menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej w Banku Spółdzielczym

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 I. Cele szkolenia:

1. Nabycie przez uczestnika kompetencji w przeprowadzaniu diagnozy sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji i doborze metody restrukturyzacji kredytobiorcy.
2. Uczestnik będzie potrafił dobrać i dokonać oceny jakości prawnej, wartości i płynności zabezpieczenia kredytu.
3. Uczestnik nabędzie umiejętności zarządzania portfelem kredytów trudnych.
4. Uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę w zakresie procesu restrukturyzacji kredytów trudnych.

II. Korzyści dla uczestników:
1. Nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy.
2. Poznanie metod odzyskiwania kredytów na drodze restrukturyzacji kredytobiorcy.
3. Nabycie umiejętności oceny propozycji restrukturyzacyjnych przygotowanych przez kredytobiorcę.
4. Poznanie sposobów doboru prawnych form zabezpieczenia kredytów trudnych.

III. Adresaci:
Kierowane do analityków kredytowych, pracowników monitorujących sytuację finansowo – ekonomiczną kredytobiorców oraz pracowników zespołów zajmujących się restrukturyzacją kredytów w bankach spółdzielczych.

 

PROGRAM:

 

1. Przyczyny powstawania „trudnych” kredytów:
• W wyniku zmian koniunktury gospodarczej.
• Ze strony kredytobiorcy.
• Leżące po stronie banku.
2. Symptomy pogarszającej się sytuacji kredytobiorców:
• W procesie przyznawania kredytów.
• W procesie prowadzenia monitoringu sytuacji finansowo – ekonomicznej.
3. Pojęcie restrukturyzacji kredytobiorcy.
4. Regulacje prawne w zakresie restrukturyzacji:
• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne.
• Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
• Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
• Wytyczne EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) EBA/GL/2018/06 z 31 października 2018 r.
• Prawo bankowe.
5. Zarzadzanie kredytami restrukturyzowanymi – zarządzanie portfelowe:
• Rezydualny termin zapadalności.
• Grupowanie restrukturyzowanych kredytów.
• Testy warunków skrajnych portfela restrukturyzowanych kredytów.
6. Zarzadzanie na poziomie umowy kredytowej – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy, gospodarstwa rolne):
• Etapy procesu restrukturyzacji:
o Diagnoza sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy.
o Pozycja banku wobec posiadanych prawnych form zabezpieczenia kredytów.
o Majątek firmy i jej zadłużenie.
o Ocena możliwości współpracy klienta z bankiem.
• Obszary restrukturyzacji wynikające z diagnozy:
o Restrukturyzacja finansowa.
o Restrukturyzacja organizacyjna.
o Inne.
• Sposoby restrukturyzacji
o Program naprawczy jako narzędzie restrukturyzacji.
o Przystąpienie do długu.
o Przejęcie długu.
o Zmiana polityki kredytowej wobec klienta:
 Zmiana warunków kredytowania wynikających z umowy.
 Wzmocnienie zabezpieczenia kredytu.
• Ocena programu naprawczego:
o Analiza finansowo – ekonomiczna.
o Dostęp do kredytu.
o Zabezpieczenia w okresie realizacji programu naprawczego.
o Monitorowanie procesu restrukturyzacji. Monitorowanie realizacji programu naprawczego.
• Restrukturyzacja gospodarstw domowych:
o Diagnoza.
o Narzędzia restrukturyzacji.
7. Przykłady kredytobiorców do restrukturyzacji – podmioty o pełnej i niepełnej księgowości, gospodarstwo rolne, jednostka samorządu terytorialnego i gospodarstwa domowe.

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 02.04.2020 / Warszawa
  2. 16.04.2020 / Poznań
  3. 23.04.2020 / Wrocław
Cena
990
Zgłoszenie
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej w Banku Spółdzielczym
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.