menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Od 24 stycznia marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.

 

Skutkiem tych zmian są nowe obowiązki, które obejmą prawie wszystkich przedsiębiorców.

 

Dodatkowo 5 lipca znowelizowano ustawę o odpadach i ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska, co w sposób zasadniczy wpłynęło na nowe wymagania w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami. Nowe prawo przedsiębiorców również przyczyniło się do zmian podczas kontroli podmiotów gospodarczych.

 

Podmioty, które podlegają wpisowi do rejestru to m.in.:

•    wprowadzający produkty w opakowaniach,
•    wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    wprowadzający baterie i akumulatory,
•    wprowadzający opony i oleje,
•    wytwarzający i gospodarujący odpadami.

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach, oleje i opony, organizacje odzysku oraz pośrednicy, sprzedawcy i transportujący odpady - są zobowiązani do złożenia wniosków o wpis do rejestru w okresie 6 miesięcy od dnia powstania rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. i nie mogą prowadzić swojej dzielności bez numeru rejestrowego.


Wpisane podmioty otrzymają indywidualny numer rejestrowy który będzie wpisywany w ewidencję i sprawozdawczość środowiskową oraz inne dokumenty firmowe podmiotów. Docelowo w bazie BDO prowadzona będzie cała ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa, rejestr ten będzie służył jako narzędzie kontrolne dla wielu służb.


W związku z powyższymi zmianami, przygotowaliśmy dla Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki wpisywania do rejestru BDO oraz dostosowania prowadzonej działalności do zmian w ustawie o odpadach, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prawa Przedsiębiorców.


Korzyści:

 • szkolenie przybliży planowane zmiany w prawie i możliwości najlepszego przygotowania się do nich,
 • udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowam w kameralnych grupach,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje

 

Program szkolenia:


 1. Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
   
 2. Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.
   
 3. Obowiązki wprowadzających na rynek niektóre produkty i produkty w opakowaniach.
   
 4. Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.
   
 5. Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami.
   
 6. Ewidencja i sprawozdawczość, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu.
   
 7. Zmiany w europejskich dyrektywach odpadowych po podpisaniu pakietu odpadowego -  gospodarka w obiegu zamkniętym.
   
 8. Zmiany ustawy o odpadach, jak praktyczmie je realizować.
   
 9. Rejestr BDO – praktyka wpisywania.
   
 10. Baza BDO.
   
 11. Numer rejestrowy - gdzie go należy umieszczać.
   
 12. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, a praktyczne zmiany.
   
 13. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację i uzyskanej decyzji.
   
 14. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa i opakowaniowa.
   
 15. Kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami po wprowadzeniu najnowszych zamian w ustawie o odpadach, ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo Przedsiębiorców.
   
 16. Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

Wykładowca

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.


Więcej informacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,baza-danych-o-odpadach-bds.html

 

Termin / Lokalizacja
 1. 09.09.2019 / Warszawa
 2. 22.11.2019 / Warszawa
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.