menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY BUDOWLANE w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej -miniPortal oraz EPUAP

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1. Analiza znowelizowanych aktów prawnych w zakresie elektronizacji

a) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

2. Zasady funkcjonowania miniPortalu oraz ePUAP

a) Zasady publikacji ogłoszenia w miniPortalu

b) Dekodowanie złożonych ofert z wykorzystaniem miniPortalu

c) Klucz publiczny i klucz prywatny- zasady działania

d) Jak komunikować się z wykonawcą przy pomocy ePUAP

3. Jak prawidłowo sformułować zapisy dotyczące pełnomocnictwa, wadium, podmiotu udostępniającego potencjał, sposobu składania ofert w postępowaniach powyżej progów w postępowaniach prowadzonych w trybie elektronicznym

4. Prawo zamówień publicznych a kodeks cywilny i Prawo budowlane- wzajemne powiązania i obowiązki stron wynikające powyższych przepisów, zakres dokumentacji projektowej, uczestnicy procesu budowlanego, odpowiedzialność za szkody, błędy w dokumentacji projektowej, odbiór częściowy i odbiór końcowy na gruncie kc, przekazanie projektu i placu budowy, zmniejszenie wynagrodzenia, naprawienie szkody art. 471 kc., czym jest umowa o roboty budowlane art. 647 kc.

5. Regulacje w zakresie konsorcjum w postępowaniu na roboty budowlane a) Instytucja przekazu płatności 921 kc w przypadku konsorcjum, b) odpowiedzialność solidarna na gruncie 141 pzp i 369 oraz 370 kc- różnice podobieństwa c) Moment udzielenia pełnomocnictwa a gwarancja wadialna

6. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu w kontekście zarzutów kontroli w przetargach na roboty budowlane i na Inspektora Nadzoru

7. Zasady rozliczania robót budowanych w formie ryczałtu i w formie kosztorysowej- wady zalety obu form rozliczania

8. Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o PFU- korzyści i wady takiej formy realizacji zamówienia na roboty budowlane, zakres PFU

9. Podwykonawcy w zamówieniach na roboty budowlane – wskazanie nazw pod wykonawców, zasady rozliczania, dopuszczalny zakres podwykonawstwa, weryfikowanie podwykonawców, podwykonawcy na gruncie kc, czy podwykonawca może wykonać całość zamówienia, ograniczenie udziału podwykonawców, możliwość braku zgody Zamawiającego na podwykonawcę, zasady solidarnej odpowiedzialności za zapłatę w przypadku karnych odsetek

10. Prawa i obowiązki Zamawiających wynikające z ustawy o elektronicznym fakturowaniu

11. Kryteria oceny ofert:

a) zatrudnienie jako kryterium oceny ofert

b) wysokość kary jako kryterium oceny ofert

c) Czy wolno przyznawać punkty za potencjał podmiotu trzeciego?

d) Jak prawidłowo formułować kryteria w przetargu na roboty budowlane

e) Jak prawidłowo formułować kryteria w przetargu na Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu

12. Wyjaśnienie treści oferty a treść ogłoszenia i SIWZ na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście kontroli

13. Zasady i forma przedłużania terminu związania ofertą

Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 24.05.2019 / Poznań
  2. 28.05.2019 / Warszawa
  3. 04.06.2019 / Wrocław
Cena
650
Zgłoszenie
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY BUDOWLANE w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej -miniPortal oraz EPUAP
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
Tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.