menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie Zespołem - szkolenie dla kadry kierowniczej

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
zamknięte
Program

CEL SZKOLENIA

Warsztat ten obejmuje umiejętności dotyczące podstaw kształtowania skutecznej komunikacji 
z pracownikami. Umiejętności komunikacyjne będą trenowane w oparciu o podstawowe kategorie sytuacji występujących w kontaktach zawodowych.

 

 

Menedżerowie będą mogli nauczyć się rozróżniania i definiowania różnych typów relacji z pracownikiem oraz dostosowywania do nich optymalnego sposobu komunikacji, a także skutecznego radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

 

 

 

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:

 

Podstawowe założenia rozmowy w relacji pracownik-podwładny

 • komunikacja w różnych typach relacji z pracownikami – od prośby do decyzji
 • wywieranie wpływu bez manipulacji i przemocy psychologicznej w relacjach służbowych
 • przekazywanie decyzji i poleceń
 • skuteczne delegowanie z zachowaniem relacji dorosły - dorosły
 • przekonywanie do swoich pomysłów
 • przekazywanie informacji zwrotnych
 • bariery komunikacyjne
 • komunikowanie się w relacji dorosły – dorosły
 • analiza swojego stylu komunikacji

 

Rozmowa motywująca

 • motywacja
 • znaczenie jasnego formułowania celów i oczekiwań
 • formułowanie czytelnego i precyzyjnego systemu wartości
 • sposób przekazywania go pracownikom
 • motywacja - prowadzenie rozmów motywacyjnych
 • skuteczne wzmacnianie zachowań i postaw pożądanych
 • wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych
 • egzekwowanie wymagań w zakresie minimalnych standardów

 

Rozmowa dyscyplinująca

 • budowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności
 • doraźna odbudowa motywacji w sytuacji kryzysowej
 • rozwiązywanie różnych sytuacji w kontaktach z pracownikami w kierunku wzmacniania inicjatywy i twórczego podejścia do problemów
 • pomoc w definiowaniu problemu i poszukiwaniu rozwiązań aktywizujących odpowiedzialność pracownika

 

Rozmowy rozwojowe

 • zmiana – jak ustalać cele rozwojowe z pracownikiem.

Zaprezentujemy model rozmowy, której celem jest ustalenie obszarów do zmiany i zaplanowanie działań.  Uczestnicy będą mieli okazje do przećwiczenia umiejętności formułowania celów rozwojowych.

 • coaching, mentoring, informacja zwrotna jako wspieranie rozwoju
 • podstawowe cele, zasady i warunki brzegowe prowadzenia coachingu, mentoringu oraz udzielania feedbacku
 • najczęstsze mity i stereotypy związane z coachingiem, mentoringiem oraz feedbackiem
 • różnice między coachingiem a innymi formami pracy z podwładnymi
 • etapy pracy
 • zawieranie kontraktu z pracownikiem lub zespołem
 • dobieranie i definiowanie kategorii obserwacji pracy i udzielania informacji zwrotnych
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • kontraktowanie zakresu i sposobu dokonywania zmian

 

Rozmowy oceniające

 

Psychologia sytuacji oceny

Moduł poświęcony będzie poznaniu psychologicznych mechanizmów towarzyszących ocenie. Zaprezentujemy też model pokazujący jak w trzech różnych perspektywach może wyglądać sytuacja oceny i rozmowy oceniającej (Analiza Transakcyjna).


Komunikowanie trudności

 • Jak rozmawiać w sposób autentyczny, oparty na szacunku o błędach, brakach, oczekiwaniach i zmianie, tak, aby nasz rozmówca wiedział co i jak trzeba zmienić, a nie był dotknięty i poruszony emocjonalnie.
 • Odróżnimy język ocen/opinii/komentarza od  języka faktów i osobistej perspektywy szefa. Następnie wykonamy praktyczne ćwiczenia w zakresie stosowania języka faktów.
 • zasady udzielania informacji zwrotnych (oddzielanie faktów od interpretacji i zachowania od człowieka)
 • praca z osobą odpowiedzialną i krytyczną wobec swojego działania
 • praca z osobą odrzucającą informacje zwrotnej


Rola pozytywnej informacji zwrotnej

 • Zaprezentujemy model komunikatu wyrażającego uznanie dla działań pracownika. Czyli jak chwalić, aby docenić i motywować.
 • Kolejnym krokiem będzie przećwiczenie na forum i w małych zespołach (praca z formularzem uznania) komunikowania uznania.


Rozmowa o samoocenie

 • Jak rozmawiać kiedy ocena szefa różni się od samooceny pracownika? Jak budować porozumienie co do sprzecznych oczekiwań.

 

Praca na doświadczeniu

 • Proponujemy, aby część warsztatu dotyczyła wyzwań i doświadczeniu uczestników. Zaproponujemy pracę na forum i w małych podgrupach, której celem będzie wypracowanie konstruktywnych rozwiązań dla realnych sytuacji uczestników.

 

Sposób prowadzenia warsztatów:

Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenie prezentacji, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu ćwiczenia.

 

Metody szkolenia:

80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.

20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia

 • mikro-wykłady,
 • symulacje,
 • dyskusje moderowane,
 • studia przypadków,
 • gry sytuacyjne,
 • ćwiczenia,
 • autoprezentacje i odgrywanie ról.

Ze względu na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

Przed szkoleniem każdy z uczestników ma możliwości wypełnienie ankiety by zwrócić uwagę na aspekty szczególnie dla niego ważne.Dzięki temu szkolenie jest dostosowane do potrzeb uczestników.

Na szkoleniu można zgłaszać zagadnienia które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego również drogą e-miał lub telefonicznie doradcy.

 

U NAS LICZĄ SIĘ REZULTATY! 

 

 • GWARANCJA PEWNY TERMIN SZKOLENIA 
 • GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • GWARANCJA BEZTERMINOWEJ OPIEKI TRENERA 
Czas trwania
16 godzin - 2 dni
Lokalizacja
Cena
do ustalenia
Zgłoszenie
Zarządzanie Zespołem - szkolenie dla kadry kierowniczej
Certyfikaty
TAK
Organizator
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.