menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak bezpiecznie prowadzić handel krajowy i zagraniczny?

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi.
Program
Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 • Przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • Zapoznanie z zasadami ograniczanie ryzyka podczas zawierania umów handlowych,
 • Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
 • Porady dotyczące realizowania umów, posługiwania się dokumentami, w tym postępowania w sprawach spornych,
 • Uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o sposobach rozliczeń, bazach dostawy, klauzulach umownych, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. PODSTAWY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA HANDLU KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO.
 • Jakie są podstawowe ryzyka handlowe i jak je zidentyfikować w konkretnych sytuacjach handlowych?
 • Jakich użyć metod ograniczania ryzyk handlowych w umowach krajowych i zagranicznych?
 • Które uwarunkowania prawne umów należy uwzględnić w działalności handlowej w bieżącym roku?
2. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM.
 • Jak zawrzeć umowę w formie oferty (umowę wielodokumentową)?
 • Jak zawrzeć umowę w formie negocjacji (umowę jednodokumentową)?
 • Co to są istotne elementy umowy i jak należy je ustalić?
 • Kiedy postanowienia ustne są wiążące i można się na nie powoływać?
 • Czy milczenie może oznaczać zgodę na propozycję partnera?
3. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ OFERTĄ I ZAMÓWIENIEM.
 • Jak przygotować interesującą i skuteczną ofertę?
 • Jak odróżnić ofertę zakupu od zapytania ofertowego i jakie dokumenty te wywołują skutki prawne?
 • Dlaczego w naszym prawie nie występuje pojęcie zamówienia a handlowcy go stosują?
 • Kiedy odpowiedź na ofertę, która zawiera zmiany, doprowadza do zawarcia umowy?
 • Czy do umowy będą miały zastosowanie OWS z oferty czy OWZ z zamówienia?
4. DOKONYWANIE UZGODNIEŃ CENOWYCH Z KLIENTEM.
 • Dlaczego cena nie jest jedynym elementem kosztotwórczym i jak to wykorzystać w negocjacjach?
 • Jak ustalić łączny koszt zakupu towaru, nie kierując się wyłącznie ceną?
 • Jak ująć w umowie możliwości rewizji i waloryzacji ceny?
 • W jaki sposób baza dostawy wpływa na cenę i łączną kalkulację?
 • Jak należy negocjować bazę dostawy z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?
 • Jak wykorzystać do ustalenia bazy dostawy zwyczaje Incoterms 2010?
 • Jak uwzględnić w umowie bazę dostawy i dlaczego tak ważny jest rok edycji wykładni bazy?
 • Jak sposób płatności wpływa na cenę i łączną kalkulację?
 • Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym?
5. DOBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ W TYM ZAKRESIE.
 • Jak zweryfikować standing finansowy i zwyczaje płatnicze partnera?
 • Jak ustalać płatność w umowie, zgodnie z nową Ustawą o terminach zapłaty?
 • Jaki maksymalny termin zapłaty można ustalić z partnerem krajowym, partnerem z UE i z innych krajów?
 • Dlaczego dużym ryzykiem jest negocjowanie kredytu kupieckiego dłuższego niż 30-dniowy?
 • Jakie podstawowe zabezpieczenia płatności sprzedający powinien zaproponować w sytuacji odroczonej zapłaty?
 • Kiedy korzystne jest rozliczenie umowy tzw. dokumentową formą płatności i na co uważać?
 • Jakie koszty i niebezpieczeństwa wiążą się z poszczególnymi zabezpieczeniami dla kupującego?
6. NEGOCJOWANIE WARUNKÓW OGÓLNYCH UMOWY.
 • Jak wprowadzić do umowy Ogólne Warunki Umowy, szczególnie w sytuacji oporu ze strony partnera?
 • Kiedy zawiesić wejście umowy w życie?
 • Dlaczego kary umowne mogą być korzystne dla dostawcy?
 • Czy można zobowiązać partnera do odpowiedzialności za podmioty trzecie?
 • Jak zabezpieczyć się przed brakiem dostawy spowodowanym siłą wyższą?
 • Jak zobowiązać partnera do dochowania tajemnicy handlowej?
 • Kiedy można odstąpić od umowy, wypowiedzieć lub rozwiązać umowę bez ponoszenia konsekwencji tego faktu?
 • Kiedy musimy mieć właściwy zapis w umowie, a kiedy nie jest on konieczny?
7. DOKONYWANIE ZABEZPIECZEŃ W ZAKRESIE EWENTUALNYCH SPORÓW I REKLAMACJI NA RYNKU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM.
 • Co to jest odpowiedzialność za jakość z mocy prawa i odpowiedzialność umowna?
 • Czy odpowiedzialność za jakość z mocy prawa można ograniczyć lub wyłączyć?
 • Czy negocjowanie zasad gwarancji w umowie jest zawsze korzystne? Co oznacza pojęcie niezgodności dostawy z umową i jak postępować w tej sytuacji?
 • Dlaczego można pozwolić sobie na brak wskazania prawa właściwego dla umowy?
 • Kiedy nie ma sensu upierać się przy siedzibie sądu państwowego lub arbitrażu we własnym kraju

Analiza przypadków (case study):
 • praktyczna analiza umów i procedur, z wykorzystaniem form audiowizualnych,
 • analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).
DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

OPIS SZKOLENIA:
Przedsiębiorstwa, działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, spotykają się obecnie z zagrożeniami, których jeszcze niedawno nie uwzględniały w swoich strategiach. Celem nie stało się już agresywne zdobywanie rynku, ale zrównoważony rozwój, zapewniający względną stabilność. Jednym z przejawów tej stabilności jest właściwe zabezpieczenie swoich interesów w umowach handlowych, z poszanowaniem interesów klienta i uwzględnieniem zmieniających się warunków, zarówno prawnych, jak i rynkowych. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany Prawa cywilnego, itp.), procedury (nowe dokumenty, sposoby płatności, zmiany w Konwencjach przewozowych, itp.), ale także zwyczaje i uzanse w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.). Naszym celem jest zapewnienie handlowcom niezbędnej, podstawowej wiedzy w tzw. „pigułce”, odnośnie uwarunkowań, w których muszą na co dzień zawierać i realizować ważne dla przedsiębiorstwa umowy. Działanie „rutynowe” może doprowadzić niejednokrotnie do pominięcia niezbędnych zabezpieczeń w umowach, popadnięcia w konflikt prawny i powstania niepotrzebnych kosztów. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
: 10.00 – 16.00


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
W cenę wliczono
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze,zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, Zapoznanie z zasadami ograniczanie ryzyka podczas zawierania umów handlowych, Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, Porady dotyczące realizowania umów, posługiwania się dokumentami, w tym postępowania w sprawach spornych, Uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o sposobach rozliczeń, bazach dostawy, klauzulach umownych, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.