menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

Kategoria
DOSKONALENIE ZAWODOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

NAJBLIŻSZE TERMINY:


24-25.06.2019, Warszawa

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Głównym elementem naszego szkolenia będzie przedstawienie zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu pracy, a także rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), w szczególności:

 • nowy sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części,
 • zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym rozbudowana ewidencja czasu pracy,
 • nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym wniosków urlopowych pracowników,
 • nowe zasady wydawania dokumentacji pracowniczej i przyjmowania kopii dokumentów (konieczność posiadania nowej pieczątki),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji,
 • „elektronizacja” akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

 

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”, tj. w rozbiciu na poszczególne rubryki oraz w formach warsztatowych.


W programie:

 1. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej m.in. podział akt na 4 części.
 • Uzależnienie długości przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej od daty nawiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji).
 • Obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby)
  zasady sporządzania takich kopii.
 • Dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów
  z papierowej na elektroniczną
  – obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłemu pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni.
 • Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej
  w postaci elektronicznej
  (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).
2. Dokumentacja czasu pracy – ewidencja po nowemu, nowy podział, nowe dokumenty.
 • Lista obecności – jakie informacje mogą być w niej zawarte i gdzie ma być przechowywana.

3. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
 • Dokumenty informacyjne tworzone w związku z rekrutacją na dane stanowisko
  – przykładowe wzory dokumentów.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odpowiadająca wymaganiom RODO
  i przypadki, w których powinna być uzyskiwana.
 • Dokumentowanie stosowania monitoringu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz nową wykładnią UODO (dokumenty wręczane nowym pracownikom).
 • Nadchodzące zmiany w przepisach krajowego prawa pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych,
  w tym zasady pozyskiwania danych na potrzeby ZFŚS czy o niepełnosprawności.
 • Zasady poprawnego tworzenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Problematyka kwestionariuszy osobowych po zmianie przepisów – już od 1 stycznia 2019 r. oraz pierwszym kwartale 2019 r.
 • Nadchodzący obowiązek dokonywania przeglądu danych osobowych (dokumentów zawierających takie dane).
 • Problematyka przetwarzania danych szczególnych (np. o niekaralności).
 • Problematyka przetwarzania zdjęć pracowników i kandydatów do pracy.

4. Nowe przepisy dotyczące przyjścia do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy.

5. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę albo potwierdzanie warunków zatrudnienia - umowa o pracę po zmianie przepisów.

6. Dokumentowanie zapoznania się z Regulaminem pracy oraz innymi regulaminami, kodeksami i strategiami obowiązującymi u danego pracodawcy (w tym konieczność poprawienia treści Regulaminu w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. wydawane będą tylko e-zwolnienia)

7. Nowe wnioski składane przez niektórych pracowników – rodziców w związku z uprawnieniem do ułatwionego korzystania z telepracy i elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy (zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 6 czerwca 2018r.) – nowe zasady ich dokumentowania.

8. Dokumentacja kar porządkowych.

 • Tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z nowymi przepisami.
9. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych.
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą
  zgodnie z nowymi przepisami i wykładnią.
10. Dokumentowanie ustania stosunku pracy (przykładowe wzory dokumentów).
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
  – dopuszczalne formy złożenia oświadczenia woli.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:
  treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu, notatka z podpisem świadka wypowiedzenia, ustalanie długości okresu wypowiedzenia.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo dotyczące doręczania oświadczenia woli
  o zwolnieniu pracownikowi, który jest nieobecny w miejscu pracy
  .
 • Dokumentowanie wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Dokumentowanie poprawnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy.
11. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia.
 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku).
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku.
 • Terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy.
 • Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia).
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy
  (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących).
 • Zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.

 

Cena: 1.100 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY – JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ – warsztaty 2 dniowe

PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę FRĄCZEK:

Podobało mi się:

 • „Odpowiednie tempo przekazywania informacji – łączenie z konkretnymi przepisami”,
 • „Bardzo przystępny język prowadzącej, ciekawe praktyczne przykłady”,
 • „Tematy były przekazane bardzo obrazowo”,
 • „Połączenie teorii z przykładami praktycznymi”,
 • „Sposób prowadzenia zajęć, omawianie zagadnień na przykładach”,
 • „Treści, organizacja, lunch, kawa itp.”,
 • „Pani ciekawie, konkretnie przekazała informacje”,
 • „Przygotowane materiały”,
 • „Kameralna grupa”,
 • „Zakres szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia, mała grupa”,
 • „Kompetencja, jasność przekazanych informacji, szkolenie na wysokim poziomie”,
 • „Forma, głównie przygotowanych materiałów, orzecznictwa itp., przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zawodowej,
 • „Przygotowanie merytoryczne, techniczne”,
 • „Elementy ćwiczeniowe”,
 • „Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia”,
 • „Przytaczanie przykładów z życia”,
 • „Kontakt z uczestnikami, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania bezpośrednio odpowiedzi”.
Prowadzący
Monika FRĄCZEK Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 24.06.2019 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
 2. 26.09.2019 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
 3. 24.10.2019 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
 4. 19.12.2019 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
Cena
Cena: 1100 PLN + 23 % VAT Cena: 1100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Zgłoszenie
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019
W cenę wliczono
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.