menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Program


POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis i cele szkolenia
Praktyczna nauka w stosowaniu narzędzi analizy i doskonalenia procesów w podejściu Lean Six Sigma przez operatorów/członków procesów.
Uczestnicy szkolenia:
•    operatorzy maszyn i urządzeń,
•    członkowie zakładowych zespołów kaizen,
•    członkowie zespołów doskonalenia procesów.

YELLOW BELTS (Żółte pasy) identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień operacyjnych do rozwiązania. Podejmują akcje usprawniające w miejscu funkcjonowania, tj. procesie.
YELLOW BELTS to członkowie zespołu, którzy uczą się praktycznego stosowania narzędzi w ramach przyjętego modelu rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról i brania pełnej odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się narzędziami będącymi immanentną częścią metodyki DMAIC. Działają w ramach zespołu, w procesie, którego są istotnym zasobem. Systematycznie i efektywnie usuwają przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sigma. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji członka zespołu Lean Six Sigma, mającego za zadanie realizację zadań zleconych przez GB LSS.
Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami/członkami procesów.
Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu osobistego rozwoju kompetencji z w/w obszaru. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowani podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Yellow Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji wraz z wnioskami doskonalącymi.
Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje nad własnym projektem, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i definiowanie głównych obszarów do poprawy.
Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt Certyfikat lub LSS Black Belt Certyfikat. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z przebiegiem projektów prowadzonych w innych organizacjach w podejściu DMAIC.

Korzyści dla uczestników
•    poznanie praktycznego stosowania narzędzi w metodologii Lean Six Sigma,
•    umiejętność ukierunkowanie własnego działania na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
•    wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
•    poznanie najlepszych technik i praktyk Lean six sigma,
•    nabycie umiejętności prowadzenia prac z wykorzystaniem narzędzi w metodzie DMAIC,
•    uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status GB (Green Belt), BB (Black Belt), MBB (Master Black Belt), CB (Champion Executive Belt),
•    szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
•    szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.


Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3

1.    Wstęp do Six Sigmy:
•    istota podejścia Lean + Six Sigma,
•    fazy metody Six Sigma DMAIC,
•    struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.

2.    DMAIC: Faza DEFINE:
•    orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
•    określenie problemu,
•    SIPOC - VOP,
•    Matryca C&E,
•    straty w procesach COPQ,
•    miary jakościowe VOC <=> VOP,
•    ludzie – procesy - cele,
•    model procesu 7M,
•    problem statystyczny y=f(x)+ε,
•    karta projektowa,
•    lista kontrolna fazy Define.

3.    DMAIC: Faza MEASURE:
•    lista kontrolna fazy Measure,
•    miary jakości: CTQ/CTB,
•    typy miar: dyskretne/ciągłe,
•    plan zbierania danych,
•    wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
•    obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk.

4.    Ćwiczenia praktyczne - konsultacja:
•    karta projektu,
•    SIPOC + CTQ/CTB,
•    macierz C&E,
•    analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why/5W1H,
•    plan zmiany.

5.    CERTYFIKACJA (opcja) Praktyczne opracowanie karty projektowej (SIPOC+Sigma Level).
 
Zapraszamy na kontynuację na poziomie Green Belt.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
24 godzin dydaktycznych - 3 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 22.01.2020 / Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
  2. 06.05.2020 / Kraków - Hotel Best Western Premier****
Cena
1890 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.