menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Dyrektorów i Kierowników Technicznych Głównych Mechaników i Głównych Inżynierów Szefów Utrzymania Ruchu Kierowników zainteresowanych poprawą efektywności pracy działu technicznego Kierowników Działów Produkcji
Program

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

Nowoczesne zarządzanie ludźmi a potrzeby „umysłów technicznych”

 • Tradycja a nowoczesność – jak zmieniały się sposoby podejścia do efektywnego zarządzania ludźmi
 • Czym się różnią procesy zarządzania i kierowania?
 • Warunki pracy w środowisku produkcyjnym i technicznym i ich istotny wpływ na proces zarządzania i motywowania
 • Kluczowa rola szefów – wpływ przełożonego na zaangażowanie i wyniki pracy
 • Motywowanie pracowników a motywowanie zespołów
 • Zasady współpracy z działami „nie technicznymi”

Szef działu technicznego – jego rola i obszary odpowiedzialności

 • Rola kierownika zespołu  – odpowiedzialność za zadania, zespół,  rozwój ludzi
 • Cechy osobowości i umiejętności szefa działu technicznego
 • Praktyczne zadania a umiejętności szefa działu technicznego
 • Co to jest przywództwo? – na przykładzie działu technicznego
 • Jak być skutecznym szefem działu technicznego – czynniki  osobistego sukcesu w zarządzaniu ludźmi

Autorytet szefa działu technicznego podstawą sprawnego zarządzania

 • Autorytet a władza formalna
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Zasady sprawowania władzy
 • Budowanie relacji  z  podwładnymi w środowisku technicznym
 • Awans w zespole – problem czy szansa dla szefa działu technicznego
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi

Style zarządzania zespołami na przykładzie działu technicznego

 • Podstawowe style przewodzenia/zarządzania
 • „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
 • Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji
 • Twój styl zarządzania – autodiagnoza
 • Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania
 • Jak doskonalić swój styl przewodzenia

Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania „umysłami  technicznymi”

 • Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej : werbalnej i niewerbalnej
 • Bariery komunikacyjne pomiędzy ludźmi i sposoby na ich omijanie
 • Aktywne słuchanie – zrozumienie potrzeb innych
 • Kto pyta nie błądzi – rola pytań w procesie motywowania pracowników
 • Techniki utrzymania sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych: zespołowych i indywidualnych

Delegowanie zadań, czyli jak zadbać o zadania, siebie i rozwój ludzi

 • Poziomy delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom
 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Co może blokować delegowanie zadań
 • Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
 • Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika

Motywowanie pracowników w środowisku technicznym

 • Prawda o motywacji – psychologiczne aspekty motywacji człowieka do pracy
 • Modele Maslowa, McGregora, Herzberga i inne
 • Znaczenie i funkcja motywowania pozafinansowego
 • Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
 • Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała.
 • Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracownika
 • Spirala demotywacji – jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników

Coaching w pracy szefa działu technicznego

 • Coaching zaradczy i rozwojowy
 • Opis pracy, umiejętności i cechy coacha
 • Narzędzia pracy coacha
 • Autodiagnoza predyspozycji
 • Zasady prowadzenia rozmów coachingowych

Trening asertywności

 • Co to jest postawa asertywna i dlaczego warto być asertywnym szefem?
 • Analiza własnego poziomu asertywności
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Techniki asertywne: obrona swoich praw, radzenie sobie z krytyką, prezentacja własnych opinii
 • Zachowania asertywne sposobem radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Asertywność podwładnych – jak sobie radzić?

Stres i spadek motywacji do pracy szefa działu technicznego

 • Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji – jak zapobiec tej sytuacji
 • Źródła stresu –  indywidualne, organizacyjne, specyficzne dla stanowiska
 • Autodiagnoza stresu zawodowego
 • Zjawisko sumowania się stresu – źródła stresu w sytuacjach życiowych
 • Typ osobowości A – osobowość, która generuje stres
 • Techniki relaksacji i pokonywania stresu

Praca zespołowa w służbach technicznych

 • Praca zespołowa w służbach technicznych – mit czy rzeczywistość
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce prac
 • Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu
 • Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Nietypowe postawy i zachowania w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie

Rozwiązywanie konfliktów w zespole działu technicznego

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi
 • Zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej
 • Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier
 • Wypracowanie wsparcia i zaufania
 • Wytworzenie poczucia więzi w ramach całej organizacji
 • Zrozumienie znaczenia budowania wspólnej tożsamości wszystkich działów w środowisku produkcyjnym
Prowadzący
Joanna Cisek-Dąbrowska Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Moduł prowadzony jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze prowadzącego. Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń, m.in. klocki K’nex. Ćwiczenia praktyczne doskonalące sposób skutecznego komunikowania się . Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzących, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych - 2 dni szkoleniowe
Lokalizacja
Cena
1240 ZŁ
Zgłoszenie
Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych
W cenę wliczono
Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: Poznanie podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych i UR. Nabycie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem pracowników działów technicznych w celu osiągania jak najlepszych wyników jego działania. Przygotowanie do przejścia od dyrektywnego kierowania do zarządzania zgodnego z zasadami „human relations”, nakierowanego na optymalną motywację pracowników i wykorzystania potencjału ludzkiego. Zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do każdego podwładnego uwzględniającego m.in. preferowany przez pracownika styl komunikowania się, styl uczenia się i pracy. Zdobycie umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z wartościami i polityką firmy. Trening asertywności.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.