menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


RAPORTOWANIE DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI - KOBIZE (ON-LINE lub stacjonarnie); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
To praktyczne szkolenie skierowane jest do wszystkich których dotyczy obowiązek raportowania emisji do powietrza do Krajowej Bazy KOBIZE.
Wymagania wstępne
To jest szkolenie dla Osób "średniozaawansowanych", najlepiej posiadających dostęp do konta w KOBIZE oraz co najmniej podstawowe doświadczenie w raportowaniu do Krajowej bazy. Jeśli nie masz podstawowej wiedzy w tym zakresie, lepiej najpierw wybrać szkolenie dla Osób początkujących w tej tematyce: https://www.cp.org.pl/szkolenie-kobize-i-oplaty
Program
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!


Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wysłania raportu,
  • zasady rejestracji podmiotów,
  • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazie; rodzaje formularzy,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego,
  • zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza,
  • zmiany w strukturze Krajowej bazy oraz zakresie raportu do Krajowej bazy w zależności od roku sprawozdawczego,
  • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji i inne dostępne informacje (np. wskaźniki dla spalania paliw, spawania lub obliczanie emisji na podstawie kart charakterystyki).
 3. W zależności od wersji szkolenia:
  • On-line:
   • prezentacja przykładów na systemie Krajowej bazy
   • istnieje możliwość prześledzenia przykładów z kont Uczestników – w przypadku Osób, które będą chciały udostępnić widok ze swojego komputera dla wszystkich Uczestników szkolenia.
  • Stacjonarne:
   • wprowadzanie raportów do Krajowej bazy, praca uczestników na swoich kontach w Krajowej bazie, bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu Uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.).
   • Na tę część szkolenia stacjonarnego Uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in dane o zużyciu paliw, ilości uzupełnianych w danym roku sprawozdawczym czynników chłodniczych do klimatyzacji, parametry techniczno-technologiczne eksploatowanych instalacji i urządzeń (np. z tabliczek znamionowych), dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję itp.
Prowadzący
Ewa Michalik-Kardaś - Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowała w KOBiZE IOŚ-PIB – w tym 10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą, gdzie zajmowała się m.in. współtworzeniem i ulepszaniem systemu Krajowej bazy, analizowaniem danych w niej zawartych, dostosowywaniem systemu do zbierania informacji wymaganych zmieniającym się prawem, a w okresie raportowania – wspieraniem Użytkowników Krajowej bazy w poprawnym wypełnianiu raportu. W pracy szkoleniowo-warsztatowej jest elastyczna, zwraca uwagę na potrzeby Uczestników. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu zna nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy, ale także szczegóły dotyczące samego systemu. Dyplomowana trener szkoleniowiec, obecnie zawodowo zajmuje się m.in. szkoleniami i nauczaniem.
Forma
Warsztaty, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.
Czas trwania
ON-LINE: 8.30-15.15 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 15.30-17.30) Stacjonarne: 9.30-16.00 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 16.00-18.00)
Termin / Lokalizacja
 1. 16.10.2024 / Szkolenie on-line
 2. 28.11.2024 / Szkolenie on-line
Cena
Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
Zgłoszenie
RAPORTOWANIE DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI - KOBIZE (ON-LINE lub stacjonarnie); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP
W cenę wliczono
Cena zawiera: * materiały szkoleniowe, * serwis kawowy (dotyczy udziału stacjonarnego), * lunch (dotyczy udziału stacjonarnego), * imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, * 7 dni na zadawanie pytań po szkoleniu. Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo: * możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia, * możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 7 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.: * w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o emisjach, jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy i w jaki sposób podaje się dane o emisji do powietrza?; * jakie mogą być źródła danych o emisji, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowej bazy?; * jaka jest struktura raportu i jakie zawiera on elementy: rodzaje sprawozdań do wypełnienia w strukturze raportu, rodzaje miejsc korzystania ze środowiska, struktura technologiczna zakładu w podziale m.in. na: instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, reduktory, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji?; * jakie są różnice w strukturze Krajowej bazy w zależności od roku sprawozdawczego? Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.: * tworzyć właściwą strukturę raportu w zależności od tego, jaką działalność emisyjną prowadzi Twoje firma; * poprawnie konstruować strukturę sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji – zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie Twojego zakładu oraz sposobem monitorowania emisji; * wprowadzać do raportu dane emisyjne w sposób spójny z prowadzonymi przez Ciebie innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska; * prawidłowo wprowadzać do raportu dokładnie te rodzaje emisyjnej działalności, jakie potrzebujesz umieć wprowadzić; * identyfikować na potrzeby raportu emisje, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych oraz emisje przypadkowe; * wprowadzać do raportu dane o posiadanych decyzjach emisyjnych i dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji; * wprowadzać do raportu dane o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, z programem szkolenia oraz listą uzyskanych kompetencji
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.