menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kodeks postępowania administracyjnego KPA

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.
Program

Zagadnienia ogólne dotyczące Kodeksu postępowania administracyjnego

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania KPA
 • zasady postępowania administracyjnego w praktyce
 • elementy sprawy administracyjnej
 • zakres zastosowania KPA a przepisy szczególne.

Organ prowadzący postępowanie

 • właściwość rzeczowa organu
 •  właściwość miejscowa organu
 • wyłączenia w postępowaniu administracyjnym (fakultatywne wyłączenie pracownika, organu, obligatoryjne wyłączenie pracownika organu, wyłączenie organu).

Strony postępowania administracyjnego

 • legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym
 • procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu
 • współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym
 • podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich)
 • pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i kurator osoby nieobecnej
 • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu i naruszenie zasady przez organy administracji publicznej (art. 79a KPA)
 • zasady udostępniania akt stronom postępowania.

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie

 • zmiany w art. 36–38 KPA
 • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości – obowiązek pouczenia, sposób rozpoznania.

Zagadnienia techniczno procesowe w postępowaniu administracyjnym

 • terminy w postępowaniu administracyjnym i ich rodzaje
 • sposób obliczania terminów
 • skutki uchybienia terminu
 • doręczenia w postępowaniu administracyjnym
 • wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym
 • protokoły i adnotacje.

Prowadzenie postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • postępowanie wyjaśniające i procedura dowodowa
 • orzeczenia wpadkowe (postanowienia)
 • rozprawa administracyjna.

Postępowanie uproszczone: przesłanki, zasady wnoszenia podania, zakres żądania, zakres postępowania dowodowego, uzasadnienie decyzji, zaskarżalność postanowień.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • podstawy przeprowadzenia mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody
 • bezstronność i dobrowolność mediacji
 • poufność mediacji
 • korzyści mediacji
 • czas trwania mediacji, sposób i podstawy jej zakończenia
 • koszty mediacji.

Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

 • postanowienia – przesłanki wydania, elementy obligatoryjne i fakultatywne, treść
 • decyzje – przesłanki wydania, elementy obligatoryjne i fakultatywne, treść
 • treść uzasadnienia rozstrzygnięć
 • ugoda – przesłanki zawarcia ugody, treść.

Zwykłe środki zaskarżenia

 • odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – wymogi formalne, treść, termin złożenia
 • zasady prowadzenia postępowania odwoławczego (zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, wykonalność decyzji, zakres postępowania wyjaśniającego, wytyczne organu odwoławczego co do wykładni przepisów prawa, nowe zarzuty odwołania i skargi
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zażalenie
 • samokontrola organu odwoławczego.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia – wymogi formalne, terminy, rozstrzygnięcia

 • wznowienie postępowania
 • uchylenie decyzji
 • zmiana decyzji
 • stwierdzenie nieważności decyzji.
Prowadzący
mec. MONIKA SAWARSKA Adwokat, trener. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska. Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych (obsługa prawna) na rzecz podmiotów profesjonalnych – spółek prawa handlowego, jednostek sektora publicznego, jednostek samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej, spółek cywilnych oraz przedsiębiorstw jednoosobowych. Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.
Lokalizacja
Cena
-
Zgłoszenie
Kodeks postępowania administracyjnego KPA
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: analiza obowiązków organu wynikających z KPA, zapewnienie poprawności stosowania procedury administracyjnej przez organy administracji publicznej, przedstawienie najważniejszych zmian w KPA które nastąpiły w ostatnim czasie, przedstawienie wątpliwości, które pojawiły się na gruncie znowelizowanych przepisów, zapoznanie się z nowym orzecznictwem w tym zakresie, przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przez organy administracji publicznej. Korzyści z udziału w szkoleniu: zapoznanie Uczestników z obowiązującymi ich regulacjami w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, zapoznanie Uczestników z najnowszymi zmianami w KPA, przedstawienie Uczestnikom przykładów praktycznych, najnowszego orzecznictwa oraz najczęściej popełnianych błędów.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.