menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych – jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zajmującej się tematyką zarządzania logistyką, magazynami, transportem, zaopatrzeniem, pracowników Działów Controllingu i Księgowości firm logistycznych oraz firm produkcyjnych, handlowych i usługowych w których koszty logistyki mają istotne znaczenie, osób zainteresowanych tematyką zarządzania kosztami logistyki. GRUPY DOCELOWE SZKOLENIA: 1. Menedżerowie Logistyki 2. Menedżerowie i Kierownicy Magazynów 3. Menedżerowie i Kierownicy Działu Transportu 4. Menedżerowie i Kierownicy Działu Zakupów 5. Menedżerowie i Kierownicy Działu Zaopatrzenia 6. Pracownicy Działów Controllingu 7. Pracownicy Działu Księgowości
Program
1. MODEL 12 POZIOMÓW DOJRZAŁOŚCI RACHUNKU KOSZTÓW (IFAC) A ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI (LOGISTICS COSTING)

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) w 2009 roku opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów, którego celem jest ocena stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów.

Podczas zajęć model wykorzystywany jest do oceny przydatności i jakości informacji finansowych i operacyjnych generowanych przez różne koncepcje rachunku kosztów o zasobach i procesach logistycznych. Uczestnicy mają możliwość oceny na jakim poziomie znajduje się rachunek kosztów stosowany w ich organizacjach oraz jaki potencjał informacyjnych oferują nowe nowoczesne koncepcje rachunku kosztów.

2. ISTOTA ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW W LOGISTYCE

Sposób przedstawiania menedżerom informacji o kosztach logistyki ma znaczenie. W nowoczesnych koncepcjach rachunku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów logistyki, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w sposób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji.

Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu posiadanych zasobów logistycznych oraz wykonywanych przez te zasoby procesów i działań logistycznych w sposób automatyczny kieruje menedżerów do myślenia w kategoriach usprawnień, a nie wyłącznie cięcia kosztów.

Wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów sprawia, że w przedsiębiorstwie pojawia się wiarygodna i transparentna informacja zarówno o kosztach zasobów, jak i procesów logistycznych.

3. CASE: PROJEKTOWANIE ZASOBOWEGO UKŁADU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ

Współcześni menedżerowie stają przed zadaniem dopasowania poziomu dostępności oraz kosztów posiadanych zasobów logistycznych do rozmiarów prowadzonej działalności. W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach rachunek kosztów jest narzędziem wspomagającym menedżerów wiarygodnymi danymi kosztowymi i operacyjnymi.

Odpowiednio szczegółowa informacja o kosztach i dostępności posiadanych zasobów logistycznych jest podstawą do bardziej precyzyjnego planowania zapotrzebowania na zasoby oraz budżetowania ich stawek kosztowych. Rzetelna wycena zasobów logistycznych przedsiębiorstwa warunkuje prawidłowe określenie kosztów logistycznej obsługi klientów, co przekłada się na decyzje o opłacalności realizacji kontraktów logistycznych.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jak zaprojektować układ Centrów Kosztów logistyki, aby zapewnić sobie odpowiednio szczegółowe informacje do zarządzania kosztami i wykorzystaniem zasobów logistycznych?
 • Z jaką szczegółowością ewidencjonować ponoszone koszty, aby zapewnić sobie dostęp do dostatecznie wiarygodnych informacji?
 • W jaki sposób szczegółowość Centrów Kosztów wpływa na jakość generowanych informacji o kosztach i wykorzystaniu zasobów logistycznych?
 • Jakie korzyści dla menedżerów wynikają z wyróżnienia Centrów Kosztów dla rodzajów zasobów logistycznych np. wózki widłowe elektryczne, gazowe, czołowe, boczne, unoszące, zespoły pracownicze, budynki magazynowe?
 • W jaki sposób szczegółowość Centrów Kosztów w obszarze logistyki wpłynie na pracochłonność ewidencji księgowej? Jak przekonać księgowych do zapewnienia odpowiednio szczegółowych informacji zarządczych?
 • W jaki sposób dobrać nośniki kosztów (klucze podziałowe) do rozliczenia kosztów zasobów logistycznych?
 • W jakich jednostkach należy mierzyć poziom wykorzystania zasobów logistycznych?
 • Jak kalkulować koszty projektów badawczych w obszarze logistyki?
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów logistycznych:
  • grup pracowniczych (np. magazynierów, operatorów wózków widłowych, kierowców transportu),
  • poszczególnych maszyn i urządzeń (np. owijarek palet, wózków widłowych, linii kompletacji),
  • środków transportu.
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów współdzielonych działalności logistycznej (np. mediów, pracowników działów utrzymania ruchu, hal magazynowych),
4. CASE: PROJEKTOWANIE PROCESOWEGO UKŁADU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ

Wiarygodna wycena procesów logistycznych w połączeniu z możliwością monitorowania skutków wprowadzonych zmian wspiera menedżerów w podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji działalności i usprawnień procesów logistycznych. Coraz częściej menedżerowie stawiają cele na poziomie realizowanych operacji logistycznych, aby poznać korzyści i konsekwencje finansowe wynikające ze zmiany sposobu wykonywania procesów logistycznych.

Identyfikacja i prawidłowa wycena operacji logistycznych oraz zależności występującymi między zasobami wykonującymi te operacie zwiększa efektywność wdrożenia Lean Logistics i ułatwia opracowanie oraz realizacje strategii outsourcingu procesów logistycznych.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jak prawidłowo kalkulować koszty i rentowność kontraktów / zleceń logistycznych i transportowych?
 • Jak przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty logistycznej obsługi klientów?
 • Z jaką szczegółowością definiować i wyceniać procesy logistyczne, aby informacja zarządcza była przydatna do optymalizacji i usprawnień?
 • W jaki sposób prawidłowo kalkulować koszty procesów logistycznych?
 • W jaki sposób szczegółowość informacji o zasobach logistycznych wpływa na możliwość prawidłowej i wiarygodnej wyceny procesów logistycznych?
 • W jaki sposób zapewnić sobie informacje wpierające podejmowanie decyzji dotyczących outsourcingu procesów logistycznych?
 • W jakich jednostkach należy mierzyć poziom efektywności poszczególnych procesów logistycznych?
 • W jaki sposób dobrać nośniki kosztów (klucze podziałowe) do rozliczenia kosztów działań / operacji logistycznych?
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczyć koszty procesów logistycznych (np. pryzmowania dostaw, składowania, kompletowania zamówień, transportowania do klientów), aby odzwierciedlić zróżnicowanie obsługi logistycznej klientów?
5. CASE: PROJEKTOWANIE ROZLICZENIA KOSZTÓW LOGISTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

Prawidłowa wycena zasobów, procesów i kontraktów logistycznych wymaga przyczynowo-skutkowego rozliczenia kosztów logistycznej działalności pomocniczej. W efekcie menedżerowie dysponują informacją o pełnych kosztach zasobów i procesów logistycznych oraz otrzymują dane wspierające podejmowanie decyzji Make or buy w zakresie zarządzania kosztami utrzymania ruchu w obszarze logistyki.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jakie korzyści płyną z prawidłowego rozliczenia zasobów współdzielonych działalności logistycznej? (np. mediów, hal i stref magazynowych, systemów WMS, akumulatorowni).
 • Jakie korzyści płyną z wydzielenia i przyczynowo-skutkowego rozliczenia działań wspierających (usług wewnętrznych) w obszarze logistyki? (np. remontowania wózków widłowych, przeglądów okresowych regałów magazynowych, konserwacji systemów automatycznego transportu).
 • Jak wycena działań wspierających w obszarze logistyki wspiera podejmowanie decyzji o outsourcingu zasobów i procesów logistycznych?
6. CASE: OKREŚLANIE POTENCJAŁÓW DLA ZASOBÓW LOGISTYCZNYCH (POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZYCH).

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Czym są koszty niewykorzystanych zasobów logistycznych i co oznacza dla menedżera występowanie tych kosztów?
 • Jakie negatywne konsekwencje dla menedżerów powoduje pominięcie kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów logistycznych?
 • W jakich jednostkach mierzyć poziom dostępności i wykorzystania zasobów logistycznych, aby dostarczyć sobie rzetelnych i wiarygodnych informacji do zarządzania wielkością posiadanych zasobów?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby prawidłowo i wiarygodnie wyznaczać koszty niewykorzystanych zasobów logistycznych?
7. PODSUMOWANIE
Forma
Szkolenie oparte jest na doświadczeniach wdrożeniowych zasobowo-procesowego rachunku kosztów w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach logistycznych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których koszty logistyki stanowią istotną część ponoszonych kosztów. Szkolenie łączy ze sobą aspekty wykładu z aktywnym udziałem uczestników podczas realizowanego Case Study. Celem części teoretycznej jest wprowadzenie uczestników w tematykę nowoczesnego podejścia do zarządzania kosztami zasobów i procesów logistycznych. Cechą charakterystyczną szkolenia jest wykorzystanie metody Learning by design. Podczas praktycznej części uczestnicy zmierzą się z problemami występującymi w przedsiębiorstwie logistyczno-usługowym LOGIS S.A. Przykłady bazujące na doświadczeniach wdrożeniowych wykazują wady tradycyjnego podejścia do rachunku kosztów w obszarze logistyki. W trakcie Case Study uczestnicy podzieleni na kilka grup projektują zasobowo-procesowy rachunek kosztów, który zakłada modelowanie organizacji w sposób odzwierciedlający przyczynowo-skutkowe relacje zachodzące między: -zasobami logistycznymi przedsiębiorstwa np. pracownicy magazynowi, hale magazynowe, wózki widłowe, środku transportu, -procesami logistycznymi realizowanymi w przedsiębiorstwie np. magazynowanie, przyjmowanie dostaw, transport wewnętrznych i zewnętrzny. -zasobami i procesami pomocniczej działalności logistycznej. -usługami logistycznymi realizowanymi przez firmy zewnętrze np. magazynowanie, transport, realizowanymi kontraktami logistycznymi, produkowanymi produktami i świadczonymi usługami.
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1490 zł netto
Zgłoszenie
Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych – jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki
W cenę wliczono
Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności projektowania rachunku kosztów, którego zadaniem jest dostarczenie wiarygodnych informacji wspierających podejmowanie decyzji w zakresie: - optymalizacji i usprawniania procesów logistycznych, magazynowych, transportowych, - dostosowania poziomu i kosztów posiadanych zasobów logistycznych do rozmiarów prowadzonej działalności, - outsourcingu zasobów i procesów logistycznych. Ideą szkolenia jest przekazanie wiedzy za pomocą przykładów pochodzących z opracowanego Case Study, aby jak najlepiej przygotować i przekonać uczestników do zmiany sposobu zarządzania kosztami logistyki poprzez zmianę podejścia do rachunku kosztów. Cechą charakterystyczną szkolenia jest możliwość odniesienia Case Study i przekazywanych treści do sytuacji z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień w Swoich organizacjach.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Akademia Controllingu Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.