menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ON-LINE: Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi. Zapraszamy też przedstawicieli małych przedsiębiorstw.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/JAK_UNIKAC_PULAPEK_W_UMOWACH.PDF

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (890zł + 23% VAT):
 • 17.06.2024
 • 28.08.2024
 • 30.10.2024
 • 20.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 14.06.2024, 23.10.2024

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


PROGRAM SZKOLENIA:


1. JAKIE RYZYKA WIĄŻĄ SIĘ Z UMOWĄ Z PARTNEREM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM?
 • Jakie ryzyka związane są z umową krajową a jakie z kontraktem zagranicznym?
 • Jak ustalić z góry problemy, które mogą pojawić się na etapie realizowania umowy?
 • Jak zmiana sytuacji rynkowej może wpłynąć na znalezienie się jednej ze stron w trudnej sytuacji lub na brak możliwości realizacji umowy krajowej lub kontraktu?
2. JAK PARTNERZY MOGĄ W SPOSÓB MANIPULACYJNY STARAĆ SIĘ UJĄĆ NIEKORZYSTNE DLA NAS SFORMUŁOWANIA W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH?
 • Jakie są problemy wynikające z nieświadomych błędów w umowie?
 • Jakie są problemy wynikające z braku prognozowania skutków określonych zapisów umownych?
 • Jakie mogą być konsekwencje pominięcia określonych zapisów w umowie?
 • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach zasadniczych?
 • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach ogólnych umowy?
3. GDZIE SZUKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW W UMOWACH I KONTRAKTACH HANDLOWYCH?
 • Które metody wyszukiwania pułapek są najskuteczniejsze?
 • Dlaczego powinniśmy starać się szukać w umowach tego czego tam nie ma?
 • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
 • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
4. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC KUPUJĄCYM LUB IMPORTEREM?
 • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez sprzedających i eksporterów?
 • Gdzie w umowie powinien szukać niebezpieczeństw kupujący?
 • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać ofertę oraz potwierdzenie zamówienia i jak temu zapobiegać?
 • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Sprzedaży?
 • Jak powinien unikać kupujący zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za niedotrzymanie?
5. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC SPRZEDAJĄCYM LUB EKSPORTEREM?
 • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez kupujących i importerów?
 • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać zapytanie ofertowe oraz zamówienie i jak temu zapobiegać?
 • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Zakupu?
 • Jak powinien unikać sprzedający zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za podmioty trzecie, czy za bark dostawy spowodowany siłą wyższą?
6. JAK ELIMINOWAĆ NIEZGODNOŚCI W UMOWACH I KONTRAKTACH?
 • Jakie są zasady pierwszeństwa poszczególnych części umowy i jak rozwiązywać niezgodności pomiędzy nimi?
 • Jakie niebezpieczeństwa pojawiają się w załącznikach do umowy?
 • Które z zapisów w jej części zasadniczej mogą aktywować odmienne postanowienia w częściach uzupełniających?
 • Kiedy rozbieżności pomiędzy umową a warunkami ogólnymi na stronie www partnera mogą stanowić niebezpieczeństwo?
7. JAK ODWOŁAĆ SIĘ DO PRAWA WŁAŚCIWEGO W CELU ELIMINOWANIA NIEBEZPIECZEŃSTW?
 • Kiedy można obronić się przed niekorzystnymi postanowieniami prawno-zwyczajowymi, poprzez właściwe ich wyłączenie w tekście, a kiedy będzie to nieskuteczne?
 • W jaki sposób partner może wesprzeć się w sytuacji spornej systemem uwarunkowań umowy (konwencjami, prawem UE, ustawami, uzansami i zwyczajami)?
 • Które z niebezpieczeństw mogą wynikać z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów i uzansów?
8. JAK RELACJE PARTNERSKIE Z PARTNEREM HANDLOWYM WYKORZYSTAĆ DO ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ W UMOWACH?
 • Na czym powinny polegać relacje partnerskie w biznesie i jak uświadomić to partnerowi?
 • Jakich argumentów użyć wobec partnera w trudnej sytuacji, która wyniknęła z niebezpiecznych zapisów w umowie?
 • Jak budować relacje z partnerem w celu rozwiązywania problemów, pojawiających się na etapie realizacji umowy?
Analiza przypadków (case study):
 • Wyszukiwanie pułapek w kontraktach eksportowych i importowych oraz umowach krajowych.
 • Analiza umów i procedur pod kątem zabezpieczeń przed pułapkami.
 • Analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

DODATKOWO
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

OPIS SZKOLENIA:


Podstawą współpracy pomiędzy partnerami handlowymi powinno być wzajemne zaufanie. Niestety, wielu partnerów uznaje ten fakt jedynie do momentu powstania sporu, a o ten w trakcie realizacji umowy nie jest trudno.
Dlatego też, każdy z partnerów stara się w jak najlepszy sposób zabezpieczyć zapisami umowy. Powszechnie wiadomo, że takie zabezpieczenia, w szczególności korzystne dla jednego z partnerów, są przedmiotem ostrego sprzeciwu drugiej strony.
Wielu handlowców stara się więc podejść do tego problemu manipulacyjnie - jak „przemycić” w umowie określone zapisy, żeby partner nie zwrócił na to uwagi. Niektórzy robią to "na wszelki wypadek", ale są tacy, którzy potrafią to później skutecznie wykorzystać i to wcale nie w sytuacji spornej. Takie zapisy nazywamy pułapkami, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że słowo „pułapka” może oznaczać też brak zapisu, który powinien się pojawić, co powoduje zastosowanie względnie obowiązujących rozwiązań prawnych czy zwyczajów, niekorzystnych dla naszej firmy.
Pamiętajmy, że w umowie znacznie trudniej szuka się tego, czego w niej nie ma.
Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 890 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 28.08.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 30.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 20.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
890 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
ON-LINE: Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
W cenę wliczono
Cena szkolenia on-line obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - zdobędą wiedzę w zakresie posługiwania się klauzulami umownymi przy zawieraniu umów handlowych, - uporządkują wiedzę na temat systemu prawa handlowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy, - zdobędą wiedzę na temat skutecznego analizowania klauzul kontraktowych pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, - zdobędą wiedzę odnośnie zasad interpretacji niebezpiecznych sformułowań w klauzulach handlowych, - zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się klauzulami kontraktowymi w umowach i warunkach ogólnych umów, - nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi pułapkami przy zawieraniu umów handlowych, zarówno w zakresie towarów jak i usług, - zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania interesów własnej firmy w klauzulach umownych, w tym eliminowania największych zagrożeń, - nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o klauzulach umownych, pułapkach w umowie, przepisach i ich aktualizacjach, - zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku krajowego i rynków zagranicznych, - zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji zapisów umowy.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.