menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: kierowników i specjalistów działów logistyki i zakupów, kierowników i specjalistów działów inwestycji i remontów oraz zaopatrzenia odpowiedzialnych za realizację dostaw urządzeń technicznych, surowców i materiałów, kierowników i specjalistów Działów Utrzymania Ruchu, specjalistów odpowiedzialnych za organizację transportu w firmie, wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów funkcjonowania działu UR w firmie.
Program

1. Organizacja zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 • Strategia zakupów czime
 • Procedura zakupów czime – tryby zakupów
 • Wyznaczanie podstawowych kategorii zakupowych kategoryzacja funkcjonalna
 • Wyznaczanie subkategorii zakupowych metodą wartości – Kategoryzacja ABC
 • Wyznaczanie subkategorii zakupowych metodą wartości i ryzyka

Case – wyznaczenie czime w każdej z subkategorii

 • Ustalenie poziomu istotności części na podstawie klasyfikacji istotności urządzeń -ABC

Case – wyznaczenie czime w każdej z subkategorii

 • Narzędzie zarządzania zakupem: Matryca wartość – istotność części
 • Strategia zarządzania matrycą wartość – istotność
 • Narzędzie zarządzania zakupem: Matryca wartość, ryzyko – istotność części

2. Jeśli nie zakup to … ? – alternatywne sposoby zabezpieczenia dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

 • Wyznaczanie kryteriów czime przeznaczonych do magazynowania
 • Organizacja składów konsygnacyjnych
 • Organizacja składów depozytowych
 • Unifikacja bazy indeksowej
 • Organizacja składów centralnych
 • VIM

3. Rola działu zakupu CZNiME w Total Productive Maintance (Programie Przeciwdziałania Awariom) i 5S

 • 5S w przedsiębiorstwie
 • wizualizacja składowania i nadzór nad częściami zamiennymi i narzędziami
 • program czerwonej etykiety
 • TPM
 • zasady nadzoru nad zużyciem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w TPM

4. Konstrukcja długofalowej współpracy z dostawcą – jak współpracować z dostawcą?

 • Zakupy na spot
 • Umowy ramowe
 • Umowy ramowo – workowe
 • Definiowanie katalogów czime

5. Organizacja procesu zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 • Badanie rynku i poszukiwanie nowych dostawców – źródła informacji na potrzeby zakupu
 • Wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Pozyskanie informacji o rynku zakupów, dostawcach i innych podmiotach funkcjonujących na rynku (marketing zakupów)
 • Wykorzystanie RFI
 • Ocena własnej pozycji zakupowej
 • Definiowanie zapotrzebowania, wykorzystanie arkusza SOO (Standardowej Odpowiedzi 0fertowej)

Case: Definiowanie polityki zakupu

 • Zdefiniowanie zapotrzebowania
 • Wysłanie zapytania ofertowego (postępowanie w przypadku materiałów słabosubstytucyjnych, dostawców monopolistów, zmowy dostawców)
 • Wybór dostawcy
 • Formułowanie wybranych kryteriów w umowie z dostawcą

6. Ocena ceny oferty dostawcy

 • Ocena oferty bazie formuły Total Cost of Ownership
 • Ocena oferty na bazie Całkowitej Ceny Nabycia
 • Wykorzystanie narzędzia Arkusz Parametrycznej Oceny Oferty
 • Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia
 • Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
 • Ocena warunków handlowych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności)
 • Ocena jedno i wieloparametrowa

Case: Analiza ofert

7. Ocena i kwalifikacja dostawców czime

 • Kryteria oceny i kwalifikacji poszczególnych grup dostawców
 • Częstotliwość oceny i kwalifikacji dostawców czime
 • Narzędzia informatyczne wspierające ocenę dostawców czime
 • Arkusze oceny dostawców
 • Ocena prosta i ocena wieloetapowa
 • Lista kwalifikowanych dostawców

8. Magazynowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 • optymalizacja składowania materiałów w magazynie, poprawa wykorzystania magazynu
 • organizacja i automatyzacja magazynowania
 • metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
 • zasady lokalizacji materiałów w magazynie

9. Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie, gospodarka materiałowa

 • zapasy czime, przyczyny powstawania zapasów, klasyfikacja funkcjonalna zapasów
 • zapasy bezpieczeństwa
 • klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
 • określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ dla ciągle zużywanych czime
 • metoda stałego okresu zamawiania
Prowadzący
dr Marek Kasperek doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Szkolenie ma formę interaktywnych 12 godzinnych warsztatów. Mini wykłady wprowadzające uczestników do tematu przeplatane są udziałem w grupowych grach symulacyjnych, których celem jest praktyczne prześledzenie omówionych zależności. Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).
Czas trwania
2 dni, 12 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 02.04.2020 / Uniejów Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: Usprawnienie funkcjonowania zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Podwyższenie nadzoru nad zakupem, rozprzychodowaniem i zużyciem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Redukcja kosztów i ceny zakupu Ograniczenie poziomu zapasu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu ich pełnej dostępności Przygotowanie do wykorzystania TCO I CKN Ograniczenie ryzyka zawiązanego z zakupami Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują: Wzory umowy z dostawcą Wzory arkuszy oceny dostawcy Narzędzie POO (MS EXCEL) Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL) Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg istotności urządzeń (MS EXCEL) Wzór arkusza standardowej odpowiedzi ofertowej (MS EXCEL) Narzędzie kalkulacji TCO (MS EXCEL) Narzędzie kalkulacji CKN (MS EXCEL) Wzór kalkulacji istotności części zamiennych
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.