

 

PROGRAM:

 

1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.
1.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
1.2. Obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości.
1.2.1. Budynek a budowla
1.2.2. Obiekty liniowe
1.2.3. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
1.2.4. Tymczasowe obiekty budowlane
1.2.5. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
1.2.5.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
1.2.5.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
1.2.5.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
1.2.5.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem
2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych w branży wodkan, energetycznej i ciepłowniczej na przykładzie :
2.1. Budynków
2.2. Pojazdów
2.3. Zestawów komputerowych
2.4. Obiektów liniowych
3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) w branży wodkan, energetycznej i ciepłowniczej
3.1. Cel wprowadzenia
3.2. Pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji
3.3. Zasady klasyfikacji
4. Środki trwałe w budowie w branży wodkan, energetycznej i ciepłowniczej
4.1. Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
4.2. Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
4.3. Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
4.4. Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
4.5. Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
4.6. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
4.7. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych
5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje w branży wodkan, energetycznej i ciepłowniczej
5.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
5.2. Konserwacje
5.3. Remonty – Klasyfikacja prac remontowych
5.3.1. Remonty typowe
5.3.2. Remonty planowe
5.3.3. Remonty awaryjne
5.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
5.4. Ulepszenia – Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
5.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
5.4.2. Przebudowa
5.4.3. Rekonstrukcja
5.4.4. Adaptacja
5.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
5.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
5.5. Miary wartości użytkowej
5.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
5.5.2. Jakość produktów
5.5.3. Koszty eksploatacji
5.5.4. Wydajność
5.5.5. Inne miary
5.5.5.1. Wpływ na środowisko
6. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
6.1. Odpisy jednorazowe
6.2. Odpisy rozłożone w czasie
6.2.1. Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
6.2.2. Obliczanie stawki amortyzacji
6.2.3. Wybór metody amortyzacji
6.2.4. Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
6.2.5. Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
6.2.6. Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
6.2.7. Wstrzymanie amortyzacji
7. Części dodatkowe i peryferyjne w branży wodkan, energetycznej i ciepłowniczej
7.1. Definicja części dodatkowej i peryferyjnej.
7.2. Zasady wydzielania części dodatkowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
7.3. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części dodatkowej lub peryferyjnej
7.4. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części dodatkowej lub peryferyjnej.
8. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Termin / Lokalizacja
  1. 11.12.2019 / Wrocław
Cena
590, kolejna osoba 550
Zgłoszenie
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciow
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
Tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.