menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Stosowanie i interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Pracowników wydziałów gospodarki przestrzennej (powiat i gmina), pracowników nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości, uczestników procesu inwestycyjnego (projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru), inwestorów, deweloperów, pracownicy przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych, gazowni, energetyki itp.
Program

1. Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) 2. Zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia:

 • wyjaśnienie podstawy prawnej Rozporządzenia
 • określenie czynności do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia
 • określenie budynków do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia
 • przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenia

3. Warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej:

 • obowiązek usytuowania poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości
 • wymagania w zakresie usytuowania budynku na działce budowlanej
 • wymagania w zakresie usytuowania budynku w odległości od innych budynków
 • wymagania w zakresie zapewnienia dojść i dojazdów do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych
 • wymagania w zakresie zapewnienia miejsc postojowych
 • wymagania w zakresie miejsca gromadzenia odpadów

4. Warunki dotyczące zapewnienia uzbrojenia technicznego działki i odprowadzania wód powierzchniowych:

 • wymagania w zakresie zbiorników na nieczystości
 • wymagania w zakresie konstrukcji i usytuowania studni
 • wymagania w zakresie kanalizacji deszczowej
 • wymagania w zakresie dostępu do sieci

5. Warunki w zakresie zapewnienia zieleni, urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń. 6. Wymagania dotyczące warunków technicznych budynków i pomieszczeń:

 • wymagania w zakresie niezbędnej infrastruktury
 • wymagania w zakresie oświetlenia i nasłonecznienia
 • wymagania w zakresie wejścia do budynków
 • wymagania w zakresie schodów i pochylni

7. Warunki dotyczące wyposażenia technicznego budynków:

 • wymagania w zakresie instalacji wodociągowej
 • wymagania w zakresie kanalizacji ściekowej i deszczowej
 • wymagania w zakresie urządzeń do usuwania odpadów stałych
 • wymagania w zakresie instalacji ogrzewczej
 • wymagania w zakresie instalacji gazowej
 • wymagania w zakresie instalacji elektrycznej
 • wymagania w zakresie instalacji telekomunikacyjnej
 • wymagania w zakresie przewodów kominowych
 • wymagania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • wymagania w zakresie dźwigów w budynkach

8. Warunki w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

 • wymagania w zakresie garaży dla samochodów osobowych
 • wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
 • wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych i gospodarczych
 • wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
 • wymagania ogólne dotyczące wszystkich pomieszczeń

9. Szczególne warunki dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych 10. Warunki dotyczące warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku i urządzeń z nim związanych 11. Warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków:

 • lokalizacja budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • wymagania wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania
 • klasy i warunki odporności pożarowej budynków
 • szczególne wymagania techniczne zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • szczególne wymagania techniczne przeciwpożarowe dla: garaży, budynków inwentarskich, budynków tymczasowych
 • wymagania techniczne w zakresie stref pożarowych
 • wymagania techniczne w zakresie dróg ewakuacyjnych
 • wymagania przeciwpożarowe w zakresie używanych materiałów wykończeniowych
 • wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

12. Warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania:

 • warunki ogólne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
 • szczegółowe warunki dotyczące konstrukcji budynków zapewniające bezpieczeństwo użytkowania

13. Warunki techniczne budynku zapewniające higienę i zdrowie użytkowników oraz sąsiadów budynku:

 • warunki ogólne zapewniające higienę i zdrowie w budynku
 • szczegółowe warunki techniczne zapewniające higienę i zdrowie

14. Warunki techniczne zapewniające ochronę przed hałasem i drganiami w budynkach i urządzeniach z nimi związanych. 15. Warunki techniczne budynków i ich instalacji w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 16. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:

 • przesłanki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • postępowanie w zakresie uzyskania postanowienia zezwalającego na odstępstwo
Prowadzący
mec. MONIKA SAWARSKA Adwokat, ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego). Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. , świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z prawem pracy tzw. ładem korporacyjnym w spółkach oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw, procesami łączeniowymi i przekształceniowymi spółek. Obecnie w ramach własnej praktyki doradza przede wszystkim spółkom prawa handlowego w sprawach korporacyjnych związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Reprezentuje również Klientów w sprawach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców związanej z prowadzoną działalnością. Z uwagi na dotychczasową praktykę i ukończone studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przeprowadza procesy gospodarcze związane z przekształcaniem, podziałem i łączeniem spółek. Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów. Autorka bloga o prawnych aspektach działania Spółki Akcyjnej – „Spółka Akcyjna w praktyce” Na co dzień doradza spółkom kapitałowym i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które są związane z zawiłymi regulacjami prawnymi w przedmiocie ich funkcjonowania.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera. Dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą.
Lokalizacja
Cena
-
Zgłoszenie
Stosowanie i interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy uczestników poprzez przekazanie wiedzy z zakresu stosowania i interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.