menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Aktualne zagadnienia dotyczące uznawania, wyceny, definicji, ewidencji, finansowania i dokumentowania zmian ilościowo –wartościowych i wartościowych w zakresie środków trwałych

Kategoria
BUDŻETOWANIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
szkolenie dla kierowników i głównych księgowych(skarbników) jednostek sektora finansów publicznych.
Wymagania wstępne
brak
Program
I. Warunki uznawania składnika majątku za środek trwały.
1. Postać środka trwałego.
2. Okres ekonomicznej użyteczności.
3. Kompletność i zdatność do użytku.
4. Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki.
5. Dolna granica wartości środka trwałego.

II. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
1. Kryteria tworzenia obiektów środków trwałych.
a) pojedynczy obiekt inwentarzowy, jakim jest indywidualny środek trwały,
b) zbiorczy obiekt inwentarzowy, w skład którego wchodzą dwa lub więcej środki trwałe. Każdy z nich mógłby stanowić pojedynczy obiekt, ale ich połączenie jest uzasadnione.

III. Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego.
1. zakup gotowych dóbr majątkowych.
2. Nieodpłatne otrzymanie
3. Ujawnienie.
4. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.
5. Przekwalifikowanie z nieruchomości inwestycyjnych

IV. Koszty wytworzenia.
1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia (moment rozpoczęcia budowy).
2. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy.
3. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
4. Zaniechanie budowy środka trwałego.

V. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środków trwałych.
1. Ulepszenie środków trwałych.
1) jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego - ulepszenie,
2) jako koszty okresu bieżącego użytkowania (eksploatacji) - remonty,konserwacje, przeglądy.
2. Nakłady na bieżącą eksploatację (remonty, konserwacja).
3. Różnica między remontem a polepszeniem środka trwałego

VI. Amortyzacja uwzględniająca okresy użytkowania części składowych,dodatkowych i peryferyjnych.
1. Jednorazowy odpis wartości początkowej.
1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
3) odzież i umundurowanie,
4) meble i dywany,
5) inwentarz żywy,
6) pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Od 1 stycznia 2018r. podniesiono limit wartości początkowej środków trwałych z kwoty 3.500 zł. do 10.000 zł. które podatnicy mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
2. Ustalenie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej.
3. Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych.
4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
5. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu

VII. Wyksięgowanie z ewidencji środka trwałego.
1. W wyniku sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.
2. Likwidacja lub niedobór środka trwałego.
1) fizycznym unicestwieniu (rozbiórka, złomowanie, demontaż);
2) wyłączeniu środka trwałego z ksiąg rachunkowych;
3) wykorzystaniu likwidowanego środka trwałego jako bazy (elementu konstrukcyjnego) nowego środka trwałego.
3. Odłączenie, przyłączenie części składowej lub peryferyjnej
4. Zagospodarowanie zbędnych środków trwałych

VIII. Dokumentowanie zmian w zakresie stanu środków trwałych.
1. Znormalizowane dokumenty dotyczące obrotu środkami trwałymi
2. Protokoły (przyjęcia do użytkowania, przekazania, likwidacji).
1) likwidacji środków trwałych - likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna
2) protokoły przekazania (najczęściej nieodpłatnego) - nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do kierownika jednostki.
3. Zasady dokumentowania ustalone w zakładowej polityce rachunkowości.

Prowadzący
Szkolenie prowadzi: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Forma
szkolenie otwarte
Czas trwania
9.30-14.30
Lokalizacja
Cena
580 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Aktualne zagadnienia dotyczące uznawania, wyceny, definicji, ewidencji, finansowania i dokumentowania zmian ilościowo –wartościowych i wartościowych w zakresie środków trwałych
W cenę wliczono
Cena zawiera: - około 6 godzin dydaktycznych, - materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze, - dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, - serwis kawowo- kanapkowy Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.