menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Organizacja windykacji w przedsiębiorstwie niefinansowym - proces windykacji należności w praktyce

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do następujących grup: - przedsiębiorcy prowadzący średnie i duże przedsiębiorstwa - członkowie zarządu odpowiedzialni za organizację pracy lub sprawy finansowe - dyrektorzy zarządzający - dyrektorzy finansowi - główni księgowi odpowiadający za sprawy windykacji w firmie - kierownicy działów finansowych, kontrolerzy finansowi, pracownicy działów finansowych - pracownicy działów windykacji w przedsiębiorstwach niefinansowych (przemysłowych, handlowych, usługowych)
Wymagania wstępne
brak
Program

1. Modele windykacji należności w przedsiębiorstwie
1.1. Windykacja należności na tle innych procesów w firmie
1.2. Samodzielne radzenie sobie z problemem windykacji należności
1.3. Przekazanie spraw związanych z windykacją należności do firmy windykacyjnej
1.4. Ubezpieczenie całości lub części należności w firmie oferującej ubezpieczenie należności
1.5. Model mieszany
1.6. Etapy windykacji należności
1.7. Znaczenie prewindykacji w procesie windykacji należności

2. Rodzaje aktywności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do czynienia
2.1. Działalność gospodarcza
2.2. Spółka Cywilna
2.3. Spółki prawa handlowego
2.3.1. Spółka Jawna
2.3.2. Spółka Partnerska
2.3.3. Spółka Komandytowa
2.3.4. Spółka Komandytowo - Akcyjna
2.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.3.6. Spółka Akcyjna

3. Zabezpieczenie należności
3.1. Zaliczka
3.2. Zastrzeżenie własności
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
3.4. Zastaw rejestrowy
3.5. Przejęcie długu
3.6. Poręczenie
3.7. Gwarancja bankowa
3.8. Akredytywa
3.9. Hipoteka
3.10. Weksel in blanco
3.11. Dobrowolne poddanie się egzekucji

4. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów
4.1. Elementy, które powinna zawierać umowa, aby można było skutecznie dochodzić roszczeń

5. Spotkania bezpośrednie
5.1. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

6. Klasy ryzyka i limity kredytowe
6.1. Klasy ryzyka
6.1.1. Przypisanie cech do każdego kontrahenta w celu identyfikacji ryzyka, jakie wiąże się ze współpracą z klientem
6.1.2. Informacje, na podstawie których określa się klasę ryzyka
6.2. Limity kredytowe
6.2.1. Wyznaczenie poziomu naszego zaangażowania kapitałowego dla każdego kontrahenta
6.2.2. Weryfikacja limitów kredytowych w celu zapewnienia płynnej współpracy z klientem oraz ograniczenia ryzyka nieterminowego regulowania naszych należności
6.3. Konieczność stałego kontrolowania klas ryzyka i limitów kredytowych przydzielanych naszym kontrahentom
6.3.1. Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i panowanie nad zaangażowaniem kapitałowym
6.3.2. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wyniku panowania nad ponoszonym ryzykiem we współpracy z klientami 

7. Rola handlowców w procesie windykacji należności
7.1. Zbieranie informacji przez handlowców przy nawiązywaniu współpracy z klientem oraz podczas kontynuowania współpracy
7.2. Premiowanie handlowców od obrotu zafakturowanego
7.2.1. Motywy działania handlowców kolidujące z interesem firmy
7.2.2. Permanentny konflikt interesów pomiędzy handlowcami, pracownikami prowadzącymi kontrakt od strony ekonomicznej i pracownikami odpowiedzialnymi za windykację należności
7.2.3. Niekorzystny wizerunek przedsiębiorstwa spowodowany sprzecznymi informacjami otrzymywanymi od nas przez kontrahenta
7.2.4. Tworzenie pola do powstawania trudnych należności
7.2.5. Straty ponoszone przez firmę w wyniku premiowania za obrót, który nie został zapłacony przez klienta
7.3. Premiowanie handlowców od obrotu zapłaconego przez kontrahenta
7.3.1. Uzyskanie efektu połączenia działań handlowców z interesem firmy
7.3.2. Wynagradzanie pracowników prowadzących kontrakt od strony ekonomicznej i pracowników odpowiedzialnych za windykację należności za osiągany obrót przez przedsiębiorstwo
7.3.3. Efekt jednakowych celów pracowników zaangażowanych w proces biznesowy
7.3.4. Funkcjonowanie pracowników biorących udział w procesie biznesowym jako jednego środowiska zaangażowanego w rozwój firmy
7.3.5. Korzystny wizerunek firmy jako ogromna siła do prowadzenia bezpiecznych interesów z klientami
7.3.6. Zabezpieczenie przed powstawaniem trudnych należności i zmniejszenie kosztów związanych z windykacją należności
7.4. Problemy związane z dokonaniem manewru zmiany wynagradzania handlowców od obrotu zafakturowanego na wynagradzanie od obrotu zapłaconego przez kontrahenta
7.4.1. Negatywne skutki dla handlowców z powodu zmniejszenia ich wynagrodzenia przez pewien czas
7.4.2. Przejściowe trudności w funkcjonowaniu pracowników w nowej rzeczywistości
7.4.3. Konieczność przeszkolenia handlowców z podstawowych zasad windykacji

8. Podsumowanie
8.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych
8.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta
8.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów
8.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów

Prowadzący
Szkolenie prowadzi: Jacek Sularz - ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.
Forma
szkolenie otwarte
Czas trwania
9.30-14.30
Lokalizacja
Cena
580 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Organizacja windykacji w przedsiębiorstwie niefinansowym - proces windykacji należności w praktyce
W cenę wliczono
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto. Cena zawiera: - udział w części szkoleniowej około 6 godzin dydaktycznych - materiały, - zaświadczenie o udziale w szkoleniu, - serwis kawowo - kanapkowy
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia: - zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami organizacji procesu windykacji należności w przedsiębiorstwie - przedstawienie zasad prowadzenia prewindykacji (windykacji wstępnej) w celu ograniczenia ryzyk związanych z zawieraniem kontraktów z klientami - określenie znaczenia stosowania klas ryzyka i limitów kredytowych - przedstawienie ważnej roli handlowców w procesie windykacji należności Uczestnik szkolenia będzie umiał: - zorganizować struktury windykacyjne w przedsiębiorstwie - ustalić zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności - wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności - stosować klasy ryzyka i limity kredytowe - wdrażać prawidłowe rozwiązania w zakresie sposobu wynagradzania handlowców w aspekcie powiązania motywów działania handlowców z celami przedsiębiorstwa i zapewnienia prawidłowego działania procesu windykacji
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.