menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do: Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy Szefów Departamentów Compliance Pracowników Departamentów Compliance Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program

PROGRAM DZIEŃ 1, REGULACJE KRAJOWE

MODUŁ 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

 • pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • katalog instytucji obowiązanych i ich zadania
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Celem modułu jest poznanie:

 • zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
 • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy

MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA

 • podejście oparte na ocenie ryzyka
 • zasady oceny ryzyka klienta
 • czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta
 • outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Celem modułu jest poznanie:

 • praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem
 • czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta
 • zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta

MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • środki bezpieczeństwa finansowego
 • identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 • kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
 • program „Poznaj Swojego Klienta”

Celem modułu jest poznanie:

 • katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania
 • zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
 • praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF

 • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach
 • rejestr transakcji - co dalej?
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

Celem modułu jest poznanie i zrozumienie:

 • zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych
 • różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
 • zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji

MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI

 • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
 • przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
 • karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT
 • analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
 • przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku 

MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM 

 • procedura zamrożenia wartości majątkowych
 • listy sankcyjne

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych.

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE  

 • kto podlega karze?
 • jaka może być wysokość kary?

Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy.

MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

 • zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu 
 • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016

Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych.


PROGRAM DZIEŃ 2, REGULACJE MIĘDZYNARODOWE


MODUŁ 1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

 • definicja i etapy prania pieniędzy
 • co to jest pranie pieniędzy
 • jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej
 • finansowanie terroryzmu
 • sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne

Celem modułu jest poznanie:

 • międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

MODUŁ 2. MIĘDZYNARODOWI REGULATORZY I STOSOWNE REGULACJE

Zadania międzynarodowych regulatorów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:

 • Bank Światowy
 • Financial Action Task Force
 • MoneyVal
 • KomitetBazyjeski
 • KomisjaEuropejska
 • Grupa Egmont
 • Grupa Wolfsberg
 • Transparency International

Zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP

Prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML:

 • ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka
 • czynniki wpływające na ryzyko 
 • typologie

Regulacje:

 • Rekomendacje FATF
 • IV Dyrektywa AML
 • US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
 • FATCA
 • Inne

System przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce:

 • kluczowe obowiązki
 • kary i odpowiedzialność

Celem modułu jest zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz i finansowania terroryzmu.

MODUŁ 3. NOWE METODY PRANIA PIENIEDZY I KRYPTOWALUTY(BITCOIN)

 • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?
 • waluty wirtualne
 • karty przedpłacone
 • płatności mobilne
 • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

Celem modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi.

MODUŁ 4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

 • identyfikacja i weryfikacja klienta
 • kto jest klientem na potrzeby AML?
 • jak poznać i zrozumienić klienta 
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Celem modułu poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer. Przygotuj się do IV Dyrektywy

MODUŁ 5. OCENA KLIENTA

 • ocena początkowa klienta
 • bieżąca ocena klient
 • monitorowanie i testowanie
 • zapobieganie ryzyku sankcji

Celem modułu jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

MODUŁ 6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 • czynniki podwyższonego ryzyka
 • zasady oceny klienta
 • uproszczone środki należytej staranności
 • standardowe środki należytej staranności
 • wzmocnione środki należytej staranności

Celem modułu jest zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie używać środki zapobiegawcze

Prowadzący
Beata Wiśnicka Tomasz Wojtaszczyk
Forma
wykłady wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych case study ćwiczenia w grupach dyskusję dotyczące poruszanych zagadnień
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 15.12.2018 1970 PLN + 23% VAT Zgłoszenie od 16.12.2018 2270 PLN + 23% VAT
W cenę wliczono
-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, -materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin -obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zdobyta wiedza
Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.W trakcie szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem zmian w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.