menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII - ERP, sterowanie procesem

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Planistów, kierowników i szefów produkcji, Kierownictwa wyższego szczebla, które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia, Pracowników działu zakupów, Pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych, Osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami, Inżynierów procesów
Program
DZIEŃ 1
1. Wprowadzenie do planowania
Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych – wybór strategii planistycznej. Wspólny „crash-test” (wykonywany razem z trenerem) – sesja refleksyjna, nasz początkowy poziom wiedzy.
Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykładyKlasyfikacja procesów wytwórczych – ETO, CTO, MTO, ATO, MTSPrzyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa, rodzin produktów do wybranego rodzaju procesu, strategii produkcyjnejSekwencja pytań, na które należy odpowiedzieć opracowując zasady planowania dla rodzin produktów w firmie.
2. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII
Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®. Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności)Zasady definiowania rodzin produktówPlanowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjnyPlan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.– Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.– Długoterminowe planowanie zasobów.– Struktury planistyczne i listy zasobów.– Plan produkcji dla głównych rodzin produktów, jako wejście do kalkulacji głównego harmonogramu produkcji (MPS).MPS i finalny harmonogram montażu (FAS), jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klientaZasady użycie wskaźnika – dostępne do obiecania (ATP)Zasady użycie wskaźnika – planowanej dostępności magazynowej (PAB)Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognoząRola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS
3. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game.
Przeprowadzenie symulacji Beer Game – gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy dla wykazania, jak przepływ informacji, komunikacja wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw. Dane przetwarzane i prezentowane są w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatycznePrezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacjiZrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowegoPomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznegoAgregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów)
DZIEŃ 2
1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja
Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń zdolności, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznymIdentyfikacja czynników podnoszących kosztyZaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych
2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – c.d.
Planowanie potrzeb materiałowych – MRP– Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.– Granica, horyzont planistyczny, okres zamrożenia harmonogramu.– Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.– Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.– Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.– Marszruty, technologie alternatywne, scenariusze realizacji.– Kontrola „kolejek”.– Pułapki w planowaniu zdolności.Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.– Współpraca między procesem MRP, a PAC.– Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2013)– Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane/ na punkt cenralny / drum buffer rope.– Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.– Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.– Rozwiązania z grupy – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS).
3. Symulacja planowanie, harmonogramowania, sterowania produkcją – przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych.
Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i sterowania produkcją w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, jak i rejestrowanych zdarzeń losowych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami/technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych priorytetów, jak i docelowych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy” i ćwiczy typowe techniczne umiejętności np. dotyczące harmonogramowania.
DZIEŃ 3
1. Omówienie wyników symulacji – shop floor game
Trener prezentuje wpierw możliwe do obrania w grze strategie, następnie pokazuje właściwe „schematy” myślowe, tematy w których były możliwe do podjęcia „jedynie właściwe” decyzje, jak i sytuacje gdzie należało zawierać kompromis. Na końcu prezentowane są wyniki symulacji.
2. Gospodarka materiałowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej
Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwaPojęcie rotacji zapasów – zasady kalkulacjiPrezentacja głównych używanych modeli matematycznych dla klasyfikacji pozycji magazynowych – ABC, XYZ itp.Wpływ wniosków z klasyfikacji pozycji magazynowych na ustalanie ich wielkości partii, danych planistycznych – EOQ, ROP, FTL, MOQ, SS, LUC, POQ itp.Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID
3. Sterowanie procesem wytwórczym
Wykorzystanie zasad teorii ograniczeń – TOCPodstawowe zadania utrzymania ruchu i planowanie dostępności zasobów.Zarządzanie kompetencjami operatorówPlanowanie przeglądów, szkolenia, weryfikacja wskaźników dla korekty danych planistycznychReagowanie na zmiany, wizualizacja statusów, TPM, zmianowa kalkulacja wskaźnika OEE i jego praktyczne użycie, wybrane techniki Lean
4. Podsumowanie wyników zajęć
Przypomnienie najważniejszych technik, metodOmówienie follow-up do wykonania po zajęciachAnkiety i sesja ocen
Prowadzący
Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA, mgr inż., Konsultant, trener w zakresie produkcji i logistyki. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z Apics®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.
Forma
Szkolenie prowadzone jest w formie trzydniowych warsztatów. W trakcie zajęć realizowane są dwa warsztaty: beer game i shop floor game. Pierwszy ma na celu wytłumaczenie, iż planowanie jest procesem, na którego sukces mają wpływ nie tylko osoby z działu planowania. Następuje tu promocja dobrych praktyk komunikacyjnych w ramach obsługi tychże procesów. Drugi warsztat poświęcony jest rozwinięciu umiejętności planowania potrzeb materiałowych, jak i zdolności. Weryfikuje umiejętności związane z technikami harmonogramowania, zawieraniem kompromisowych decyzji, maksymalizowaniem wskaźnika poziomu obsługi klienta i rentowności - wszystko przy zmieniających się priorytetach.
Czas trwania
3 dni
Lokalizacja
Cena
1 690 zł netto
Zgłoszenie
Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII - ERP, sterowanie procesem
W cenę wliczono
Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.
Zdobyta wiedza
ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: - poznanie i zrozumienie standardu MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, trendów, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii - umięjętność zachowania się, jak konsultant w stosunku do modelu planistycznego wykorzystywanego w firmie (zrozumienie całości procesu) - opanowanie metod bilansowania obciążeń zdolności produkcyjnych - nowoczesne metody identyfikacji materiałowej i planowanie rotacji zapasów - planowanie utrzymania ruchu - umiejętność zarządzania priorytetami w planowaniu przy reagowaniu na zgłaszane do harmonogramów zmiany - weryfikacja oczekiwań względem wsparcia oferowanego przez narzędzia informatyczne od ERP do Open Source - rozwinięcie umiejętności prowadzenia produktywnej komunikacji w ramach procesów logistycznych - poznanie nowości (funkcjonalności) na „rynku planistycznym” również od strony rozwiązań informatycznych
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Akademia Controllingu Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.