menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Kategoria
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program
Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:
•    praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,
•    rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych,
•    znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe,
•    najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
•    mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
•    narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
•    komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości,
•    kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.
Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.


Program szkolenia
1.    Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa:
•    optyka udziałowca i menedżera
•    służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
•    obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej, zasady rachunkowości,
•    odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego.

2.    Sprawozdawczość finansowa i zarządcza:
•    bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe,
•    rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych, porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat),
•    cash flow - rachunek przepływów pieniężnych (koszt a wydatek, przychód a wpływ).

3.    Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych:
•    przegląd głównych wskaźników finansowych (rentowność, płynność, sprawność zadłużenie),
•    KPI wykorzystywane w systemach motywacyjnych – dobre praktyki.

4.    Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania i analizy sprawozdań finansowych kontrahenta.

5.    Rachunkowość zarządcza i systemy raportowania menadżerskiego:
•    struktura i elastyczność kosztów: stałe i  zmienne,
•    CAPEX czy OPEX?
•    badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami - Analiza Break Even Point,
•    outsourcing – sposób na oszczędności na czy uzmiennienie kosztów,
•    zarządcze układy prezentowania wyników - modele rachunków pokryć finansowych,
•    metodologia tworzenia budżetu operacyjnego.

6.    Polityka cenowa:
•    kształtowanie cen - perspektywa rynkowa i kosztowa,
•    gra cenowa w różnych „segmentach” rynku,
•    cena optymalna - symulacja,
•    polityka rabatowa (upusty, skonta) jako element gry cenowej.

7.    Zarządzanie kapitałem obrotowym:
•    cykl konwersji gotówki,
•    rotacja należności, zapasów i zobowiązań -  optymalizacja cyklu konwersji gotówki,
•    szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy  (Working Capital Requirement).

8.    Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat opracowanie biznes planu).

9.    Decyzje inwestycyjne:
•    zwrot, czas i ryzyko czyli filary długoterminowych decyzji finansowych,
•    zmienna wartość pieniądza w czasie – skutki dla decyzji, źródła i koszty finansowania inwestycji  - WACC,
•    czy warto realizować ten kontrakt – zastosowanie NPV i IRR,
•    business case: ocena projektu inwestycyjnego.

10.    Spojrzenie właścicielskie – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:
•    ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik kreowania wartości,
•    jak wycenić wartość biznesu – nośniki wartości, metody pomiaru wartości.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 27.08.2020 / Gdańsk - Hotel Novotel Marina***
  2. 26.11.2020 / Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.