menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Program


POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis szkolenia i cel
Praktyczna nauka w stosowaniu narzędzi analizy i doskonalenia procesów w podejściu Lean Six Sigma przez operatorów/członków procesów.
 

Uczestnicy szkolenia:
•operatorzy doskonalący własne obszary pracy
•liderzy zespołów
•członkowie zakładowych zespołów kaizen/lean
•członkowie zespołów doskonalenia procesów
•osoby zainteresowane rozwinięciem kompetencji w obszarze analizy zmienności procesów.

YELLOW BELTS (Żółte pasy) identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień operacyjnych do rozwiązania. Podejmują akcje usprawniające w miejscu funkcjonowania, tj. procesie.

YELLOW BELTS to członkowie zespołu, którzy uczą się praktycznego stosowania narzędzi w ramach przyjętego modelu rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról i brania pełnej odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się narzędziami będącymi immanentną częścią metodyki DMAIC. Działają w ramach zespołu, w procesie, którego są istotnym zasobem. Systematycznie i efektywnie usuwają przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sigma. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji członka zespołu Lean Six Sigma, mającego za zadanie realizację celów zleconych przez GB LSS.

Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami/członkami procesów.

Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu osobistego rozwoju kompetencji z w/w obszaru. Szkolenie służy również wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowania podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Yellow Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji wraz z wnioskami doskonalącymi.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje nad własnym projektem, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia. Podczas sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest również poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i definiowanie głównych obszarów, które należałoby poprawić.

Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z przebiegiem projektów prowadzonych w innych organizacjach w podejściu DMAIC.

Korzyści dla uczestników

∘poznanie praktycznego stosowania narzędzi w metodologii Lean Six Sigma,
∘umiejętność ukierunkowania własnego działania na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
∘wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
∘poznanie najlepszych technik i praktyk Lean Six Sigma,
∘nabycie umiejętności prowadzenia prac z wykorzystaniem narzędzi w metodzie DMAIC,
∘uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status GB (Green Belt), BB (Black Belt), MBB (Master Black Belt), CB (Champion Executive Belt)
∘szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
∘szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.


Metody szkolenia

∘Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
∘Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study uczestników.
∘Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.
∘Plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

CERTYFIKACJA

Certyfikat tytularny (fakultatywny) jest zgodny z wymaganiami standardu: ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma; Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation.

UWAGA! Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy ma możliwość ubiegania się o oficjalny certyfikat LSS YB  w wersji ang. i pol.  - nie jest to obligatoryjne.

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Yellow Belt wydanego przez Progress Project:
∘opracowanie karty projektowej obszaru doskonalonego w organizacji,
∘praktyczne wykorzystanie narzędzia SIPOC,
∘przeprowadzenie oceny zmienności w procesie – Sigma Level,
∘wykazać w karcie projektowej zastosowanie podejścia Lean Thinking (Lean Toolbox),
∘karty projektowe składamy do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia w formie online.

Zapraszamy do kontynuacji na poziomie Lean Six Sigma Green Belt i Lean Six Sigma Black Belt

Zapraszamy do rozwinięcia kompetencji Lean – Lean Thinking Practitioner

Czas trwania

24 godzin dydaktycznych - 3 dni

 

Program szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA – poziom 1

SESJA 1: DZIEŃ 1-3
1.Wstęp do Six Sigmy ◾Istota podejścia Lean + Six Sigma
◾Fazy metody Six Sigma DMAIC
◾Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB

2.DMAIC: Faza DEFINE ◾Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
◾Określenie problemu
◾SIPOC – VOP
◾Straty w procesach COPQ
◾Miary jakościowe VOC<=>VOP
◾Ludzie – procesy - cele
◾Model procesu - 7M
◾Problem statystyczny y=f(x)+ε
◾Karta projektowa
◾Lista kontrolna fazy Define

3.DMAIC: Faza MEASUREE ◾Miary jakości: CTQ/CTB
◾Typy miar: dyskretne/ciągłe
◾Plan zbierania danych
◾Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
◾Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
◾Lista kontrolna fazy Measure

4.Ćwiczenia praktyczne – konsultacja- 40% czasu zajęć. ◾Karta projektu
◾SIPOC + CTQ/CTB
◾Macierz C&E
◾Analiza związku przyczynowo skutkowego ISHIKAWA/5Why
◾Plan zmiany


CERTYFIKACJA – złożenie karty projektowej.

Zapraszamy do kontynuacji na poziomie 2 Green Belt

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
24 godzin dydaktycznych - 3 dni
Lokalizacja
Cena
1890 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.