menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1. Wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym:

a) źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego (ustawa, rozporządzenia),

b) pojęcie nabywcy końcowego,

c) definicja sprzedaży energii elektrycznej,

d) znaczenie posiadania koncesji w zakresie energii elektrycznej na gruncie podatku akcyzowego,

e) zarys najważniejszych zmian przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą energii elektrycznej i biogazu,

f) terminy wejścia w życie kolejnych zmian w przepisach.

 

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone w 2018 r. i 2019 r. w tym m.in.:

a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,

b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,

c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy).

 

3. Opodatkowanie akcyzą biogazu i gazu ziemnego:

a) stawka akcyzy dla biogazu i gazu ziemnego zużywanego na cele opałowe,

b) stawka akcyzy dla biogazu zużywanego w tzw. pochodni,

c) czy zużycie biogazu w procesie osuszania osadów jest traktowane jako zużycie na cele opałowe?

d) czy producenci biogazu mają obowiązek uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego?

e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

 

4. Zwolnienia od akcyzy dla biogazu:

a) warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej,

b) czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła?

c) zwolnienie od akcyzy dla biogazu zużywanego przez zakłady energochłonne,

d) czy konieczne jest prowadzenie ewidencji zużycia biogazu na cele objęte zwolnieniem od akcyzy,

e) najnowsze orzecznictwo dotyczące zwolnień od akcyzy dla biogazu.

 

5. Zmiany dotyczące zwolnień od akcyzy obowiązujące:

a) wprowadzenie definicji systemów z zakresu ochrony środowiska i podwyższania efektywności energetycznej,

b) ułatwienia dla podmiotów zamierzających korzystać ze zwolnień od akcyzy,

c) nowe zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne.

 

6. Obowiązki związane z posiadaniem statusu finalnego nabywcy gazowego:

a) zasady i sposób rozliczenia akcyzy,

b) czy finalny nabywca gazowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji produkowanego i zużywanego biogazu?

 

7. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

a) zasady rejestracji jako pośredniczący podmiot gazowy,

b) obowiązki ewidencyjne,

c) sposób rozliczenia akcyzy przez pośredniczący podmiot gazowy.

 

8. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?

 

9. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu akcyzą:

a) sprzedaż energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję,

b) straty energii elektrycznej.

 

10. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej:

a) moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedawanej energii elektrycznej,

b) moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby,

c) znaczenie tzw. faktury prognozowej.

 

11. Stawka akcyzy dla energii elektrycznej:

a) nowa stawka akcyzy od 1.01.2019 r.,

b) reguły postępowania w okresie przejściowym.

 

12. Zwolnienie od akcyzy dla małych generatorów (omówienie aktualnych przepisów oraz stanu prawnego obowiązującego w latach poprzednich):

a) warunki korzystania ze zwolnienia,

b) jak liczyć moc generatorów objętych zwolnieniem - czy należy sumować moc generatorów na biogaz i na olej napędowy?

c) czy możliwe jest objęcie zwolnieniem od akcyzy zużycia energii elektrycznej produkowanej w generatorach napędzanych biogazem?

 

13. Ewidencja energii elektrycznej:

a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą,

f) czy energia produkowana w małych generatorach powinna być ewidencjonowana?

 

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:

a) energia odnawialna – rozliczanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,

b) energia zużywana w procesie produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,

e) przegląd orzecznictwa dotyczącego zwolnień od akcyzy.

 

15. Zwolnienia dla wyrobów energetycznych:

a) wyroby zużywane do produkcji energii elektrycznej,

b) zwolnienie dla olejów smarowych,

c) przesłanki uzyskania zwolnienia (rejestracja, cele objęte zwolnieniem),

d) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),

e) czy możliwe jest stosowanie papierowego dokumentu dostawy w 2019 r.?

 

16. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej i wyrobów gazowych:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

 

17. Przegląd najnowszego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

a) nabycie energii elektrycznej przez podmioty posiadające tylko koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,

b) refakturowanie energii elektrycznej,

c) ewidencja energii elektrycznej,

d) stawka akcyzy na biogaz,

e) faktury korygujące a podatek akcyzowy.

 

18. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych:

a) nowy zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,

b) zmiany zasad korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających wyroby węglowe,

c) reguły stosowania zwolnienia oraz potwierdzania nabycia wyrobów węglowych,

d) czy podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem powinien prowadzić ewidencję zużycia?

 

19. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

a) likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,

b) wprowadzenie oświadczeń dla wyrobów węglowych,

c) elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,

d) nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,

e) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,

f) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,

g) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

 

20. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:

a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy - omówienie poszczególnych przypadków,

b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) na nowych zasadach.

 

21. Pozostałe zmiany planowane, w tym m.in.:

a) wydłużenie terminu składania deklaracji podatkowych,

b) nowelizacja w zakresie reguł uiszczania akcyzy.

 

22. Analiza wybranych regulacji ustawy o OZE szczególnie istotnych dla branży wodociągowej:

a) definicja biomasy i biogazu,

b) pojęcie mikroinstalacji oraz małej instalacji,

c) możliwość produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach oraz mikroinstalacjach bez koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,

d) które podmioty utraciły koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w związku z wejściem zmian w ustawie o OZE?

e) rejestr wytwórców energii w małych instalacjach.

 

 

23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.nku)

Prowadzący
doradca podatkowy
Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 04.06.2019 / Poznań
  2. 12.06.2019 / Warszawa
Cena
590
Zgłoszenie
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.