menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: prezesów, dyrektorów zarządzających, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników, menedżerów działów HR, właścicieli firm.
Program
SPÓJRZ W LUSTRO – CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA INTERWENCJĘ?
 • W co grają ludzie? Trudne sytuacje z pracownikami w pracy Menedżera UR i produkcji.
 • Budowa mind-mapy trudnych sytuacji menedżerskich w pracy z zespołem UR i produkcji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność).
 • Radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość).
 • Co zrobić w sytuacji, gdy menedżer nakrył pracownika na kłamstwie?
 • Jak zachować się w przypadku publicznej krytyki decyzji menedżera przez pracownika?
 • Jak reagować na podważanie autorytetu Szefa za jego plecami?

Ćwiczenia pozwalające na doświadczenie trudnych sytuacji w pracy Menedżera i nabycie skutecznych metod radzenia sobie z tymi sytuacjami.

FEEDBACK – CODZIENNA INTERWENCJA SŁOWNA MENEDŻERA KROK PO KROKU – DLACZEGO JEST TAK WAŻNY W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PRODUKCJI I UR?
KIEDY, JAK I GDZIE UŻYWAĆ?

 • Feedback jako codzienne narzędzie menedżera działu produkcji i UR.
 • Feedback – proporcje w komunikacji menedżera – czyli dlaczego wskazana jest przewaga feedbacku wpierającego i doceniającego kompetencje pracowników?
 • Feedback Face to face. Dlaczego nie na forum zespołu?
 • Feedback do zespołu. Sytuacje, w których feedback może i powinien użyty być na forum zespołu.
 • Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.
 • Mocny feedback w sytuacjach trudnych – Ocena, krytyka czy informacja zwrotna?
 • Informacja zwrotna nie może być pretensją, oskarżeniem lub groźbą.Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie, usprawiedliwianie się, agresja, kłamstwo).
 • Co powinien feedback’ować lider zespołu produkcji i UR:
  – niewykonanie zleconych zadań w terminie,
  – zbyt długie wykonywanie zadań,
  – częste rozmowy na tematy prywatne w trakcie prac,
  – spóźnianie się do pracy,
  – częste popełnianie tych samych błędów,
  – nieprzestrzeganie zasad bhp na stanowisku pracy,
  – niskie wskaźniki jakościowe,
  – brak realizacji planów produkcyjnych.
  – problemy z uruchomieniami, itp.

KOMUNIKACJA W TRUDNYCH SYTUACJACH

 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (ilościowych,  jakościowych, terminowych, kosztowych)
 • Rozmowa badająca przyczyny niepowodzeń pracownika w realizacji zadań (czy pracownik nie chce, nie umie, nie może wykonać zadania).
 • Rozmowa w sytuacji, gdy pracownik stale popełnia te same błędy.
 • Rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu.
 • Rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu.
 • Rozmowa poabsencyjna.

MENEDŻER PRODUKCJI I UR MISTRZEM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I TRUDNYCH SYTUACJI W ZESPOLE. Kształtowanie postaw, umiejętność rozwiązywania konfliktów i napięć między pracownikami.

 • Dlaczego ludzie w zespole wchodzą ze sobą w konflikty?
 • Ile kosztuje nas konflikt na hali produkcyjnej w dziale UR?
 • Konflikt strukturalny, rzeczowy i emocjonalny.
 • Zasoby, czas, osobowości, wartości, zakres zadań i obowiązków.

Konflikt – ludzka rzecz.

 • Jak działamy w konflikcie – od prowokacji do konfrontacji
 • Jak rozpoznać początek konfliktu i trzymać rękę na pulsie.
 • Emocje, które zniekształcają percepcję świata i ludzi w konflikcie.
 • Konsekwencje konfliktów dla menedżera i zespołu.

ĆWICZENIE: POD NAPIĘCIEM. Uczestnicy podzieleni na zespoły rywalizują o zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w sytuacji konfliktu interesów.

Lider produkcji i UR w obliczu konfliktu – style zarządzania konfliktem.

 • Moje mocne i słabe strony w sytuacjach konfliktowych.
 • Test na styl rozwiązywania konfliktów – autodiagnoza.

ĆWICZENIE: TEST NA STYL ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU. Autodiagnoza własnych umiejętności.

JAK ZAPOBIEGAĆ KONFLIKTOM NA HALI PRODUKCYJNEJ I W DZIALE UR? PREWENCJA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH.

Na co lider zwraca uwagę, aby zapobiegać konfliktom w zespole?

 • Procesy współpracy/rywalizacji.
 • Wcześniejsze relacje pomiędzy stronami konfliktu.
 • Charakterystyki osób w konflikcie.
 • Udział strony trzeciej – jak lider zmniejsza strefę konfliktu.
 • Jak oszacowanie sukcesu wpływa na zachowanie osób w konflikcie?
 • Natura konfliktu.

ĆWICZENIE: JAK WSKOCZYĆ DO WRZĄTKU. Uczestnicy podzieleni na zespoły zapoznają się z opisanymi sytuacjami konfliktowymi i diagnozują czynniki kumulujące lub minimalizujące sytuację konfliktową w zespole.

7 poważnych błędów lidera w zarządzaniu konfliktem. Kiedy należy interweniować a kiedy nie?

 • Eskalacja zaangażowania – im bardziej lider się angażuje, tym bardziej konflikt narasta.
 • Mityczność ograniczonego tortu – jak twórcze rozwiązania mogą zażegnać konflikt.
 • Zakotwiczenie – opanowanie lidera – droga do sukcesu.
 • Przyjmowanie perspektywy – jak brak neutralności eskaluje konflikt?
 • Dostępność informacji- dlaczego niedobór informacji jest źródłem konfliktu – jak powstają plotki?
 • Przekleństwo zwycięzcy – jeśli myślisz, że wygrałeś – mylisz się.
 • Nadmierna pewność swego – uważaj na jedyne, słuszne i twoje rozwiązania.

ĆWICZENIE: KTO GÓRĄ. Trener odgrywa rolę trudnego pracownika / trudnej sytuacji, uczestnicy mają za zadanie w zespołach przygotować proponowane rozwiązania i sprawdzić jakie skutki mogą one mieć w konsekwencji.

NAJCZĘSTSZE TYPY KONFLIKTÓW W ZESPOLE. KONFLIKTY RZECZOWE.
Dlaczego ludzie w zespole wchodzą w konflikty?

 • Podział zadań i zakres obowiązków.
 • Brak współpracy.
 • Niechęć do dzielenia się wiedzą i do pomagania.
 • Realizacja celów.
 • Podział zasobów.
 • Brak czasu.
 • Inne priorytety.

Metody rozwiązywania konfliktów przez lidera.

 • Komunikowanie się z osobami w konflikcie – od wyjaśniania poprzez negocjacje do mediacji.
 • Spotkania – rozmowa – negocjacje – mediacje.
 • Kiedy lider powinien się wycofać, a kiedy rozstrzygnąć jednostronnie spór.

ĆWICZENIE: KONSULTANCI. Podział grupy na zespoły. Każdy z zespołów zapoznaje się z sytuacją konfliktową (na tle rzeczowym) występującą w zespole w oparciu o określone parametry, a następnie przygotowują rozwiązania, które można wdrożyć, aby zmniejszyć, bądź zlikwidować konflikt w zespole.
Cel – doskonalenie wykorzystania narzędzi do rozwiązywania konfliktów emocjonalnych i rzeczowych w zespole.

TYPY KONFLIKTÓW W ZESPOLE. KONFLIKTY EMOCJONALNE.
Jak emocje wywołują konflikty?

 • Różnice w osobowościach.
 • Ja jej/jego nie lubię.
 • Różnice w sposobach komunikowania się.
 • Nie podoba mi się jej/jego zachowanie.
 • Plotki i krytykowanie innych poza plecami.

Metody rozwiązywania konfliktów emocjonalnych przez lidera.

 • Otwarta komunikacja.
 • Dojrzały styl zarządzania.
 • Rozmowa twarzą w twarz i ultimatum.
 • Ograniczenie kontaktów pomiędzy skonfliktowanymi osobami.

ĆWICZENIE: KTO KOGO? Symulacje konfliktów na tle emocjonalnym – rozwiązywanie w oparciu o zaawansowane narzędzia komunikacji  w sytuacjach konfliktowych.

AUTORYTET LIDERA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH.
Zarządzanie własnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych – Jak zachować twarz pomimo napiętych emocji?

 • Jak postępować z Pracownikiem agresywnym, zdenerwowanym, który nas obraża?
 • Jak reagować na słuszne i niesłuszne pretensje, wyrzuty, żale, nieuzasadnione roszczenia pracowników?
 • Jak poradzić sobie z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników?
 • Jak zachować bezstronność i komunikować się w konflikcie?
 • Jak odwoływać się do obiektywnych kryteriów, wartości i zasad w firmie.
 • Jak wykorzystać pozycję formalną szefa? – czyli władza buduje porozumienie.
 • Co zrobić, żeby konflikt nie miał siły jedynie niszczycielskiej, ale przyczynił się do pożytecznych zmian?

Rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji.

 • Trzymaj stale rękę na pulsie.
 • Co robić, gdy konflikt schodzi pod dywan?

ĆWICZENIE:  AUTORYTET W TRUDNEJ SYTUACJI.
Analiza filmu Szef w konflikcie.  Historia porażki i sukcesu. Określenie jakie zachowania budują, a jakie rujnują autorytet szefa.

PREWENCJA MOBBINGU I INNYCH NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY
Obowiązki pracodawców w zakresie równego traktowania pracowników, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 • Jak rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników?
 • Jakie działania mogą być uznane za mobbing w miejscu pracy?
 • Mobbing a spór i konflikt – co nie jest mobbingiem?
 • Jakie działania nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania?
 • Jakie przypadki są uznawane za objaw niewłaściwego traktowania przez przełożonych lub współpracowników?
 • Jakie czynności może podjąć pracodawca aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy?
 • Czy sporządzenie notatki służbowej do akt pracownika narusza dobra osobiste?
 • Jak daleko sięgają granice monitoringu pracownika w miejscu pracy?
 • Czy pracodawca naraża się montując kamery w miejscu pracy?
 • Czy tytuł zawodowy pracownika stanowi jego dobro osobiste?
 • Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową pracownika oraz sposób wykorzystania narzędzi pracy bez zarzutu naruszenia dóbr osobistych?
 • Jakie mogą być skutki tolerowania mobbingu przez pracodawcę, menedżerów, pracowników?
Prowadzący
Olga Borgieł Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego. Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem. Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: 80% praktyki / 20% wykładu, Case study, modelowanie zachowań, ćwiczenia indywidualne, trening modeli komunikacji w kluczowych sytuacjach managerskich, scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana, indywidualny feedback trenera połączony z sesją mentorską.
Czas trwania
12 godzin - 2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 27.02.2020 / Ustroń Hotel Olympic****Wellness&SPA
 2. 18.06.2020 / Wisła Hotel Stok****Ski&Spa
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu
W cenę wliczono
ena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: Szkolenie koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji, jak też utrzymanie niskiej absencji pracowników. Integralną częścią szkolenia jest panel poprowadzony przez wieloletniego Sędziego Sądu Pracy, który wyjaśni wszystkie wątpliwości w zakresie Ekspert Prawa Pracy przedstawi efektywne rozwiązania, które dyscyplinują pracowników a jednocześnie są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i BHP i polityka antymobbingową
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.