menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Budowanie Autorytetu Skutecznego Lidera.

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Menedżerowie.
Program

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053
Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele firmowe, realizują również własne wewnętrzne cele? Jak postawić granice, aby nie być zbyt „miękkim” ani „zbyt kontrolującym” menedżerem?
Skuteczny lider w firmie, potrzebuje nie tylko znajomości modeli teoretycznych, ale również kompetencji w zakresie rozumienia zachowań   i postaw w swoim zespole, diagnozy i rozumienia własnych zachowań. Są to umiejętności  na poziomie psychologii funkcjonowania grupy. Nie każda grupa społeczna jest prawdziwym zespołem. Bywa, że wychodząc z zebrania pracownicy mówią: „to tylko strata czasu…” Grupa staje się zespołem, gdy osoby mają poczucie wspólnej odpowiedzialności za wyniki, zgodę co do celów, norm grupowych i ról, jakie każdy z członków pełni w zespole, a także wypracowane systemy komunikacji i podejmowania decyzji zespołowych.

Kompetencje społeczne i emocjonalne decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach w pracy i życiu osobistym (dowodzą tego badania przeprowadzone w wielu instytutach takich jak: Hay& Mac Bee, oraz Uniwersytet Harvarda). Tymczasem wciąż pokutuje pogląd, że to wiedza ekspercka i IQ jest czynnikiem wystarczającym do tego, aby być efektywnym.

Uczestnicząc w warsztatach będziesz miał/a okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji osób na różne rodzaje komunikatów, ale również popracować nad własną charyzmą w relacji   z drugą osobą i małą grupą społeczną. Może to stanowić okazję do zastanowienia się nad własnymi nawykami komunikacyjnymi oraz własnymi postawami pojawiającymi się w różnych okolicznościach, takich jak na przykład krytyka. Będzie to okazją dotarcia do źródeł własnych reakcji  – archaicznych wzorców postępowania, które powtarzane w życiu dorosłym stanowią nie raz przeszkodę w budowaniu otwartych i partnerskich relacji w zespole. Będzie to także okazją do rozpoczęcia świadomej zmiany tych nawyków.

PROGRAM SZKOLENIA


1. 4 POZIOMY KOMPETENCJI PRZYWÓDCY -  RELACJE SZEFA A JEGO AUTORYTET I WIZERUNEK.
- Inteligencja Emocjonalna (EQ), Inteligencja Społeczna (SQ), Iloraz inteligencji (IQ), Poziom ciała (PQ).
- Różnice między przywództwem a zarządzaniem.
- Nieoceniający styl komunikowania się, komunikat Ja.
- Bariery w komunikacji.
- Znaczenie flow w komunikacji i motywacji.
- Podmiotowe a przedmiotowe traktowanie pracownika.
- Wpływ sposobu tworzenia relacji z ludźmi na autorytet.
- Rodzaje wizerunku liderów, naturalna ekspresja w wyrażaniu siebie i droga do jej osiągnięcia.
- Paradygmaty w myśleniu o sobie samym i ich zmiana wg. S. Coveya.
 
2. OBLICZA AUTORYTETU - STUDIUM PRZYPADKU M. THATCHER, S.JOBS .
- Analiza przypadku- co wpływa na autorytet?
- Czy budowania autorytetu można się nauczyć?
- W czym i komu pomaga autorytet szefa?

3. WIZERUNEK, WŁADZA W FIRMIE A AUTORYTET.
- Podstawowe zasady budowania wizerunku menedżerskiego.
- Prowadzenie spotkań i prezentacji z większą ilością uczestników.
- Umacnianie autorytetu podczas spotkań z zespołami.
- Nieformalne role grupowe.
- Key Opinion Liders i współpraca z liderami.
- Sposób podejmowania decyzji menedżerskich.
- Sposoby sprawowania władzy i ich wpływ na autorytet.
- Ja idealne a ja rzeczywiste, autorefleksja.

4. ELEMENTY MENTORINGU INSPIRACYJNEGO I MOTYWOWANIA.
- 9 praw motywacji – zasady motywacji.
- Wyznaczanie motywujących celów.
- Wspólne wyznaczanie celów.
- Wspólne wyznaczanie sposobów kontroli i informacji zwrotnej.
- Motywatory pozafinansowe.
- Czynniki motywującego zadania wg. Hackamna i Oldchama.
- Trzy główne motywatory pracownika.
- Teoria Herzberga w porównaniu z piramidą Maslowa.
- Zarażanie pozytywnymi emocjami i teoria memów.
- Motywowanie zespołu przez przywódcę.
- Kim jest mentor i jak pracuje.
- Dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
- Wykorzystanie action learning w organizacji- studium przypadku.
- Przekazywanie wzmacniającej informacji zwrotnej.
- Przekazywanie trudnych komunikatów w sposób wzmacniający.

5. POCHWAŁY, REPRYMENDY I FUNKCJE KONTROLNE MENEDŻERA
- Wyznaczenie granic przez szefa i obszarów odpowiedzialności pracowników.
- Komunikaty Menedżerskie; Reprymenda, Pochwała.
- Sprawowanie kontroli przez menedżera.
- Systemy delegowania kontroli.

6. KRYZYSY I PSYCHOLOGIA ZESPOŁU.
- S. Jobs,  Apple– Studium przypadku.
- Fazy Rozwoju Zespołu wg. K. Blancharda.
- Definiowanie fazy rozwoju własnej grupy zadaniowej.
- Zastosowanie adekwatnego stylu przywództwa.
- Unikanie kryzysów i „zamiatanie pod stół” przyczyny problemów.
- Bezpośredni atak na osobę menedżera.
- Różne strony kryzysu w zespole, czyli co można z tego mieć?
- Twoja postawa w rozwiązywaniu kryzysu i trudności z kryzysem pojawiające się w twoim zespole.

7. SPOSÓB DECYDOWANIA I JEGO WPŁYW NA AUTORYTET.
- Model MUD© (na podst. C. Rogers).
- Konflikty woli (na podst. R. May).
- Decyzje osobiste, osobista wizja i rozwój (na podst. S. Covey).

8. BUDOWANIE AUTORYTETU, PEWNOŚCI SIEBIE I EFEKTYWNOŚCI PRZYWÓDCY.
- Efektywność życiowa (na podst. S. Covey).
- Siła współzależności, niezależność i zależność (na podst. S. Covey).
- Postawy życiowe wg. Harrisa.
- Analiza transakcyjna Dziecko- Rodzic – Dorosły (na podst. E. Bearne).
- Postawa uległa i jej archaiczna geneza.
- Źródła siły, pewności siebie, poczucie wartości.
- Twoje mocne prawa asertywne i deficyty praw a emocje.
- Prawo do własnej złości.
- Kontakt z własnymi emocjami.
- Asertywne wyrażanie emocji.
- Asertywne wyrażanie złości.
- Asertywne wyrażanie wspierających emocji.
- Klaryfikacja asertywna.
- Obrona przed krytyką i stawianie granic.
- Osobowość integralna.

9. PODSUMOWANIE. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


Czas trwania szkolenia: 10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia. 
 Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053
Prowadzący
Paweł Wojciechowski Trener praktyk, konsultant. Certyfikowany Trener TROP. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy). Specjalizuje się w obszarach: przywództwa i zarządzania, motywacji, negocjacji, wywierania wpływu, technik sprzedaży, obsługi klienta, kreatywności, komunikacji asertywności, kompetencji społecznych. W 2000 roku rozpoczął pracę w sprzedaży od stanowiska Przedstawiciela Handlowego w CPP Toruń Pacific (Grupa Nestlé) a następnie Przedstawiciela Medycznego w Bristol-Myers Squibb. W latach 2003 – 2005 Dyrektor Operacyjny i Współwłaściciel biura podróży Ekotrek. Od 2005 roku związany z Fly Away Travel początkowo jako Account Manager a następnie Dyrektor Handlowy. Z sukcesem zarządzał działem handlowym doprowadzając do ponad 26% wzrostu sprzedaży usług całej firmy. Był odpowiedzialny m.in.: za wyniki handlowe firmy, opracowanie planów rocznych dla działu handlowego, prowadzenie negocjacji z dostawcami oraz kluczowymi klientami. W latach 2009 – 2010 Dyrektor Handlowy w Weco Travel. Odpowiadał za przygotowanie i realizację działań sprzedażowych firmy na terenie Polski. Przyczynił się do zmiany strategii marketingowej. Przy wsparciu działu handlowego (Account i Sales Managerowie, Managerowie Oddziałów) utrzymał cel sprzedażowy w czasie kryzysu gospodarczego. Jako Dyrektor Handlowy był członkiem zespołu odpowiedzialnego za udział firmy w przetargach międzynarodowych. W trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora Handlowego prowadził dla swoich zespołów szkolenia i coaching sprzedaży. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem systemów CRM. Obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń i coachingu. Wraz ze swoimi partnerami jest uczestnikiem negocjacji, kieruje projektami szkoleniowymi. Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Szkołę Trenerów i Akademię Coachingu TROP w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, jak również cykl mentoringowo-superwizyjny TROP. W swojej praktyce trenerskiej kierował kilkuletnim projektem szkoleniowo-doradczym dla Fundacji Rozwoju. Szkolił kadrę menedżerską Wojewódzkich Urzędów Pracy. Prowadził szkolenia, doradztwo zawodowe i konsultacje metodą coachingu. Jest zaangażowany we współtworzenie programów adaptacji zawodowej, działalność publicystyczną, oraz pracę nad nowatorskimi, efektywnymi formami szkolenia liderów i biznesu. W praktyce trenerskiej realizował projekty dla: Amsico Group, Fujifilm Sericol, Supremis Systemy Informatyczne, Pragma Inkaso, Fundacja Rozwoju, Hotel Arka Medical SPA, PPUH Tycner, Medela Polska, Metabo, EXPO XXI, PZZ Stoisław, Toyota Material Handling Polska, Bianor, Agencja Handlowa Ball, Bumar Electronica, X- Trade Brokers, Moto Remo, ITI Neovision, Indos, Inox-Group, Marka, Jedność Zakład Pracy Chronionej, GKN Driveline, Amica Wronki, PKO BP, Spółdzielnia Inwalidów im Dembowskiego, Spółdzielnia Inwalidów Sanol, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, MV Poland, Spółdzielnia Inwalidów Chemos, Hotel Grand, Hotel Bristol****, Hotel Aurora****, Polski Zakład Ubezpieczeń, TMS Audit, Gol-Club, Edpol, Pol- Dent, MIA, Turbo-Tec, MCX, Ediko, Wojewódzki Urząd Pracy, Sklep Polski, Polski Zakład Ubezpieczeń, Grupa LOTOS, Sefar, Motorola, Interpolska, Optomer i wielu innych.
Forma
Warsztaty
Czas trwania
Dwa dni: I DZIEŃ 10.00- 17.00 II DZIEŃ 09.00-15.00
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
W cenę wliczono
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy po zakończeniu warsztatu: Znacząco poprawią swoje relacje ze współpracownikami. Poszerzą własną strefę wewnętrznego wpływu. Zwiększą kompetencje w zakresie inspirowania współpracowników. Poznają procesy kształtowania władzy w małych grupach społecznych. Poszerzą własną wiedzę na temat motywowania. Poznają możliwości mentoringu i nauczą się stosować wybrane techniki. Będą potrafili skutecznie wpływać na rozwiązanie konfliktów. Zwiększą swoją osobistą sprawność decyzyjną. Będą potrafili wykorzystywać techniki asertywne w pracy z zespołem. Znacząco wpłyną na własne poczucie wartości i siły sprawczej.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.