menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


RAPORTOWANIE DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (ON-LINE lub stacjonarnie); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
To praktyczne szkolenie skierowane jest do wszystkich których dotyczy obowiązek raportowania emisji do powietrza do Krajowej Bazy KOBIZE.
Program
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!


Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
 • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy,
 • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
 • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu,
 • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
 • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazi; rodzaje formularzy,
 • zasady sporządzenia raportu rocznego,
 • zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza,
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania), 
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o kartę charakterystyki, identyfikacja substancji spełniających definicje LZO).
3. Warsztaty – wprowadzanie raportów do Krajowej bazy, praca uczestników na swoich kontach w Krajowej bazie, bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.).
Na tę część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in dane o zużyciu paliw, ilości uzupełnianych w danym roku sprawozdawczym czynników chłodniczych do klimatyzacji, parametry techniczno - technologiczne eksploatowanych instalacji i urządzeń (np. z tabliczek znamionowych), dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję itp.
Prowadzący
Katowice, Wrocław: Grzegorz Majek – specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający trzynastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie). ON-LINE, Warszawa: Ewa Michalik-Kardaś - Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowała w KOBiZE IOŚ-PIB – w tym10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą. Jest współtwórcą systemu Krajowej bazy w jego obecnej formie, twórcą filmów instruktażowych dotyczących wypełniania raportu do Krajowej bazy. Pracując w KOBiZE IOŚ-PIB przez wiele lat wspierała Ludzi przy poprawnym wypełnianiu raportu do Krajowej bazy. W pracy szkoleniowo-warsztatowej jest elastyczna, zwraca uwagę na potrzeby Uczestników. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu zna nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy, ale także szczegóły dotyczące samego systemu. Dyplomowana trener szkoleniowiec.
Forma
Warsztaty, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.
Czas trwania
9.30,00-16.00 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 16.00-18.00)
Termin / Lokalizacja
 1. 28.01.2021 / Katowice
 2. 18.02.2021 / ON-LINE (WEBINARIUM)
Cena
ON-LINE: 490+VAT; Stacjonarne: 690 zł+VAT / osobę
Zgłoszenie
RAPORTOWANIE DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (ON-LINE lub stacjonarnie); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP
W cenę wliczono
Cena zawiera: *materiały szkoleniowe, *serwis kawowy, *lunch, *imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo: *możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia, *możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Szczegółowe cele szkolenia (zdobywana wiedza i umiejętności) zostały opisane na stronie https://www.cp.org.pl/2017/10/szkolenie-kobize.html
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.