menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie ON-LINE Czas pracy kierowców - Prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców i obsługa tachografów. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność karna kierowcy. COVID-19 NOWY PROGRAM.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do: prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów; kierowników transportu, kadrowych w firmach transportowych.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/CZAS_PRACY_KIEROWCOW.pdf


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (550 zł + 23% VAT):
 • 06.11.2020
 • 07.12.2020
Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (cena 690 zł + 23% VAT):

 • Warszawa: 15.10.2020, 17.12.2020
 • Poznań: 08.10.2020, 10.12.2020
 • Katowice:  07.10.2020, 09.12.2020
 • Wrocław:  21.10.2020, 18.12.2020

UWAGA! SZKOLENIA ON-LINE.
To szkolenie jest także prowadzone w formuje on-line.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją szkolenia przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053 lub na nasz adres e-mail: atl@atl.edu.pl

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

PROWADZĄCY: Praktyk, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.

CELEM SZKOLENIA JEST:
 • prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców,
 • obsługa tachografów analogowych i cyfrowych,
 • praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych,
 • odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców,
 • prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.

JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU::
 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
 • możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
 • możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
 • możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. PRZEPISY REGULUJĄCE CZAS PRACY KIEROWCÓW? Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?

2. MAKSYMALNY CZAS DZIENNEGO PROWADZENIA.
 • Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.
3. CZAS DZIENNYCH ODPOCZYNKÓW I WARUNKI SKRÓCENIA ODPOCZYNKU.
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.
4. TYMCZASOWE ODSTĘPSTWA W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19.
 • Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi.
 • Odpoczynek w załodze.
5. PAKIET MOBILNOŚCI.

6. ZMIANY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO RYNKU ZAWODU PRZEWOŹNIKA.
 • Zmiana zasad prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej od lutego 2022 r.
7. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 20 SIERPNIA 2020 R.
 • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budowy i obsługi tachografu.
8. REGULACJA TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY REALIZOWANEGO POJAZDAMI O dmc do 3.5 t.

9. KONTROLA I WERYFIKACJA NOWYCH NARUSZEŃ.

10. PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA DOTYCZĄCE Rozporządzenia 561/2006.

11. TARYFIKATOR KAR I MANDATÓW.
 • Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I PRZEDSIĘBIORCY.

13. MAKSYMALNY CZAS PRACY ORAZ CZAS PRACY NOCNEJ.

14. WYŁĄCZENIA I ZWOLNIENIA ZE STOSOWANIA NORM UNIJNYCH I KRAJOWYCH.

15. TRANSPORT NA POTRZEBY WŁASNE, TRANSPORT NIEHANDLOWY, TRANSPORT NIEZAROBKOWY.

16. SPOSOBY I NARZĘDZIA KONTROLI CZASU PROWADZENIA, PRZERW I ODPOCZYNKÓW PRZEZ KIEROWCĘ I PRZEDSIĘBIORSTWO.

17. PYTANIA I ODPOWIEDZI.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
 • 09:00 – 10:30 Zajęcia część I
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:15 Zajęcia część II
 • 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
 • 12:45 – 14:15 Zajęcia część III
 • 14:15 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 550 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 650 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. SENT, mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Praktyk, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.
Forma
Wykład, case studies.
Czas trwania
Jeden dzień: 09.00-15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 06.11.2020 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 07.12.2020 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
550 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE Czas pracy kierowców - Prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców i obsługa tachografów. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność karna kierowcy. COVID-19 NOWY PROGRAM.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców, obsługa tachografów analogowych i cyfrowych, praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych, odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców, prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.